244 zoekresultaten

Amelander cichoreikoffie kan trend worden

Ameland krijgt er een nieuw streekproduct bij. Rudolf, Tia en hun zoon Jelle Westra van het ambachtelijke Amelander Koffiehuys (en Branderij) beginnen met de teelt van cichorei. Deze cafeïnevrije en naar verluidt heilzame ‘surrogaatkoffie’ komt op de kaart van de koffiespecialist op het eiland. Met een bijdrage van € 18.000,- van het Waddenfonds kunnen ze […]

Subsidie voor Amelander cichorei en rouwpad Terschelling

Het Waddenfonds geeft subsidies aan koffiebranderij Koffiehuys op Ameland voor cichoreiteelt in kassen en aan de realisatie van een Walk of Grief (rouwpad) op Terschelling. Voor een beleeftuin en de kassen van het Koffiehuys wordt € 18.000, – beschikbaar gesteld op een investering van € 43.900, -. Met de opzet van de wandelroute is een […]

Waddenfonds steunt herbestemming watertoren Sint Jacobiparochie

De oude watertoren in Sint Jacobiparochie krijgt een nieuwe bestemming. Er komt  onder andere een uitkijkpost voor publiek en een bezoekerscentrum met expositieruimte. Het totale investeringsbedrag bedraagt bijna € 1,5 miljoen, waarvan het Waddenfonds € 398.533, –  bijdraagt. Ook de omgeving van de watertoren wordt aangepakt met de aanleg van waterpartijen, wandelpaden en beplanting, passend […]

Erfgoedfestival Wieringen krijgt steun van Waddenfonds

Het Erfgoedfestival op het voormalige eiland Wieringen krijgt een bijdrage van € 14.000,- van het Waddenfonds. Het doel van het festival, dat in februari 2024 plaatsvindt, is om de oude verhalen uit de eilandtijd van Wieringen levend te houden. De totale kosten voor het project zijn €43.500,-. Het voormalige Zuiderzee-eiland Wieringen werd in 1924 verbonden […]

Eerste stap voor meerjarige aanpak plastics in Waddengebied

Er komt mogelijk een breed meerjarig programma voor het terugdringen van plastics in het Waddengebied. Een aantal bedrijven en organisaties die zich op verschillende manieren bezighouden met de bestrijding van plastics gaan zich daar de komende periode verder over buigen. Er is hier een start mee gemaakt tijdens de werkconferentie ‘Terugdringing plastics in het Waddengebied’, […]

Aantal subsidieaanvragen laat stijgende trend zien

Het aantal aanvragen en toekenningen voor de subsidieregelingen van het Waddenfonds heeft het afgelopen jaar een stijgende trend laten zien. Zo blijkt uit  het Jaarverslag van het Waddenfonds over 2022. In het kader van de subsidieregeling STUW, waarvoor per project maximaal € 1 miljoen aangevraagd kan worden, werden vorig jaar 17 projecten gehonoreerd. Het Waddenfonds […]

Bijna 5 miljoen van Waddenfonds voor opschaling energiecentrale Afsluitdijk

Het Waddenfonds steunt de bouw van een nieuwe energiecentrale op de Afsluitdijk met € 4.904.022,-. Hier zal met een 16,5 kW centrale duurzame energie worden opgewekt door het mengen van zoet en zout water. De nieuwe centrale wordt gebouwd door REDstack B.V., dat in 2014 al een kleine proefinstallatie voor het opwekken van ‘blauwe’ stroom […]

Kaasmakerij de Terschellinger krijgt installatie om ricottakaas te maken

Kaasmakerij De Terschellinger krijgt een bijdrage van € 1 miljoen van het Waddenfonds voor de ontwikkeling, bouw en demonstratie van een kleinschalige verwerkingsinstallatie van wei, wat als restproduct vrijkomt bij het maken van kaas. De wei wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe streekproducten. De totale kosten van de installatie bedragen € 2.196.760,-. Op dit moment […]

Bijna € 1 miljoen subsidie voor natuurcentrum Vlieland   

Natuurcentrum De Noordwester op Vlieland wordt voor een kleine € 2 miljoen verbouwd en heringericht. Het Waddenfonds draagt hieraan ruim € 999.562,-  bij. Het beeldbepalende gebouw krijgt een opvallende transparante entree en wordt verduurzaamd. Ook het interieur en de tuin krijgen een opknapbeurt. Het museum annex bezoekerscentrum wordt verder inhoudelijk vernieuwd. Er komt een nieuwe […]