Documenten & formulieren

Een overzicht van de meest relevante documenten en formulieren van het Waddenfonds staat hieronder. Oudere documenten en formulieren staan onder de knop Archief. Ook op www.overheid.nl vindt u een compleet overzicht van de huidige regelgeving waaronder het Waddenfonds opereert.

Actuele subsidieregelingen

Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2023-01

Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2023-01

Beleidsdocumenten

Uitvoeringsprogramma Waddenfonds 2021 – 2027 (pdf)

Uitvoeringskader Waddenfonds 2021 – 2027

Formulieren

Aanvraagformulier STUW 2023-01

Aanvraagformulier STUW 2022-01

Format projectplan STUW en Majeur

Formulier voorschotverzoek

Formulier voortgangsrapportage/wijzigingsverzoek

Formulier vaststellen subsidie

Communicatie

Toolbox downloaden

Verordeningen en regelingen

Algemene Subsidieverordening (geldend vanaf 1-8-2023)

Financiële verordening Waddenfonds 2015

Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds (per 4-4-2023)

Verordening adviescommissie rechtsbescherming Waddenfonds

Verordening financiële vergoeding commissieleden Waddenfonds 

Beleidsregels

Beleidsregel voorbereiding, toezicht en handhaving subsidieverstrekking Waddenfonds

Beleidsregel subsidiabele kosten

Beleidsregel monitoring & evaluatie Waddenfonds

Jaarverslag

Jaarstukken 2022

Reglementen en protocollen

Reglement Kwaliteitscommissie Waddenfonds

Reglement Kwaliteitscommissie Waddenfonds wijziging 2016

Reglement van Orde algemeen bestuur Waddenfonds

Controleprotocol subsidieverstrekking Waddenfonds

Besluit aanwijzing toezichthouders Waddenfonds

Vervangingsregeling secretaris – directeur Waddenfonds