Onze thema’s

Het Waddenfonds richt zich bij de subsidiëring van middelgrote projecten op acht thema’s/aandachtsgebieden. Deze thema’s dragen bij aan het realiseren van onze hoofddoelen.

Per thema zijn er gespecificeerde doelen, waarbij wordt omschreven welke projecten in aanmerking kunnen komen voor subsidie.

Onze acht thema’s hebben alleen betrekking op de subsidieregeling STUW (Subsidieregeling Technische Uitvoering Waddenfonds).