133 zoekresultaten

Ruim € 2,5 miljoen voor aquacultuur en historisch erfgoed

Het Waddenfonds stelt ruim € 2,5 miljoen subsidie beschikbaar voor vier nieuwe projecten op het gebied van aquacultuur en cultuurhistorisch erfgoed. Met deze bijdrage wordt een totale investering van € 3,7 miljoen in het Waddengebied mogelijk gemaakt. Het Waddenfonds wil daarmee de teelt van zilte landbouw- en visserijproducten ontwikkelen en verder opschalen. Ook wordt er […]

Waddenfonds steunt meerjarige projecten met € 8,5 miljoen

Het Waddenfonds investeert ruim € 8,5 miljoen in drie projecten die bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied. Het project Zoet op Zout helpt boeren bij de oprukkende verzilting. Beleef Kornwerderzand maakt het voormalig werkeiland Kornwerderzand aantrekkelijker voor toeristen door onder meer nieuwe attracties. In het project Waddengastronomie wordt ingezet op het vermarkten […]

Vier miljoen euro voor nieuwe subsidieregeling

 Het Waddenfonds start een nieuwe subsidieregeling voor projecten in het Waddengebied, waarbij € 4 miljoen te verdelen is. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de subsidieregeling. Op donderdag 15 april is er een online informatiebijeenkomst over de nieuwe regeling. Subsidiëring is mogelijk als een project valt binnen zeven specifieke aandachtsgebieden […]

Waddenfonds richt zich meer op herstel natuur en vergroening economie

Het Waddenfonds gaat zich de komende jaren specifieker richten op het herstel van de natuurwaarden in de Waddenzee en vergroening van de economie. Zo krijgt het vergroten van de biodiversiteit in het kustgebied, het herstellen van de onderwaternatuur en aandacht voor externe bedreigingen van de Waddenzee meer prioriteit. Ook het ontwikkelen van nieuwe nuttige toepassingen […]

Waddenfonds start opkoopregeling garnalenvissers

Het Waddenfonds reserveert € 10 miljoen voor het vrijwillig uit de markt nemen van vergunningen van garnalenvissers in het Waddengebied. Hierover hebben visserij- en natuurorganisaties en overheden in het Convenant Viswad afspraken gemaakt. Onderdeel van het convenant is dat 6,5 % van de visserijgebieden in de Waddenzee vrijwillig gesloten worden voor de garnalenvisserij. Om te […]

Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee

Het Waddenfonds reserveert € 10 miljoen voor het vrijwillig uit de markt nemen van vergunningen van garnalenvissers in het Waddengebied. Het doel van de regeling is om de druk van de garnalenvisserij in de Waddenzee te verminderen, zodat het bodemleven de kans krijgt zich te herstellen.  Daarnaast moet het opkopen van vergunningen de resterende vissers […]

Informatiebijeenkomst opkoopregeling Garnalenvisserij Waddenzee

Het Waddenfonds start begin april een nieuwe opkoopregeling voor de garnalenvissers in de Waddenzee. Op die manier kunnen delen van de Waddenzee worden gesloten voor de garnalenvisserij om het gebied de ruimte te geven voor ecologisch herstel. Tegelijkertijd biedt de regeling de overblijvende vissers meer perspectief. De opkoopregeling is een afspraak die is vastgelegd in […]

Waddenfonds steunt streekwinkel en gemeenschapsgebouw

Het Waddenfonds draagt € 94.000,- bij aan de nieuwe bestemming van twee gebouwen die een belangrijke functie hebben op Ameland en in het Groningse dorp Woldendorp. De subsidies worden beschikbaar gesteld uit het Budget Lokale Innovaties, een regeling voor kleinschalige projecten die de leefbaarheid in het Waddengebied versterken. Ameland krijgt subsidie voor een nieuwe streekwinkel. […]

Waddenfonds steunt gebiedsontwikkeling Gouden Lân

Het Waddenfonds steekt ruim € 430.000,- in het project Gouden Lân op weg naar de toekomst. Het geld wordt besteed aan de gebiedsontwikkeling van het open terpenlandschap tussen de Afsluitdijk en Harlingen. In het Gouden Lân ligt de oudste ringdijk van Nederland, die de bevolking meer dan 900 jaar beschermde tegen het water van de […]