Kwaliteitscommissie

Het Waddenfonds heeft een onafhankelijke kwaliteitscommissie, die op verzoek van de Tweede Kamer is ingesteld. De kwaliteitscommissie houdt toezicht op de onafhankelijke deskundigheid en de kwaliteit van het Waddenfonds. De commissie geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het dagelijks en algemeen bestuur.

Een belangrijke rol voor de kwaliteitscommissie is weggelegd bij de vaststelling van het meerjarige uitvoeringsprogramma en bij de vaststelling en evaluatie van het jaarprogramma van het Waddenfonds.

De onafhankelijke kwaliteitscommissie bestaat uit vijf leden:

Drs. F.C. (Francine) Giskes
Voorzitter
Lid van de Algemene Rekenkamer, voormalig burgemeester van Texel en voormalig lid van de Tweede Kamer voor D66.

Prof. dr. ir. G. (Gerda) van Dijk
Vice-voorzitter
Gepromoveerd als aquatisch ecoloog aan de Wageningen Universiteit.
Hoogleraar Organisatie Ecologie aan de Universiteit van Tilburg en directeur van het Zijlstra Center, Vrije Universiteit Amsterdam.

Mr. K. (Kees) Lankester
Afgestudeerd als marien bioloog aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in walvisvaart en visserij. Ruim 25 jaar actief in de internationale natuurbescherming, adviseur voor duurzame visserij en natuurbehoud in zee.

Ir. A. (Alet) C. van ’t Eind
Afgestudeerd als planoloog aan de Wageningen Universiteit. Bekleedde verschillende advies- directiefuncties bij advies- en ingenieursbureaus als DHV en Arcadis. Op dit moment zelfstandig adviseur ruimtelijke ontwikkelingen.

Mr. P. (Pieter) Siebinga
Afgestudeerd als meester in de rechten. Voorheen werkzaam bij de Rijkspolitie en Van Lanschot Bankiers.
Voormalig directeur van het Nationaal Restauratiefonds en algemeen directeur van Fondsenbeheer Nederland.

Documenten Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie van het Waddenfonds houdt toezicht op de onafhankelijke deskundigheid en de kwaliteit van het Waddenfonds. De commissie geeft in dat kader adviezen aan het dagelijks en het algemeen bestuur.

Ga naar een overzicht van de adviezen van de Kwaliteitscommissie.