74 zoekresultaten

Cees Loggen nieuwe voorzitter Waddenfonds

De Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen is benoemd tot voorzitter van het Waddenfonds. Loggen volgt de Groninger gedeputeerde Henk Staghouwer op, die sinds 2016 het voorzitterschap vervulde. Staghouwer blijft wel lid van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds. De drie Waddenprovincies die gezamenlijk het bestuur van het Waddenfonds vormen, bekleden bij toerbeurt voor telkens een periode […]

Waddenfonds steekt € 8 miljoen in fossielvrije waddenvloot

Met een bijdrage van € 8 miljoen uit het Waddenfonds kan gestart worden met een omvangrijk investeringsprogramma in de vergroening van de scheepvaart op de Waddenzee. Het project Green Shipping wil de waddenvloot in tien jaar voor een groot deel verduurzamen. Daardoor moet de CO2-uitstoot in 2030 met 60 % zijn afgenomen. Ook moeten alle […]

Wadblik special – Visies op het Waddengebied, 2018

Het Fries Film Archief, Slieker Film en de Waddenacademie organiseren op donderdag 17 mei 2018 Wadblik Special, een intiem filmfestival met een internationaal tintje. We hebben een gevarieerd programma. Recente speelfilms en documentaires, animaties, spraakmakende oudere documentaires en verrassende archiefcompilaties.

Compilatie: Waddengebied

Mooiste natuurgebied | Waddengebied

Floortje Dessing neemt ons in deze videoserie mee naar de mooiste natuurgebieden van Nederland.

Subsidieregeling voor lokale projecten verlengd

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds trekt € 500.000,– extra uit voor kleinschalige projecten in de Waddenregio. Het geld is bestemd voor lokale en vernieuwende initiatieven. Per project kan er maximaal € 50.000,– worden aangevraagd. Er kan tot 29 januari volgend jaar een beroep worden gedaan op de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI).  In eerste […]

Waddenfonds geeft impuls aan recreatie, toerisme en leefbaarheid

Het Waddenfonds steekt € 160.000,– in vier projecten die toerisme en recreatie verbreden en versterken en tegelijkertijd leiden tot een grote leefbaarheid en samenhang in de omgeving.   De projecten vallen onder het Budget Lokale Innovaties (BLI) van het Waddenfonds. Dit is een subsidieregeling die kleinschalige, vernieuwende lokale projecten wil ondersteunen om daarmee de leefbaarheid in […]

Waddenfonds investeert ruim € 4 miljoen in tien nieuwe projecten

Het Waddenfonds stelt ruim € 4 miljoen subsidie beschikbaar voor tien nieuwe projecten in het Waddengebied. Met deze bijdrage wordt een totale investering van € 19,2 miljoen mogelijk gemaakt in de drie Waddenprovincies. De projecten die financiële steun van het Waddenfonds ontvangen hebben betrekking op toerisme, cultuur, landbouw en visserij. Verduurzaming van de garnalenvisserij en […]

“De eendenkooi is Nederlandser dan de windmolen”

De afgelopen vier jaar werden 24 eendenkooien in het Waddengebied opgeknapt voor ruim 2,8 miljoen euro. Het Waddenfonds droeg maar liefst 2,4 miljoen bij. Een gesprek met projectleider Jan Piet de Boer van “Kongsi van de eendenkooi” Wat is nu precies een eendenkooi? De Boer: “Het is een vanginrichting van 1 à 2 hectare groot. […]

Aandacht voor projecten vanwege coronacrisis

Projecten die met subsidie van het Waddenfonds gerealiseerd worden en last hebben van de coronacrisis, kunnen aankloppen bij het Waddenfonds. In een persoonlijk contact kan er gekeken worden wat de impact is van alle coronamaatregelen op het project. Op basis daarvan bepaalt het Waddenfonds of een initiatiefnemer binnen de subsidievoorwaarden lucht kan worden gegeven bij […]