277 zoekresultaten

‘Alles is volop in beweging, het wordt een spannend jaar’

Het nieuwe jaar is ruim een maand oud. Een mooi moment voor directeur Gerben Huisman van het Waddenfonds om vooruit te kijken naar 2024 en nog even stil te staan bij het afgelopen jaar. ,,Alles is volop in beweging. We hopen dat we dit jaar grote investeringen kunnen doen in de Waddenregio. En dat er […]

Steun voor Nationaal Reddingmuseum en filmproductie Zoutkamp

Voor de modernisering van het Nationaal Reddingmuseum Doris Rijkers in Den Helder stelt het Waddenfonds € 199.000,- beschikbaar. Het museum over de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij en haar talloze reddingsoperaties wil het geld investeren in verbouw en vernieuwing. De kosten van het totale project zijn ruim € 266.000,-. Ook steunt het Waddenfonds een […]

Stroomopwekking uit Waddenzee kansrijk

TNO onderzoekt zes projecten voor Energie uit Water Energiewinning uit water heeft in het Waddengebied veel potentie en kan de Waddeneilanden al in 2030 voorzien in 83% van de elektriciteitsvraag, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Ook kan de Waddenzee in dat jaar 8% van de huishoudens in het kustgebied stroom leveren. Tot die […]

Waddenfonds laat alternatieven voor garnalenvisserij onderzoeken 

Wageningen University & Research (WUR) gaat met financiële steun van het Waddenfonds de haalbaarheid onderzoeken van een verduurzaming van de garnalenvisserij op de Waddenzee. Het onderzoek richt zich op alternatieve  vangstmethoden voor de huidige boomkorsleepnetten. Tegelijkertijd wordt er gekeken of de nieuwe methoden bedrijfseconomisch haalbaar zijn voor garnalenvissers. Het Waddenfonds trekt € 559.000,- uit voor […]

Waddenfonds verhoogt subsidiepot met € 7 miljoen

Het Waddenfonds stelt € 7 miljoen extra beschikbaar voor de lopende Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddengebied ’23 (STUW ’23). Het subsidieplafond wordt daarmee verhoogd van €  8 miljoen naar € 15 miljoen. Ook is de periode verlengd, waarin subsidies kunnen worden aangevraagd. De sluitingsdatum is niet langer 12 december van dit jaar maar 1 maart 2024. […]

Renovatie Herberg Spoorzicht Warffum krijgt bijdrage Waddenfonds

Voor de renovatie en de herbestemming van Herberg Spoorzicht in het Groningse Warffum stelt het Waddenfonds € 50.000,- beschikbaar. Er komen speciale arrangementen, een expositiezaal over het Wad en een educatief programma voor scholen. Zo wordt de toeristische aantrekkingskracht van het dorp en de herberg vergroot. De Herberg fungeert ook als ontmoetingsplek voor bewoners en […]

‘Mijn droom komt eindelijk uit’

Oesterraper Werner Zuurman opent Oesterfabriek op Terschelling Met de opening van de Oesterfabriek op West-Terschelling het komend voorjaar lijkt Werner Zuurman zijn droom eindelijk uit te komen. Jarenlang werkte hij als kok in restaurants op Terschelling, maar inmiddels is hij vaak als oesterrapper op het Wad te vinden. ,,Geweldig is dat, het Wad is zo […]

Geef je mening

Het Waddenfonds streeft naar een goede dienstverlening en een heldere communicatie. Mocht je suggesties hebben voor verbeteringen of een mening willen geven, gebruik dan het onderstaande invulveld:

Subsidieplafond Stuw’23 bijna bereikt

Het subsidieplafond van de Subsidieregeling Thematische Openstelling Waddenfonds 2023 (Stuw’23) is bijna bereikt. Als de volledige aanvragen die nu worden beoordeeld een toekenning van het Waddenfonds krijgen conform de aanvraag, dan is het subsidieplafond bijna bereikt (stand van zaken 28 november 2023). Er is een kans dat aan de projecten die nu worden beoordeeld minder […]