211 zoekresultaten

Sarah Verroen start per 5 september als programmaregisseur bij het Waddenfonds.

Sarah is na haar studie in de wereld van voedselproducenten terechtgekomen, met de zee en kust als rode draad door haar carrière. De afgelopen 13 jaar werkte ze aan verbindingsvraagstukken vanuit verschillende rollen, onder meer vanuit onderwijs, onderzoek en beleidsadvisering. De afgelopen jaren is ze als senior beleidsmedewerker en visserijbestuurder actief geweest, vooral gericht op […]

Tonnenloods en zeewierteelt krijgen € 2 miljoen subsidie

De karakteristieke Tonnenloods van Terschelling wordt verbouwd tot beleefcentrum voor zowel de lokale bewoners als toeristen. De verbouwkosten zijn bijna € 6 miljoen. Het Waddenfonds draagt daarvan € 1 miljoen bij. Ook gaat bijna € 1 miljoen subsidie naar een project voor lokale teelt van zeewier in de Waddenregio. Bij dit project zijn zes partijen […]

Subsidie voor keramiekproject en theater

Het Waddenfonds draagt € 78.500, – bij aan twee projecten die de leefbaarheid op lokaal niveau versterken. In Makkum begeleiden gepensioneerde medewerkers van Koninklijke Tichelaar drie keramisten in de oude aardewerkfabriek. Zij werken er in ateliers die open zijn voor het publiek, zodat er een “huiskamer” ontstaat. De voorstelling Kaap op twee plekken aan de […]

Waddenkust verdient grote investeringen

Door voorzitter Arno Brok van het Omgevingsberaad Waddengebied en voorzitter Cees Loggen van het Waddenfonds We weten prima hoe je de bescherming tegen hoog water in het Waddengebied moet verbeteren: met hogere dijken. Maar een structurele verbetering voor de kust van de Wadden gaat ook over natuur en economie. Daar zijn grote investeringen voor nodig. […]

“Water als hefboom” in het Waddengebied

Interview met Bert Wijnsma en Titian Oterdoom Het Investeringskader Waddengebied (IKW) wil drie pilots starten op Texel, Terschelling en in Harlingen voor het zoeken van nieuwe oplossingen rondom klimaatadaptatie. Hierbij wordt onderzocht of de methodiek “Water as leverage” (Water als hefboom) geschikt is. Kern daarvan is dat diverse partijen al vroeg met elkaar om tafel […]

Econoom Roelof Balk nieuw in Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie van het Waddenfonds is weer compleet met de benoeming van econoom Roelof Balk als opvolger van Pieter Siebinga. Balk werkte bij het ministerie van Financiën en was directeur van het Nationaal Groenfonds en van Fondsenbeheer Nederland. Momenteel is hij actief als adviseur publiek-private financiering bij Lysias Advies voor projecten op het gebied van […]

Waddenfonds subsidieert Bastion en WadExpedities

Het Waddenfonds geeft twee projecten samen een subsidie van ruim € 62.000,-. Het betreft de aanleg van een pad naar een Bastion in Dokkum en het educatieve project WadExpedities. Het zijn initiatieven die de leefbaarheid en het toerisme in het Waddengebied versterken. Een fraai, verhard beleefpad vanuit de Dokkumer wijk Fûgellân voert naar een nieuwe […]

Een eindeloze horizon, herstel Oldamster weidsheid

Werelderfgoed, landschap en cultuurhistorie

Zeker Zilt Texel

Veldproeven op Texel moeten uitwijzen of bemesting met biologisch zeewier leidt tot hogere opbrengsten van de teelt van aardappelen en wortelen.