136 zoekresultaten

Grote belangstelling van garnalenvissers voor opkoopregeling

Negentien garnalenvissers hebben de afgelopen maand hun visvergunning aangeboden voor de opkoopregeling van het Waddenfonds. Met de uitkoop van vergunningen kunnen delen van de Waddenzee worden gesloten voor de garnalenvisserij. Het bodemleven van de Waddenzee krijgt zo meer kans zich te herstellen. Daarnaast moet het opkopen van vergunningen de garnalenvisserij meer toekomstperspectief bieden in de […]

Waddenfonds subsidieert landschapsprojecten

Het Waddenfonds steunt met ruim €100.000,- vier projecten in het Waddengebied, die zich richten op het versterken van netwerken in lokale gemeenschappen en het vergroten van de leefbaarheid. De internationale kunstmanifestatie Hi-Lo Het Grote Noorden omvat exposities, kunstroutes op zowel de eilanden als langs de waddenkust. Het project Route Friese Waddendelta bestaat uit wandel- en […]

De 200 projecten van het Waddenfonds

De afgelopen vijftien jaar heeft het Waddenfonds in meer dan 200 projecten geïnvesteerd. Dan gaat het om projecten voor de bescherming van Werelderfgoed Waddenzee en voor de ontwikkeling van meer natuur. Maar ook steunt het Waddenfonds initiatieven voor een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied

Ruim € 2,5 miljoen voor aquacultuur en historisch erfgoed

Het Waddenfonds stelt ruim € 2,5 miljoen subsidie beschikbaar voor vier nieuwe projecten op het gebied van aquacultuur en cultuurhistorisch erfgoed. Met deze bijdrage wordt een totale investering van € 3,7 miljoen in het Waddengebied mogelijk gemaakt. Het Waddenfonds wil daarmee de teelt van zilte landbouw- en visserijproducten ontwikkelen en verder opschalen. Ook wordt er […]

Waddenfonds steunt meerjarige projecten met € 8,5 miljoen

Het Waddenfonds investeert ruim € 8,5 miljoen in drie projecten die bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied. Het project Zoet op Zout helpt boeren bij de oprukkende verzilting. Beleef Kornwerderzand maakt het voormalig werkeiland Kornwerderzand aantrekkelijker voor toeristen door onder meer nieuwe attracties. In het project Waddengastronomie wordt ingezet op het vermarkten […]

Vier miljoen euro voor nieuwe subsidieregeling

 Het Waddenfonds start een nieuwe subsidieregeling voor projecten in het Waddengebied, waarbij € 4 miljoen te verdelen is. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de subsidieregeling. Op donderdag 15 april is er een online informatiebijeenkomst over de nieuwe regeling. Subsidiëring is mogelijk als een project valt binnen zeven specifieke aandachtsgebieden […]

Waddenfonds richt zich meer op herstel natuur en vergroening economie

Het Waddenfonds gaat zich de komende jaren specifieker richten op het herstel van de natuurwaarden in de Waddenzee en vergroening van de economie. Zo krijgt het vergroten van de biodiversiteit in het kustgebied, het herstellen van de onderwaternatuur en aandacht voor externe bedreigingen van de Waddenzee meer prioriteit. Ook het ontwikkelen van nieuwe nuttige toepassingen […]

Waddenfonds start opkoopregeling garnalenvissers

Het Waddenfonds reserveert € 10 miljoen voor het vrijwillig uit de markt nemen van vergunningen van garnalenvissers in het Waddengebied. Hierover hebben visserij- en natuurorganisaties en overheden in het Convenant Viswad afspraken gemaakt. Onderdeel van het convenant is dat 6,5 % van de visserijgebieden in de Waddenzee vrijwillig gesloten worden voor de garnalenvisserij. Om te […]

Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee

Het Waddenfonds heeft € 10 miljoen gereserveerd voor het vrijwillig uit de markt nemen van vergunningen van garnalenvissers in het Waddengebied. De regeling is per 30 april 2021 gesloten. Garnalenvissers die hun GK-vergunning wouden aanbieden konden dat doen via de Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee, vanaf 1 april tot en met 30 april 2021.  Per GK-vergunning kan […]