Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling

Het thema Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling (WCL) is er voor projecten die landschapsontwikkeling bevorderen en cultuurhistorisch erfgoed versterken.

Kijk voor uitgebreide informatie in hoofdstuk 4.2 van het  Uitvoeringsprogramma 2024-2027 van het Waddenfonds.

Gespecificeerde doelen thema Werelderfgoed, Cultuurhistorie en Landschapsontwikkeling Pijl

Gespecificeerde doelen

  • Behouden en versterken van voor het Waddengebied typische cultuurhistorische- en landschappelijke elementen;
  • Toevoegen van toekomstbestendige functies aan cultuurhistorisch erfgoed van het Waddengebied;
  • Behouden en versterken van kernwaarden Waddengebied.