Budget Lokale Innovaties

Voor kleinschalige vernieuwende initiatieven die bijdragen aan de vitaliteit van lokale gemeenschappen heeft het Waddenfonds het Budget Lokale Innovaties.

Zo kan er subsidie worden aangevraagd voor projecten die de leefomgeving en de leefbaarheid versterken en/of bijdragen aan gemeenschapszin. Kijk voor een uitgebreide omschrijving in het Uitvoeringsprogramma 2017-2027  van het Waddenfonds op pagina 29 en 30.