Subsidie aanvragen

Vul onderstaande quick scan in om te kijken binnen welke regeling uw project past.

Het Waddenfonds draagt ook bij aan grootschalige en meerjarige projecten in het Waddengebied. Voor dit soort projecten is er het Investeringskader Waddengebied (IKW). Kijk voor meer informatie en contact op www.investeringskaderwaddengebied.nl