Duurzame recreatie en duurzaam toerisme

Het thema Duurzame recreatie en duurzaam toerisme is er voor projecten die duurzaam toeristisch-recreatief aanbod realiseren. De initiatieven dienen een bijdrage te leveren aan verbetering en het beleefbaar maken van de unieke kwaliteiten van het gebied. Tegelijkertijd moeten ze passen bij de draagkracht van het gebied.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving in hoofdstuk 4.4 van het Uitvoeringsprogramma 2024-2027 van het Waddenfonds.

Gespecificeerde doelen van het thema Duurzame recreatie en duurzaam toerisme Pijl

 Gespecificeerde doelen

  • Versterken toeristisch aanbod in de vorm van meer belevingsmogelijkheden, attracties en arrangementen gebaseerd op de kernwaarden en passend binnen de verhaallijnen van Programma Visit Wadden;
  • Verduurzamen recreatief-toeristisch aanbod;
  • Verduurzamen van het toeristisch vervoer;
  • Versterken gastheerschap en bewustwording Werelderfgoed Waddenzee.