Budget Lokale Innovaties

Voor kleinschalige vernieuwende initiatieven die bijdragen aan de vitaliteit van lokale gemeenschappen heeft het Waddenfonds het Budget Lokale Innovaties.

Zo kan er subsidie worden aangevraagd voor projecten die de leefbaarheid en de sociaaleconomische duurzaamheid van lokale gemeenschappen verbeteren en die bijdragen aan nieuwe netwerken of versterking van bestaande netwerken. Kijk voor een uitgebreide omschrijving in het Uitvoeringsprogramma 2021-2027 van het Waddenfonds op pagina 56.