Bestuur

Het Waddenfonds is een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen en wordt bestuurd door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit negen leden, drie per provincie.

Drie leden uit het algemeen bestuur vormen tevens het dagelijks bestuur. Dat zijn in de praktijk de drie gedeputeerden, die in hun eigen provincie het Waddenfonds in portefeuille hebben. Het dagelijks bestuur kent subsidies toe en stuurt de uitvoeringsorganisatie van het fonds aan.

Documenten bestuur

De vergaderingen voor het algemeen bestuur van het Waddenfonds zijn openbaar. Data, vergaderlocaties en aanvangstijden worden tijdig op deze pagina gepubliceerd. De vergaderstukken worden in IBabs geplaatst.

Inloggegevens:
sitenaam: Waddenfonds
e-mail : burger
wachtwoord: burger

Vergaderdata 2021 :
Vrijdag 26 maart | 12.30 tot 14.00 uur | digitaal
Vrijdag 2 juli | 12.30 – 14.00 uur | op locatie
Vrijdag 1 oktober | 12.30 – 14.00 uur | op locatie

Vrijdag 10 december | 12.30 – 14.00 uur | op locatie

Foto van
C.J. (Cees) Loggen
lid algemeen en dagelijks bestuur (voorzitter), gedeputeerde provincie Noord-Holland
Foto van
H. (Henk) Staghouwer
lid algemeen en dagelijks bestuur, gedeputeerde provincie Groningen
Foto van
S. (Sietske) Poepjes
lid algemeen en dagelijks bestuur, gedeputeerde provincie Fryslân
Foto van
F. (Fleur) Gräper – van Koolwijk
lid algemeen bestuur, gedeputeerde provincie Groningen
Foto van
E.M. (Mirjam) Wulfse
lid algemeen bestuur, gedeputeerde provincie Groningen
Foto van
S. (Sander) de Rouwe
lid algemeen bestuur, gedeputeerde provincie Fryslân
Foto van
K. (Klaas) Fokkinga
lid algemeen bestuur, gedeputeerde provincie Fryslân
Foto van
M.T. (Rien) Cardol
lid algemeen bestuur, statenlid provincie Noord-Holland
Foto van
G.L.J. (Gert-Jan) Leerink
lid algemeen bestuur, statenlid provincie Noord-Holland