Duurzame landbouw

Het thema Duurzame landbouw is er voor projecten die de landbouw voorbereiden op toenemende verzilte omstandigheden, droogte en extreme regenval. Ook projecten die bijdragen aan waddenspecifieke biodiversiteit of het gebruik stimuleren van waddenspecifieke resttromen (slib, algen en wier) vallen onder het thema Duurzame landbouw.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving bij hoofdstuk 4.7 van ons Uitvoeringsprogramma 2024-2027.

Gespecificeerde doelen van het thema Duurzame landbouw Pijl

Gespecificeerde doelen

  • Het bevorderen van een duurzame landbouw die voorbereid is op toenemende verziltende omstandigheden, droogte en extremere regenval;
  • Verminderen van de emissies uit de landbouw die de ecologische kwaliteit van het Waddengebied en de Waddenzee verminderen (de Waddenzee via Thema: Externe bedreigingen). En verminderen van emissies uit de landbouw op kwetsbare natuurgebieden op de eilanden en in het kustgebied;
  • Een landbouw die bijdraagt aan waddenspecifieke biodiversiteit;
  • Een kringlooplandbouw met benutten van bij voorkeur waddenspecifieke reststromen (slib, algen en wieren, etc.).