Bestuur

Het Waddenfonds is een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen en wordt bestuurd door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit negen leden, drie per provincie.

Drie leden uit het algemeen bestuur vormen tevens het dagelijks bestuur. Dat zijn in de praktijk de drie gedeputeerden, die in hun eigen provincie het Waddenfonds in portefeuille hebben. Het dagelijks bestuur kent subsidies toe en stuurt de uitvoeringsorganisatie van het fonds aan.

Documenten bestuur

De vergaderingen voor het algemeen bestuur van het Waddenfonds zijn openbaar. Data, vergaderlocaties en aanvangstijden worden tijdig op deze pagina gepubliceerd. De vergaderstukken worden in IBabs geplaatst.

Inloggegevens:
sitenaam: Waddenfonds
e-mail : burger
wachtwoord: burger

Vergaderdata 2024 :
Vrijdag 2 februari | 11:15 tot 12.30 uur | digitaal
Vrijdag 29 maart | 10.00 tot 13.00 uur | op locatie
Vrijdag 5 juli | 10.30 tot 12.00 uur | digitaal

Foto van
R.P.M. (Rosan) Kocken
lid algemeen en dagelijks bestuur (voorzitter), gedeputeerde provincie Noord-Holland
Foto van
S. (Susan) Top
lid algemeen en dagelijks bestuur, gedeputeerde provincie Groningen
Foto van
M.A.C. (Matthijs) de Vries
lid algemeen en dagelijks bestuur, gedeputeerde provincie Fryslân
Foto van
drs N.A.L. (Nick) Roosendaal
lid algemeen bestuur, statenlid provincie Noord-Holland
Foto van
G.L.J. (Gert-Jan) Leerink
lid algemeen bestuur, statenlid provincie Noord-Holland
Foto van
H.E. (Henk) Emmens
lid algemeen bestuur, gedeputeerde provincie Groningen
Foto van
H.J. (Johan) Hamster
lid algemeen bestuur, gedeputeerde provincie Groningen
Foto van
E. (Eke) Folkerts
lid algemeen bestuur, gedeputeerde provincie Fryslân
Foto van
R.F. (Friso) Douwstra
lid algemeen bestuur, gedeputeerde provincie Fryslân