184 zoekresultaten

Impuls van € 31 miljoen voor Zoutkamp

Zoutkamp krijgt de komende twee jaar een grootschalig investeringsprogramma van ruim € 31 miljoen. Het geld wordt geïnvesteerd in een nieuw gemaal, de restauratie van de monumentale Hunsingosluis en een groot aantal toeristische en recreatieve voorzieningen. Met het beschikbaar stellen van de laatste € 1,8 miljoen door het Waddenfonds en het Investeringskader Waddengebied van de […]

Green Shipping

Green Shipping is een groot investeringsprogramma van € 26 miljoen euro dat in tien jaar de waddenvloot voor een groot deel wil verduurzamen. De projecten die daarvoor worden uitgevoerd vinden plaats in de zes havens langs de waddenkust.

Ecolution op waterstof

Het zeiljacht van voormalig astronaut Wubbo Ockels vaart sinds kort op waterstof. De Ecolution dient nu het ambassadeursschip van Green Shipping, een omvangrijk investeringsprogramma in de vergroening van de scheepvaart op de Waddenzee.

Zeeforel zwom van zoet water naar Waddenzee

De terugkeer van de forel in de Waddenzee. Dat is het belangrijkste doel van het project Vissen voor Verbinding, dat voor de uitvoering € 3 miljoen subsidie van het Waddenfonds kreeg. Vissen voor Verbinding is een bijzonder project omdat natuurorganisaties en sportvissers erin samenwerken. Het vissen op deze soort moet voor geld zorgen om het […]

Nieuwe rifblokken in Eems-Dollard

De plaatsing van nieuwe rifblokken, die gemaakt worden van slib, moeten het onderwaterleven in de Eems stimuleren. Op de blokken kunnen schelpdieren zoals mosselen en oesters een rif bouwen, waar kreeftachtigen, weekdieren en vissen kunnen leven.

Subsdidie voor vier leefbaarheidsprojecten

Het Waddenfonds subsidieert voor in totaal €145.000,- vier kleinschalige projecten die de leefbaarheid en het culturele leven in het Waddengebied versterken. Het gaat daarbij om een filmproductie met en voor de bevolking van Noordwest Groningen en om een educatief programma over de Waddenzee voor scholieren. Daarnaast wordt de Van Doniakerk in Makkum verbouwd tot cultureel […]

Subsidie voor olie-opruimer Waddenzeehavens

Het Waddenfonds draagt €300.000,- bij aan het opruimen van olie in de Waddenzeehavens. Het bedrijf FORU-Solution krijgt deze subsidie voor het ontwikkelen, uittesten en demonstreren van een olieskimmer, een innovatief apparaat dat de olie opzuigt. FORU-Solution gaat gedurende twee jaar testen uitvoeren in alle Waddenzeehavens.  Er komt in Harlingen een proefopstelling en in Noorwegen een […]

Subsidie voor olie-opruimer in havens Waddenzee

Het Waddenfonds draagt €300.000,- bij aan het opruimen van olie in de Waddenzeehavens. Het bedrijf FORU-Solution krijgt deze subsidie voor het ontwikkelen, uittesten en demonstreren van een olieskimmer, een innovatief apparaat dat de olie opzuigt. FORU-Solution gaat gedurende twee jaar testen uitvoeren in alle Waddenzeehavens. Er komt in Harlingen een proefopstelling en in Noorwegen een […]

Vismigratie tussen Wad en achterland

De Eems-Dollard is een belangrijk doorgangsgebied voor trekvissen. Visecoloog Peter Paul Schollema van waterschap Hunze en Aa’s vertelt welke hindernissen de vissen onderweg tegenkomen.