124 zoekresultaten

‘Plastic soep wordt vooral lokaal veroorzaakt’

De Stichting House of Design gaat biobased alternatieven ontwikkelen voor plastic producten die veel in de Waddenzee worden gevonden. Denk daarbij aan vissershandschoenen maar ook etensbakjes, die je in de supermarkt gebruikt voor het verpakken van voedingsproducten. Om een breed publiek over te laten stappen op deze afbreekbare producten, wordt er bijna € 500.000,- geïnvesteerd […]

Webinar Toogdag

In het webinar over de investeringsagenda voor het Waddengebied wordt terug geblikt op de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in ecologie en economie in de Waddenregio. Ook wordt een beeld geschetst hoe deze agenda voor de komende jaren verder vorm moet krijgen.    

Publiekslezing Toogdag

Een interactieve lezing van dr. Mans Schepers, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, over de verwevenheid en relatie tussen natuur en mens in het Waddengebied. De harde grens die de waddendijk tussen land en zee vormt, is niet altijd zo hard geweest. En die grens lijkt nu op sommige plekken weer minder hard te worden. Het […]

Waddenateliers Toogdag

Op de Toogdag voor de Wadden zijn er vijf waddenateliers georganiseerd met deskundigen uit Nederland over actuele vraagstukken. Tijdens een terugkoppeling vertellen de vijf workshopleiders wat de sessies aan ideeën voor oplossingen hebben opgeleverd.  

Talkshow Toogdag

In de talkshow ‘Samen investeren in de toekomst’ een vooruitblik op het waddenbeleid voor de komende decennia. Met als hoofdgasten de ministers Cora van Nieuwenhuizen (I en W) en Carola Schouten (LNV). Meer dan vijftig partijen uit het Waddengebied ondertekenden samen met de ministers de Gebiedsagenda voor het Waddengebied 2050. Verder aandacht voor de investeringsagenda […]

Waddenagenda 2050 uit de startblokken: ruim vijftig partijen zetten handtekening

Een belangrijke stap richting een bestendige toekomst van het Waddengebied. Op de digitale Toogdag voor de Wadden op 3 februari in Leeuwarden, georganiseerd door het Omgevingsberaad Waddengebied en het Waddenfonds, hebben ruim 50 partijen hun handtekening gezet onder de Gebiedsagenda voor het Waddengebied 2050. Het gaat om overheden, maatschappelijke en belangenorganisaties. De agenda schetst perspectief […]

Ruim 1,5 ton voor versterken van leefbaarheid

Het Waddenfonds steekt ruim € 150.000,- in vijf projecten die de leefbaarheid en gemeenschapszin in het Waddengebied moeten versterken. De subsidie is bestemd voor het culturele festival Borgsfeer in Borgsweer en het Eems Dollardgebied, een nieuw dorpshuis in Reitsum, metershoge fotoportretten van Groninger aardappelboeren en een duurzame speeltuin in het Friese Ferwert. Ook Duurzame Eilanden […]

Extra subsidie voor lokale projecten

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds trekt € 500.000,- extra uit voor kleinschalige projecten in de Waddenregio. Het geld is bestemd voor lokale en vernieuwende initiatieven. Per project kan er maximaal € 50.000,- worden aangevraagd. Er kan tot 2 juli 2021 een beroep worden gedaan op de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI). In eerste instantie […]

Zoete Toekomst op Texel

Het project Zoete Toekomst op Texel wil op grote schaal regenwater opvangen voor de irrigatie van landbouwgronden. De pilot moet een oplossing bieden aan agrariërs op de Waddeneilanden die steeds meer te kampen hebben met grote droogte, ook door klimaatverandering. Als de proef op Texel lukt, kunnen ook boeren op de andere Waddeneilanden ervan profiteren. […]