Documenten & formulieren

Een overzicht van de belangrijkste geldende documenten en formulieren van het Waddenfonds. Op www.overheid.nl vindt u een compleet overzicht van de huidige regelgeving waaronder het Waddenfonds opereert.

Subsidieregelingen

Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2023-01

Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2023-01

Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2022-01

Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2022

Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2021-01

Subsidieregeling Garnalenvisserij

Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2020-01

Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2018

Verordeningen en regelingen

Verordening adviescommissie rechtsbescherming Waddenfonds

Verordening financiële vergoeding commissieleden Waddenfonds 

Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017 (geldend t/m 31-12-2021)

Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017 (geldend vanaf 1-1-2022)

Financiële verordening Waddenfonds 2015

Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds 2015

Beleidsdocumenten

Uitvoeringsprogramma Waddenfonds 2021 – 2027

Uitvoeringsprogramma Waddenfonds 2021 – 2027 (pdf)

Uitvoeringsprogramma Waddenfonds 2017 – 2026

Uitvoeringskader Waddenfonds 2021 – 2027

Uitvoeringskader Waddenfonds 2017 -2026

Beleidsregels

Beleidsregel voorbereiding, toezicht en handhaving subsidieverstrekking Waddenfonds

Beleidsregel subsidiabele kosten

Beleidsregel monitoring & evaluatie Waddenfonds

Reglementen en protocollen

Reglement Kwaliteitscommissie Waddenfonds

Reglement Kwaliteitscommissie Waddenfonds wijziging 2016

Reglement van Orde algemeen bestuur Waddenfonds

Controleprotocol subsidieverstrekking Waddenfonds

Besluit aanwijzing toezichthouders Waddenfonds

Vervangingsregeling secretaris – directeur Waddenfonds

Formulieren

Aanvraagformulier STUW 2023-01

Aanvraagformulier STUW 2022-01

Format projectplan STUW en Majeur

Formulier betalingsverzoek

Formulier voortgangsrapportage/wijzigingsverzoek

Formulier vaststellen subsidie

Communicatie

Toolbox downloaden