Subsidie aanvragen

Het Waddenfonds heeft drie subsidieregelingen waarvoor u een aanvraag kunt indienen. Voor kleinschalige innovatieve projecten is er het Budget Lokale Innovaties (BLI). Middelgrote projecten kunnen een beroep doen op de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW ’24). Deze regeling heeft betrekking op de acht thema’s van het Waddenfonds. Als derde subsidieregeling is er het Investeringskader Waddengebied (IKW) voor grootschalige meerjarige projecten.

Voordat u start met het opstellen van een subsidieaanvraag kunt u op deze pagina checken of uw project in aanmerking komt voor een subsidie.

Budget Lokale InnovatiesSTUWIKW
Kleinschalige projectenPassend bij thema’s WaddenfondsPassend bij thema’s IKW
Gericht op lokale innovatie, leefbaarheid, werkgelegenheidBovenlokaalWaddenbreed of mogelijkheid tot uitrol
Looptijd 1 jaarLooptijd 3 – 5 jaarLooptijd circa 5 jaar
Max. € 50.000,- subsidieMax. € 1.000.000,- subsidieMinstens € 500.000,- subsidie

Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet uw project worden gerealiseerd in het werkingsgebied van het Waddenfonds. Controleer dit eerst.

Ook dient uw project te passen binnen de hoofddoelen en doelspecificaties van het Waddenfonds.

 

Ga naar de betreffende regeling voor uw project en start met het aanvragen van een subsidie.

 

Voor het IKW kunt u via deze site geen subsidie aanvragen. Neem voor meer informatie contact op met een van onze programmaregisseurs.