Duurzame recreatie en toerisme

Het thema Duurzame recreatie en toerisme is bedoeld voor projecten die de beleefbaarheid van het Waddengebied moeten verbeteren. De enige themalijn is: beleven en zichtbaar maken.

Beleven en zichtbaar maken

Onderstaand wordt de themalijn kort samengevat. Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Uitvoeringsprogramma 2017-2026 van het Waddenfonds op pagina 17 en 18.

Subsidiabele activiteiten

  • Integrale, samenhangende initiatieven die de recreatie en het (internationaal) toerisme langs de waddenkust versterken. Hieronder valt ook het versterken van verblijfsrecreatie en het versterken van netwerken van toeristische route-elementen;
  • Projecten die het toeristisch aanbod in de vorm van meer belevingsmogelijkheden, attracties en/of arrangementen vergroten en/of verbeteren gebaseerd op de kernkwaliteiten van het Waddengebied;
  • Structurele toeristische attracties gebaseerd op streekverhalen;
  • Projecten die natuur- en/of cultuurgerichte recreatie en toerisme op de Waddeneilanden en langs de waddenkust versterken.