Bureau

De uitvoeringsorganisatie van het Waddenfonds bestaat naast programmaregisseurs uit de directie en uit ondersteunende diensten zoals controlling en secretariaat.

Foto van
Gerben Huisman
secretaris-directeur
058 – 2339020
Foto van
Ciska Hiemstra - Bolman
organisatie- en projectassistent
058 – 2339020
Foto van
Jelske Leemeijer
organisatie- en projectassistent
058 – 2339020
Foto van
Geiske Zijlstra
organisatie- en projectassistent
058 – 2339020