Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling

Het thema werelderfgoed heeft één themalijn: het bevorderen van landschapsontwikkeling en de versterking van cultuurhistorisch erfgoed.

Het bevorderen van landschapsontwikkeling, de versterking van cultuurhistorisch erfgoed

Onderstaand wordt de themalijn kort samengevat. Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het  Uitvoeringsprogramma 2017-2026 van het Waddenfonds op pagina 13 t/m15.

Subsidiabele activiteiten

Beleving en bewustwording kernkwaliteiten Werelderfgoed Waddenzee

  • Projecten die bijdragen aan beleving en bewustwording van de internationale betekenis van de Waddenzee als grootste intergetijdengebied ter wereld en het vergroten van het bewustzijn van deze betekenis voor een breder publiek opdat het besef van de specifieke kenmerken en kwetsbaarheden bijdraagt aan het zorgvuldig gebruik;
  • Projecten waarbij scholieren, studenten en bewoners leren over en kennismaken met het Waddengebied en de Werelderfgoed-status.;
  • Projecten gericht op het vertellen/informeren over de uniciteit van het Waddengebied en/of de Werelderfgoedstatus en/of de verhaallijnen aan zowel bewoners als toeristen;
  • Projecten die zijn gericht op bevorderen van de kwaliteit van de aangeboden producten en de kwaliteit van het gastheerschap. Onderdeel hiervan kan zijn dat kennis over het gebied en trots zijn op het gebied wordt bevorderd bij diegenen die te maken krijgen met toeristen.
  • Activiteiten die bijdragen aan een zorgvuldige landschapsontwikkeling en die gebiedseigen (waaronder cultuurhistorische) kwaliteiten versterken;
  • Projecten waarbij nieuwe publieke functies worden toegevoegd aan een cultuurhistorisch waardevol element of cultuurhistorisch waardevolle structuur;
  • Projecten gericht op het toegankelijker maken van dijken in combinatie met natuur- en landschapsontwikkeling van de kwelders, op locaties waar dit niet ten koste gaat van natuurwaarden en kernkwaliteiten.