289 zoekresultaten

Toogdag voor de Wadden 2024 binnen een week volgeboekt

Met de inschrijving van ruim 250 belangstellenden is de Toogdag voor de Wadden 2024 binnen een week volgeboekt. Het jaarlijkse congres van het Waddenfonds en het Omgevingsberaad Waddengebied wordt dit jaar op maandag 1 juli in Holwert gehouden. Het thema is klimaatverandering en klimaatadaptatie in het Waddengebied in relatie tot brede welvaart. De Toogdag voor […]

Waddenfonds blijft tot 2028 subsidies verstrekken

Het Waddenfonds houdt per 1 januari 2028 op te bestaan als gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Tot die datum verstrekt het Waddenfonds nog subsidies aan projecten en initiatieven, die zich richten op versterking van de ecologie en een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied. ,,Het Waddenfonds maakt goede projecten mogelijk die […]

‘De Ploeg had het Groningse landschap en de Wadden als inspiratiebron’

Het bekende Groninger kunstenaarscollectief De Ploeg krijgt in Wehe den Hoorn een kunstcentrum. Het Waddenfonds draagt € 1 miljoen euro bij aan de realisatie ervan. De subsidie wordt gebruikt voor de restauratie en herinrichting van een monumentale voormalige school in Wehe den Hoorn op het Groninger Hogeland. Het gebouw krijgt met verschillende expositieruimtes een museale […]

Subsidie weidevogelparel Tjerkwerd

Het Waddenfonds geeft een subsidie van € 369.765,- voor het project Van Parel naar Kerngebied. Het doel is om geïsoleerd gelegen weidevogelgebieden te behouden en te verbeteren. In dit geval gaat het om weidevogelparels bij Tjerkwerd, Lollum en Wommels(Skrok). Bij Tjerkwerd wordt een experimentele manier van bemesten toegepast. De totale kosten van het project bedragen […]

Steun voor Amelander Cultuurmuseum en culinair muziektheater

Voor exposities in het Cultuurmuseum Ameland en een culinair muziekspektakel over duurzame akkerbouw stelt het Waddenfonds respectievelijk € 46.500,- en € 25.000,- beschikbaar. De subsidies komen uit de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI) van het Waddenfonds, bestemd voor kleine, innovatieve projecten. De totale kosten van het museum bedragen € 133.135,- en dat van de theatervoorstelling […]

Kunstcentrum De Ploeg krijgt € 1 miljoen uit Waddenfonds

Voor de realisatie van een kunstcentrum rond het bekende Groninger kunstenaarscollectiefDe Ploeg stelt het Waddenfonds € 1 miljoen beschikbaar. De subsidie wordt gebruikt voor de restauratie en herinrichting van een monumentale voormalige school in Wehe den Hoorn op het Groninger Hogeland. Het gebouw krijgt met een expositieruimte een museale functie. Daarnaast komen er in kunstcentrum […]

Nautisch Erfgoed Wieringen

De Stichting Nautisch Erfgoed Wieringen zet zich in voor het behoud van historische schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren. Een groep vrijwilligers ouderhoud de schepen en maakt en herstelt op authentieke wijze de zeilen.

Walk of Grief

Terschelling krijgt in 2025 een Walk of Grief, een rouwpad  van 75 kilometer dat in vijf dagen kan worden afgelegd. Onderweg is er veel aandacht verschillende vormen van rouw en verlies.

Onderzoek naar kunstmestvervangers uit dierlijke mest

Biogas Marrum krijgt € 683.805, – van het Waddenfonds voor het ontwikkelen van een innovatief verwerkingsproces van dierlijke mest. De subsidie wordt gebruikt voor het testen van de nieuwe verwerkingsmethode van lokale mestoverschotten, waarbij een mineralenconcentraat overblijft dat een alternatief kan zijn voor kunstmest. Akkerbouwers en veehouders in de omgeving kunnen deze kunstmestvervanger afnemen. De […]