Het Waddenfonds

Wij investeren in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken.

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Projecten van ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds. 

Wilt u weten of u voor een subsidie van het Waddenfonds of het IKW in aanmerking komt, doe dan de quick scan:

Ga voor het indienen van een aanvraag naar: