Programmaregisseurs

Als u een subsidieaanvraag wilt indienen, neemt u dan eerst contact op met één van de programmaregisseurs van het Waddenfonds. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden. Zo nodig schakelen zij daarbij subsidiespecialisten in. De programmaregisseurs kunnen u op weg helpen bij uw voorbereiding van een volledige aanvraag.

Foto van
Hans van Hilten
programmaregisseur voor Duurzame Waddenhavens, Verduurzaming energiehuishouding
058 – 2339020
06 – 52479433
Foto van
Geert Boesjes
programmaregisseur voor Duurzame visserij
058 – 2339020
06 – 50241050
Foto van
Jacoline Beerepoot
programmaregisseur voor Werelderfgoed, cultuur & landschap
058 – 2339020
06 – 55190815
Foto van
Allard Steenstra
programmaregisseur voor Natuur, Duurzame landbouw en Budget Lokale Innovaties (BLI)
058 – 2339020
06 – 21210926
Foto van
Martine Kriesels
programmaregisseur voor Water, bodem, licht en geluid en Duurzame recreatie en toerisme
058 – 2339020
06 – 15415651