180 zoekresultaten

Nieuwe rifblokken in Eems-Dollard

De plaatsing van nieuwe rifblokken, die gemaakt worden van slib, moeten het onderwaterleven in de Eems stimuleren. Op de blokken kunnen schelpdieren zoals mosselen en oesters een rif bouwen, waar kreeftachtigen, weekdieren en vissen kunnen leven.

Subsdidie voor vier leefbaarheidsprojecten

Het Waddenfonds subsidieert voor in totaal €145.000,- vier kleinschalige projecten die de leefbaarheid en het culturele leven in het Waddengebied versterken. Het gaat daarbij om een filmproductie met en voor de bevolking van Noordwest Groningen en om een educatief programma over de Waddenzee voor scholieren. Daarnaast wordt de Van Doniakerk in Makkum verbouwd tot cultureel […]

Subsidie voor olie-opruimer Waddenzeehavens

JHet Waddenfonds draagt €300.000,- bij aan het opruimen van olie in de Waddenzeehavens. Het bedrijf FORU-Solution krijgt deze subsidie voor het ontwikkelen, uittesten en demonstreren van een olieskimmer, een innovatief apparaat dat de olie opzuigt. FORU-Solution gaat gedurende twee jaar testen uitvoeren in alle Waddenzeehavens.  Er komt in Harlingen een proefopstelling en in Noorwegen een […]

Subsidie voor olie-opruimer in havens Waddenzee

Het Waddenfonds draagt €300.000,- bij aan het opruimen van olie in de Waddenzeehavens. Het bedrijf FORU-Solution krijgt deze subsidie voor het ontwikkelen, uittesten en demonstreren van een olieskimmer, een innovatief apparaat dat de olie opzuigt. FORU-Solution gaat gedurende twee jaar testen uitvoeren in alle Waddenzeehavens. Er komt in Harlingen een proefopstelling en in Noorwegen een […]

Vismigratie tussen Wad en achterland

De Eems-Dollard is een belangrijk doorgangsgebied voor trekvissen. Visecoloog Peter Paul Schollema van waterschap Hunze en Aa’s vertelt welke hindernissen de vissen onderweg tegenkomen.

Nieuwe mosselbanken

Er zijn nauwelijks nog mosselbanken te vinden in de Eems-Dollard. Lukt het om mosselbanken terug te brengen in dit prachtige natuurgebied?

Ophogen landbouwgrond

Door bodemdaling en veenoxidatie zijn de akkers van Pieter Noordam steeds lager komen te liggen. Landbouw is daardoor steeds moeilijker. Daarom doet hij mee aan een proef van het programma Eems-Dollard 2050.

Subsidieregeling Thematische Openstelling 2022

Voor de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2022/01 (Stuw ’22) kunnen vanaf dinsdag 11 januari 2022 10.00 uur subsidieaanvragen worden ingediend. De regeling sluit op donderdag 15 december 2022 om 12.00 uur. Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten betrekking hebben op een aantal thema’s van het Waddenfonds. U treft de thema’s aan in het Uitvoeringsprogramma 2021. […]

Steun voor vijf lokale projecten

Het Waddenfonds steekt € 250.000,- in vijf projecten die de lokale gemeenschap en de leefbaarheid in de regio versterken. Het gaat om het maken van een centraal digitaal systeem met alle informatie over het erfgoed op de Wadden, de bouw van vier studio’s voor horecapersoneel op Vlieland, een nieuw dorpshuis in Termunten/Termunterzijl, de verbouw van […]