Duurzame visserij

Het thema Duurzame visserij richt zich op projecten die visserij- en verwerkingstechnieken verduurzamen en die de Waddenzeebodem beschermen. Om de druk op de ecologie in de Waddenzee te verminderen wil Duurzame visserij in de kustzone projecten bevorderen van aquaculturen op land.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving in hoofdstuk 4.8 van ons Uitvoeringsprogramma 2024-2027.

Gespecificeerde doelen van het thema Duurzame visserij Pijl

Gespecificeerde doelen

  • Flexibele Wad-visserij(keten) die inspeelt op de seizoeneffecten van de Waddenzee en die past binnen de ecologische functies, ontwikkelingen en waarden van de Waddenzee;
  • Verminderen van de ecologische impact van visserij op de Waddenzee;
  • Opwaarderen en/of circulair benutten van (bij)producten en/of reststromen;
  • Bevorderen van aquaculturen op land in kustzone met het oogmerk de ecologische druk in de Waddenzee te verminderen en/of de ecologische omstandigheden te verbeteren;
  • Verduurzaming van bodemmosselzaadvisserij en/of mosselzaad invanginstallaties.