Programmaregisseurs

Als u een subsidieaanvraag wilt indienen, neemt u dan eerst contact op met één van de programmaregisseurs van het Waddenfonds. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden. Zo nodig schakelen zij daarbij subsidiespecialisten in. De programmaregisseurs kunnen u op weg helpen bij uw voorbereiding van een volledige aanvraag.

Foto van
Geert Boesjes
programmaregisseur voor Duurzame visserij / plaatsvervangend directeur
058 – 2339020
06 – 50241050
Foto van
Hans van Hilten
programmaregisseur voor Natuur, Verduurzaming energiehuishouding
058 – 2339020
06 – 52479433
Foto van
Martine Kriesels
programmaregisseur voor Duurzame recreatie en toerisme en Budget Lokale Innovaties (BLI)
058 – 2339020
06 – 15415651
Foto van
Allard Steenstra
programmaregisseur voor Duurzame Waddenhavens en Duurzame Landbouw
058 – 2339020
06 – 21210926
Foto van
Sarah Verroen
programmaregisseur voor Werelderfgoed, cultuur & landschap
058 - 2339020
06 - 29661763
Foto van
Celine Bloem
(junior) programmaregisseur voor Water, bodem, licht en geluid
058 - 2339020
06 - 46805451