203 zoekresultaten

Zeker Zilt Texel

Veldproeven op Texel moeten uitwijzen of bemesting met biologisch zeewier leidt tot hogere opbrengsten van de teelt van aardappelen en wortelen.

Bouwen met biobouwers

Bouwen met biobouwers betreft het herstel van schelpdierbanken in de Waddenzee met biologisch afbreekbaar materiaal. Aan deze platforms kunnen mosselen en andere schelpdieren zich hechten.

Punt Piaam

In terpdorp Piaam wordt een rustplek voor fietsers ingericht, waar ze informatie kunnen krijgen over het bijzondere cultuurlandschap, de flora en fauna, de terp en het monumentale kerkje.

Volksverhalen in De Kraak

De Kraak is een doorlopende filmvoorstelling over oude volksverhalen uit het Waddengebied. Hij wordt vormgegeven in een bijzondere installatie.

Klimaatadaptatie landbouw Terschelling

Dit onderzoeksproject maakt deel uit van Living Lab en betreft het aanpassen van de landbouw in de polder op Terschelling aan verzilting en verdroging.

Waddenbeleving rond opvang bruinvissen

Rondom een opvang voor bruinvissen in Anna Paulowna worden een Waddenbelevingstuin met voetpad, een duinlandlandschap en een uitkijkpunt aangelegd.

Waddenfonds steekt ruim € 2 miljoen in vier Groninger projecten

Het Waddenfonds kent ruim € 2 miljoen subsidie toe aan vier grote projecten in de provincie Groningen. Met deze bijdrage wordt een totale investering van € 3,9 miljoen mogelijk gemaakt. Het gaat om twee projecten in Lauwersoog en de Eemshaven waarbij plastic op land en in de zee wordt ingezameld, de restauratie en openstelling van […]

Bijna € 2 miljoen voor Súvelfabryk en plasticproject

Het Waddenfonds steekt bijna € 2 miljoen subsidie in twee grote, uiteenlopende projecten in en op de grens van Fryslân. Voor de restauratie en herbestemming van de oude, leegstaande melkfabriek ‘De Dongeradelen’ in Morra-Lioessens stelt het fonds € 997.000,- beschikbaar op een totale investering van € 1.716.364,-. In Lauwersoog komt een mobiele installatie die plastic […]

Financiële steun voor drie kleinschalige projecten

Het Waddenfonds geeft drie projecten in Fryslân samen een subsidie van ruim €114.000,- . Het gaat om drie kleinschalige projecten die de leefbaarheid en de cultuur in dorpen in het Waddengebied versterken. De projecten krijgen geld uit het Budget Lokale Innovaties (BLI) van het Waddenfonds, dat zich richt op de ontwikkeling van kleinschalige, vernieuwende en […]