Subsidiespecialisten

Als uw subsidieaanvraag is gehonoreerd door het Waddenfonds, volgt er een periode waarin u met de verleende subsidie uw project uitvoert. Tijdens de uitvoering zijn onze subsidiespecialisten van de beheerorganisatie uw aanspreekpunt namens het Waddenfonds. De subsidiespecialisten die voor het Waddenfonds werken, worden ingehuurd bij de afdeling Subsidies van de provincie Fryslân. U kunt bij hen terecht voor begeleiding en vragen. Ook houden ze toezicht op de uitvoering en beoordelen ze voortgangsrapportages van projecten. Na afronding van een project adviseert de beheerorganisatie het dagelijks bestuur van het Waddenfonds over de definitieve vaststelling van de subsidieverlening.

De beheerorganisatie van het Waddenfonds is bereikbaar op 058 – 233 90 20. Schriftelijke correspondentie kan uitsluitend via info@waddenfonds.nl

Foto van
Gerda Roelofsen
subsidiespecialist
058 – 2339020
Foto van
Jeroen van Dongen
subsidiespecialist
058 – 2339020
Foto van
Dirk van der Meij
subsidiespecialist
058 – 2339020
Foto van
Wilte de Haan
subsidiespecialist
058 – 2339020
Foto van
Maarten van den Akker
subsidiespecialist
058 – 2339020
Foto van
Sabine van der Heijden
juridisch medewerker
058 – 2339020
Foto van
Ingrid Postma
subsidiespecialist
058 – 2339020
Foto van
Renze Schootstra
subsidiespecialist
058 – 2339020
Foto van
Yen Tran
secretariaat
058 – 2339020
Foto van
Jennieke Algra-Stoelwinder
subsidiespecialist
058-2339020
Foto van
Anneke Kornelis
subsidiespecialist
058 - 2339020
Foto van
Arend Smits
subsidiespecialist
058 – 2339020
Foto van
Ellenice Nagel
subsidiespecialist
058 - 2339020