Het Waddenfonds

Wij investeren in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken.

Subsidie aanvragen

Het Waddenfonds investeert in projecten en initiatieven die bijdragen aan een vitale ecologie en duurzame economie in het Waddengebied. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen daarvoor bij ons een subsidie aanvragen.

Het Waddenfonds is een Gemeenschappelijke Regeling en wordt bestuurd door de drie waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen.