62 zoekresultaten

Homepage

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Projecten van (samenwerkende) ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds. Kijk voor de hoofddoelen bij ‘Over ons‘. […]

Drie grootschalige projecten in Waddengebied kunnen van start

Het Waddenfonds investeert € 10,5 miljoen in twee projecten die de leefomstandigheden voor vogels en vissen in het Waddengebied moeten verbeteren. Ook draagt het fonds circa € 2,3 miljoen bij aan de verdere ontwikkeling van de TidalKite. Deze onderwatervlieger wekt door de stroming van water duurzame energie op. De drie grootschalige projecten zijn onderdeel van […]

Subsidie voor grote schoonmaak van het Wad

Het Waddenfonds ondersteunt een grote schoonmaakactie van de Wadden met een subsidie van ruim € 28.000,–. Onder de vlag van de landelijke Beach Clean-up Tour organiseert Stichting De Noordzee in samenwerking met de Waddenvereniging acht etappes in het Waddengebied. Tijdens de etappes maken inwoners en andere vrijwilligers stranden en andere delen van het Wad schoon […]

Waddenfonds kent € 4 miljoen toe aan tien nieuwe projecten

Het Waddenfonds stelt ruim € 4 miljoen aan subsidie beschikbaar voor tien nieuwe projecten in het Waddengebied. Met deze bijdrage wordt een totale investering van € 10,2 miljoen mogelijk gemaakt in de drie Waddenprovincies.  De projecten die financiële steun van het Waddenfonds ontvangen hebben betrekking op cultuur, natuur, toerisme en duurzame energie. Na de zomer […]

Financiële steun voor biodiversiteit Friese dorpen

Het Waddenfonds ondersteunt met bijna € 100.000,– twee vernieuwende en kleinschalige projecten op het gebied van biodiversiteit in zes Friese dorpen. Het ene project moet de leefomstandigheden van vogels in de dorpsgemeenschappen van Dongjum, Boer, Peins en Ried verbeteren. Het andere project is gericht op het verhogen van de biodiversiteit van flora in Achlum en […]

Waddenfonds subsidieert voor €100.000,– aan lokale projecten

Het Waddenfonds ondersteunt met bijna € 100.000,– twee kleinschalige en vernieuwende projecten in het Waddengebied. Het gaat om de realisatie van een dorpshuis in Warffum en om een initiatief voor de vervaardiging van duurzame interieurproducten in Bad Nieuweschans en Kloosterburen. Het geld komt uit het Budget Lokale Innovaties (BLI), een subsidiepot voor lokale innovatieve projecten. […]

Nieuwe subsidieronde 2019

Het Waddenfonds start in de zomer van dit jaar met een nieuwe subsidieronde voor alle acht hoofdthema’s. Het dagelijks bestuur van het fonds neemt in juni een besluit wanneer exact nieuwe subsidieaanvragen kunnen worden ingediend. Voor deze nieuwe ronde van de subsidieregeling brede opstelling komt weer een bedrag beschikbaar van circa € 8 miljoen euro. Per project […]

Waddenfonds steunt vissers bij opruimactie containerramp

De vissers uit het Waddengebied krijgen hulp van het Waddenfonds bij de bestrijding van de containerramp met de MSC Zoë. Sinds vorige week zijn 10 tot 15 vissersschepen op de Waddenzee en Noordzee in actie om rommel uit zee te halen, die afkomstig is uit de overboord geslagen containers. Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds […]

Waddenfonds trekt € 500.000,– extra uit voor lokale projecten

Het Waddenfonds trekt voor het komend jaar € 500.000,– extra uit voor subsidiëring van kleinschalige en vernieuwende projecten die de lokale vitaliteit in het Waddengebied versterken. Het beschikbare bedrag voor het Budget Lokale Innovaties (BLI) komt daarmee op een totaal van één miljoen euro. Naast een verdubbeling van het subsidiebedrag is ook de aanvraagperiode flink […]

Waddenfonds maakt investering van € 44 miljoen mogelijk

Het Waddenfonds investeert € 11 miljoen in vijf grootschalige projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW). Door deze bijdrage van het Waddenfonds komt in totaal bijna € 44 miljoen beschikbaar voor projecten op het gebied van groene chemie en groene energie. Vier van de vijf projecten geven een impuls aan het vergroenen van het chemiecluster in […]