Subsidiespecialisten

Als uw subsidieaanvraag is gehonoreerd door het Waddenfonds, volgt er een periode waarin u met de verleende subsidie uw project uitvoert. Tijdens de uitvoering zijn onze subsidiespecialisten van de beheerorganisatie uw aanspreekpunt namens het Waddenfonds. De subsidiespecialisten die voor het Waddenfonds werken, worden ingehuurd bij de afdeling Subsidies van de provincie Fryslân. U kunt bij hen terecht voor begeleiding en vragen. Ook houden ze toezicht op de uitvoering en beoordelen ze voortgangsrapportages van projecten. Na afronding van een project adviseert de beheerorganisatie het dagelijks bestuur van het Waddenfonds over de definitieve vaststelling van de subsidieverlening.

De beheerorganisatie van het Waddenfonds is bereikbaar op 058 – 233 90 20. Schriftelijke correspondentie kan uitsluitend via info@waddenfonds.nl

Lisan Assen
subsidiespecialist
beheer.waddenfonds@fryslan.frl
058 – 2339020

Lars van der Meulen
subsidiespecialist
beheer.waddenfonds@fryslan.frl
058 – 2339020

Ingrid Postma
subsidiespecialist
beheer.waddenfonds@fryslan.frl
058 – 2339020

Sabine van der Heijden
juridisch medewerker
beheer.waddenfonds@fryslan.frl
058 – 2339020

Gerda Roelofsen
subsidiespecialist
beheer.waddenfonds@fryslan.frl
058 – 2339020

Dirk van der Meij
subsidiespecialist
beheer.waddenfonds@fryslan.frl
058 – 2339020

Jeroen van Dongen
subsidiespecialist
j.vandongen@fryslan.frl
058 – 2339020

Wilte de Haan
subsidiespecialist
beheer.waddenfonds@fryslan.frl
058 – 2339020

Maarten van den Akker
subsidiespecialist
beheer.waddenfonds@fryslan.frl
058 – 2339020

Wessel Satter
subsidiespecialist
beheer.waddenfonds@fryslan.frl
058 – 2339020

Lippe van der Laan
subsidiespecialist
beheer.waddenfonds@fryslan.frl
058 – 2339020

Renze Schootstra
subsidiespecialist
beheer.waddenfonds@fryslan.frl
058 – 2339020

Melvin de Wilde
subsidiespecialist
beheer.waddenfonds@fryslan.frl
058 – 2339020

Yen Tran
secretariaat
beheer.waddenfonds@fryslan.frl
058 – 2339020