Documenten & formulieren

Een overzicht van de belangrijkste geldende documenten en formulieren van het Waddenfonds. Op www.overheid.nl vindt u een compleet overzicht van de huidige regelgeving waaronder het Waddenfonds opereert.

Subsidieregelingen

Subsidieregeling Garnalenvisserij

Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2020-01

Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2018

Verordeningen en regelingen

Verordening adviescommissie rechtsbescherming Waddenfonds

Verordening financiĆ«le vergoeding commissieleden Waddenfonds 

Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017

Financiƫle verordening Waddenfonds 2015

Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds 2015

Beleidsdocumenten

Uitvoeringsprogramma 2017 – 2026

Uitvoeringskader Waddenfonds 2017 -2026

Beleidsregels

Beleidsregel voorbereiding, toezicht en handhaving subsidieverstrekking Waddenfonds

Beleidsregel subsidiabele kosten

Beleidsregel monitoring

Reglementen en protocollen

Reglement Kwaliteitscommissie Waddenfonds

Reglement van Orde algemeen bestuur Waddenfonds

Controleprotocol subsidieverstrekking Waddenfonds

Besluit aanwijzing toezichthouders Waddenfonds

Vervangingsregeling secretaris – directeur Waddenfonds

Formulieren

Format Projectplan thematische subsidieregelingen

Formulier betalingsverzoek

Formulier voortgangsrapportage/wijzigingsverzoek

Formulier vaststellen subsidie

Aanvraagformulier Subsidieregeling BLI 2018

Aanvraagformulier Subsidieregeling Thematische Openstelling 2020

Communicatie

Toolbox downloaden