Kwaliteitscommissie

Het Waddenfonds heeft een onafhankelijke kwaliteitscommissie, die op verzoek van de Tweede Kamer is ingesteld. De kwaliteitscommissie houdt toezicht op de onafhankelijke deskundigheid en de kwaliteit van het Waddenfonds. De commissie geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het dagelijks en algemeen bestuur.

Een belangrijke rol voor de kwaliteitscommissie is weggelegd bij de vaststelling van het meerjarige uitvoeringsprogramma en bij de vaststelling en evaluatie van het jaarprogramma van het Waddenfonds.

De onafhankelijke kwaliteitscommissie bestaat uit vijf leden:

Documenten Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie van het Waddenfonds houdt toezicht op de onafhankelijke deskundigheid en de kwaliteit van het Waddenfonds. De commissie geeft in dat kader adviezen aan het dagelijks en het algemeen bestuur.

Ga naar een overzicht van de adviezen van de Kwaliteitscommissie.

Foto van
Drs. F.C. (Francine) Giskes
Voormalig Lid van de Algemene Rekenkamer, voormalig burgemeester van Texel en voormalig lid van de Tweede Kamer voor D66.
Foto van
M. (Mariëtte) Pennarts-Pouw
Wethouder in Woerden. Oud-gedeputeerde bij de provincie Utrecht en voorheen werkzaam als regiohoofd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Foto van
Mr. K. (Kees) Lankester
Afgestudeerd als marien bioloog aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in walvisvaart en visserij. Ruim 25 jaar actief in de internationale natuurbescherming, adviseur voor duurzame visserij en natuurbehoud in zee.
Foto van
Drs. M. (Marjolein) Quené MBA
Historicus en bedrijfskundige. Werkte bij een energiemaatschappij en bij de Sociale Verzekeringsbank. Nu o.a. actief als bestuurslid bij een waterschap en als auteur.
Foto van
Drs. H.R. (Roelof) Balk
Econoom, publiek-private financiering en fondsen. Werkte bij het Ministerie van Financiën en was directeur van het Nationaal Groenfonds en van Fondsenbeheer Nederland. Nu o.a. geassocieerd adviseur Slim Financieren bij Lysias Advies.