173 zoekresultaten

Subsidieregeling Thematische Openstelling 2022

Voor de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2022/01 (Stuw ’22) kunnen vanaf dinsdag 11 januari 2022 10.00 uur subsidieaanvragen worden ingediend. De regeling sluit op donderdag 15 december 2022 om 12.00 uur. Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten betrekking hebben op een aantal thema’s van het Waddenfonds: Natuur Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling Bodem, water, licht & […]

Steun voor vijf lokale projecten

Het Waddenfonds steekt € 250.000,- in vijf projecten die de lokale gemeenschap en de leefbaarheid in de regio versterken. Het gaat om het maken van een centraal digitaal systeem met alle informatie over het erfgoed op de Wadden, de bouw van vier studio’s voor horecapersoneel op Vlieland, een nieuw dorpshuis in Termunten/Termunterzijl, de verbouw van […]

Subsidie voor project tegen medicijnresten in Waddenzee

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Groningse Garmerwolde komt een testfabriek die medicijnresten uit afvalwater haalt. Nu komen die medicijnresten vanaf de zuiveringsinstallatie via het Eemskanaal in de Waddenzee terecht. Daar veroorzaken ze schade aan het ecologisch systeem. De kosten van het pilotproject met de naam Regain zijn € 3,5 miljoen. Het Waddenfonds subsidieert daarvan € […]

Half miljoen van Waddenfonds voor opruimen plastic

De gemeente Harlingen gaat de stroom plastic afval die vanuit de stad in de Waddenzee terechtkomt aanpakken. Daarvoor wordt in het Van Harinxmakanaal een Bubble Barrier geïnstalleerd. Met dit zogenaamde bellengordijn moet circa 86% van het afval dat naar de Waddenzee drijft worden afgevangen. De kosten van het project zijn € 613.000, -. Het Waddenfonds […]

Drie informatiebijeenkomsten voor nieuwe subsidieronde

Het Waddenfonds start twee nieuwe subsidieregelingen voor zowel kleinschalige als grote projecten in het Waddengebied. Voor de subsidieregeling STUW, die bedoeld is voor grote projecten is € 8 miljoen beschikbaar. Voor kleinschalige initiatieven trekt het Waddenfonds via het Budget Lokale Innovaties € 500.000, – uit.  Over de beide subsidieregelingen worden op 11, 12 en 13 […]

Kennis over vogelbescherming op Wad beter benutten

Wetenschappers, onderzoekers en beheerders die betrokken zijn bij de bescherming van wad- en trekvogels in het Waddengebied, moeten de beschikbare kennis beter gaan delen en benutten. Dat is één van de uitkomsten van het Wadvogels Waddenatelier, dat woensdag 22 september door het Waddenfonds in Harlingen werd georganiseerd. Het fonds heeft de afgelopen jaren in meer […]

Hegebeintum heeft nieuw centrum voor terpen

Hegebeintum heeft de hoogste terp van Nederland. Onlangs is aan de voet van de terp een nieuw Terpeninformatiecentrum geopend met een museum over terpen, grafcultuur en vondsten.

Drie lokale projecten krijgen geld voor leefbaarheid

Het Waddenfonds steekt €130.000,- in drie projecten die de lokale gemeenschap en de leefbaarheid ervan versterken. Het gaat om een ontmoetingsruimte in een voormalig dorpscafé in Blije, een sociaal horecabedrijf in het station van Delfzijl en een bijzondere tentoonstelling over de geschiedenis van de veerdienst op Texel. De projecten krijgen geld uit het Budget Lokale […]

Nieuws fietspad Wierdijk

De provincie Noord-Holland realiseerde een fietspad over de laatst bewaarde authentieke wierdijk in heel West-Europa. Op die manier is de bijzondere historische omgeving beter bereikbaar gemaakt voor recreanten en toeristen.