Programmaregisseurs

Als u een subsidieaanvraag wilt indienen, neemt u dan eerst contact op met één van de programmaregisseurs van het Waddenfonds. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden. Zo nodig schakelen zij daarbij subsidiespecialisten in. De programmaregisseurs kunnen u op weg helpen bij uw voorbereiding van een volledige aanvraag.

Hans van Hilten
programmaregisseur voor:

  • Duurzame Waddenhavens
  • Verduurzaming energiehuishouding
hans.vanhilten@waddenfonds.nl
058 – 2339020
06 – 52479433

Geert Boesjes
programmaregisseur voor:

  • Duurzame visserij
geert.boesjes@waddenfonds.nl
058 – 2339020
06 – 50241050

Jacoline Beerepoot
programmaregisseur voor:

  • Werelderfgoed, cultuur & landschap
jacoline.beerepoot@waddenfonds.nl
058 – 2339020
06 – 55190815

Allard Steenstra
programmaregisseur voor:

  • Natuur
  • Duurzame landbouw
allard.steenstra@waddenfonds.nl
058 – 2339020
06 – 21210926

Martine Kriesels
programmaregisseur voor:

  • Water, bodem, licht en geluid
  • Duurzame recreatie en toerisme  
martine.kriesels@waddenfonds.nl
058 – 2339020
06 – 15415651