78 zoekresultaten

Uitnodiging informatiebijeenkomsten

Het Waddenfonds start dit najaar met een nieuwe subsidieregeling voor projecten die een impuls geven aan de ecologie en economie in het Waddengebied. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op deze Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2020/1. In totaal is er 4 miljoen euro beschikbaar, met een maximum van één miljoen euro […]

Waddenfonds stelt subsidiebedrag van € 4 miljoen beschikbaar

Het Waddenfonds start een nieuwe subsidieregeling voor projecten in het Waddengebied, waarbij € 4 miljoen te verdelen is. Per project kan er bij het fonds een bijdrage van maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de subsidieregeling. Op dinsdag 8 en woensdag 9 september zijn […]

Subsidie voor Texels schaap, opera en dorpshuis Ferwoude

Het Waddenfonds geeft drie kleinschalige projecten in het Waddengebied een subsidie van ruim € 86.000,–. De verbouw en aanpassing van het dorpshuis in Ferwoude, dat nu in de oude basisschool zit, krijgt € 50.000,–. Een campagne om het Texels schapenvlees bekender te maken mag rekenen op een bijdrage van ruim € 30.000,–. Een Opera4daagse op […]

Waddenfonds investeert in proef met opslag zoet water op Texel

Het Waddenfonds investeert € 850.000,– in Zoete Toekomst op Texel, een project dat op grote schaal regenwater opvangt voor de irrigatie van landbouwgronden. De pilot moet een oplossing bieden aan agrariërs op de Waddeneilanden die steeds meer te kampen hebben met grote droogte, ook door klimaatverandering. Als de proef op Texel lukt, kunnen ook boeren […]

Cees Loggen nieuwe voorzitter Waddenfonds

De Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen is benoemd tot voorzitter van het Waddenfonds. Loggen volgt de Groninger gedeputeerde Henk Staghouwer op, die sinds 2016 het voorzitterschap vervulde. Staghouwer blijft wel lid van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds. De drie Waddenprovincies die gezamenlijk het bestuur van het Waddenfonds vormen, bekleden bij toerbeurt voor telkens een periode […]

Waddenfonds steekt € 8 miljoen in fossielvrije Waddenvloot

Met een bijdrage van € 8 miljoen uit het Waddenfonds kan gestart worden met een omvangrijk investeringsprogramma in de vergroening van de scheepvaart op de Waddenzee. Het project Green Shipping wil de Waddenvloot in tien jaar voor een groot deel verduurzamen. Daardoor moet de CO2-uitstoot in 2030 met 60% zijn afgenomen. Ook moeten alle schepen […]

Wadblik special – Visies op het Waddengebied, 2018

Het Fries Film Archief, Slieker Film en de Waddenacademie organiseren op donderdag 17 mei 2018 Wadblik Special, een intiem filmfestival met een internationaal tintje. We hebben een gevarieerd programma. Recente speelfilms en documentaires, animaties, spraakmakende oudere documentaires en verrassende archiefcompilaties.

Compilatie: Waddengebied

Mooiste natuurgebied | Waddengebied

Floortje Dessing neemt ons in deze videoserie mee naar de mooiste natuurgebieden van Nederland.

Subsidieregeling voor lokale projecten verlengd

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds trekt € 500.000,– extra uit voor kleinschalige projecten in de Waddenregio. Het geld is bestemd voor lokale en vernieuwende initiatieven. Per project kan er maximaal € 50.000,– worden aangevraagd. Er kan tot 29 januari volgend jaar een beroep worden gedaan op de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI).  In eerste […]