117 zoekresultaten

Extra subsidie voor lokale projecten

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds trekt € 500.000,- extra uit voor kleinschalige projecten in de Waddenregio. Het geld is bestemd voor lokale en vernieuwende initiatieven. Per project kan er maximaal € 50.000,- worden aangevraagd. Er kan tot 2 juli 2021 een beroep worden gedaan op de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI). In eerste instantie […]

Zoete Toekomst op Texel

Het project Zoete Toekomst op Texel wil op grote schaal regenwater opvangen voor de irrigatie van landbouwgronden. De pilot moet een oplossing bieden aan agrariërs op de Waddeneilanden die steeds meer te kampen hebben met grote droogte, ook door klimaatverandering. Als de proef op Texel lukt, kunnen ook boeren op de andere Waddeneilanden ervan profiteren. […]

Waddenfonds steekt geld in aanpak plastic soep

Het Waddenfonds steekt € 750.000,- in de aanpak van plastic soep in de Waddenzee. Met het geld wordt in kaart gebracht hoe plastic stromen vanuit het Nederlandse binnenwater in de Waddenzee terecht komen en hoe die het beste kunnen worden opgevist. Ook worden milieuvriendelijke alternatieven ontwikkeld voor plastic etensbakjes en vissershandschoenen, twee plastic producten die […]

Green Shipping is unieke kans voor Waddengebied

Met een bijdrage van € 8 miljoen uit het Waddenfonds wordt de komende jaren volop geïnvesteerd in de vergroening van de scheepvaart op de Waddenzee. Het programma  Green Shipping wil de waddenvloot in tien jaar voor een groot deel verduurzamen en de daarbij behorende havenfaciliteiten ontwikkelen. Het grootschalige project van € 26 miljoen is onderdeel […]

Internationale belangstelling voor Silence of the Tides

De Nederlandse documentaire Silence of the Tides van regisseur Pieter-Rim de Kroon heeft op het Internationale documentaire-festival IDFA in Amsterdam de juryprijs gewonnen. De prijs is toegekend in de categorie Nederlandse documentaires. Silence of the Tides is een poëtische vertelling over het Wad en voor de helft gefinancierd door het Waddenfonds. Naast lovende recensies is […]

Friesland krijgt fietsroute van Harlingen naar Lauwersmeer

Er komt een doorgaande fietsroute langs de hele Friese waddendijk. Vanaf Harlingen kunnen toeristen dan met zicht op het Wad- en kwelderleven het Lauwersmeer bereiken. Het project ‘Op Paad lâns it Waad’ gaat hiervoor de komende zes jaar de Friese zeedijk voor € 2,7 miljoen geschikt maken. Het Waddenfonds draagt ruim € 1,3 miljoen bij […]

Strand van Delfzijl

Delfzijl ligt aan zee en krijgt een nieuw aangelegd stadsstrand. Zo wil de havenstad meer toeristen trekken. Het zeestrand is onderdeel van het Marconi-project. Dat omvat onder meer de aanleg van een voetgangersbrug naar het strand, een boulevard en een kwelder. Het Waddenfonds steekt hier miljoenen in.

Vlog algen en zeekraal Eems Dollard

Zoutwateralgen of wieren hebben het zwaar in de Eems Dollard. Door het troebele water kunnen ze niet groeien. De algen zijn een belangrijke voedselbron voor schepdieren en vogels. Het water in de Eems Dollard is troebel door het vele slib. Zeekraal is een plantje dat goed tegen zout water bestand is. Het vangt sediment op. […]

Vlog Eems Dollard kwelders

Kwelders zijn begroeide buitendijkse gebieden aan zee. Het zijn niet alleen prachtige natuurgebieden, maar dienen ook als kustverdediging. Bovendien vangen kwelderplanten en algen CO2 op. In deze vlog wordt uitgelegd hoe dat zit.