Bureau

De uitvoeringsorganisatie van het Waddenfonds bestaat naast programmaregisseurs uit de directie en uit ondersteunende diensten zoals controlling en secretariaat.

Gerben Huisman
secretaris-directeur
gerben.huisman@waddenfonds.nl
058 – 2339020

Benry Bolscher
controller
benry.bolscher@waddenfonds.nl
058 – 2339020

Ciska Bolman
organisatie- en projectassistent
info@waddenfonds.nl
058 – 2339020

Jelske Leemeijer
organisatie- en projectassistent
info@waddenfonds.nl
058 – 2339020

Fiona Kloosterman
organisatie- en projectassistent
info@waddenfonds.nl
058 – 2339020

Geiske Zijlstra
organisatie- en projectassistent
info@waddenfonds.nl
058 – 2339020