Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties

Voor het Budget Lokale Innovaties (BLI) kunnen subsidieaanvragen worden ingediend tussen 1 mei 2024 (vanaf 10.00 uur) en 3 december 2024 (tot 12.00 uur). De regeling staat open voor kleinschalige projecten die door lokale innovatie, de leefbaarheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken.

Er is voor de regeling in totaal een bedrag van € 500.000,- beschikbaar. Per project kan er maximaal € 50.000,- worden aangevraagd. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Adviesloketten

Neem bij het voorbereiden van een aanvraag altijd contact op met één van onderstaande adviesloketten. Zij kunnen u deskundig en inhoudelijk advies geven. Dat vergroot de kans op een positieve beoordeling van uw aanvraag.

Kijk hier voor uitgebreide adresgegevens van de adviesloketten en een indeling per regio. 

Onderstaand vindt u een stappenplan voor het indienen van een subsidieaanvraag.

Presentatievideo Budget Lokale Innovaties

Eerste check Pijl

Voordat u een subsidieaanvraag indient, adviseren wij u eerst na te gaan of uw projectidee kans maakt op subsidie. Neem daarvoor de  Subsidieregeling BLI 2024 door.

Controleer op de inzoombare kaart of uw projectlocatie in het werkingsgebied BLI ligt.

Na deze eerste check kunt u contact opnemen met één van de zes adviesloketten om uw projectidee voor te leggen en om eventueel een verkennende afspraak te maken. Ook wordt gekeken of uw projectidee past binnen de provinciale kaders en of het gaat om een initiatief uit de gemeenschap met voldoende lokaal draagvlak.

Verdere toetsing Pijl

Uw aanvraag moet voldoen aan de volgende regelingen en verordeningen van het Waddenfonds. Check zelf of u aan alle voorwaarden voldoet.

Aanvraag opstellen Pijl

Voor het Budget Lokale Innovaties kunt u een subsidieaanvraag indienen via het eLoket van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Voor vragen of overleg blijft het Waddenfonds uw aanspreekpunt.

Mogelijk moet u tijdens uw aanvraag regelmatig switchen tussen het eLoket en deze webpagina van het Waddenfonds. Dat kan het makkelijkst via de pijltjes linksboven in uw scherm. Lees ter voorbereiding alvast in bijgaand overzicht welke vragen u zo meteen digitaal krijgt en welke bijlagen en documenten u moet uploaden.  

Voor een aanvraag dient u in te loggen in het eLoket van SNN.

Dat kan op twee manieren:

  1. Met eHerkenning (EH2+ of hoger)
  2. Inloggen met eLoket-account (e-mailadres + wachtwoord).

Heeft u nog geen account, dan kunt u deze hier aanmaken.  Mocht u voor een andere subsidieregeling al een account bij SNN hebben aangemaakt, dan kunt u deze ook gebruiken voor uw BLI-aanvraag.

Nadat u bent ingelogd in het eLoket van SNN gaat u via Budget Lokale Innovaties 2023 direct naar de regeling BLI, waar u kunt starten met het invullen van uw digitale subsidieaanvraag. Voor een aanvraag dient u een aantal verplichte bijlagen in het eLoket te uploaden.  De formats voor deze verplichte bijlagen, kunt u hieronder downloaden:

Bijlage: Format projectplan BLI

Bijlage: Format begroting en dekkingsplan BLI

Bijlage: Format ondertekening aanvraag BLI

Heeft u voor de aanvraag nog andere relevante informatie? Dan kunt u deze ook in een bijlage toevoegen. Mogelijk zijn er – afhankelijk van uw situatie – nog andere documenten verplicht. Kijk daarvoor bij Volledige Aanvraag.

Na indiening krijgt u van het Waddenfonds per mail een ontvangstbevestiging op uw aanvraag.  Is dat niet het geval, meldt dit dan bij ons secretariaat.

Het Waddenfonds vindt persoonlijk contact met aanvragers erg belangrijk. Mocht u vragen hebben over de subsidievoorwaarden of loopt u tegen problemen aan bij het indienen van uw aanvraag, neem dan gerust contact met ons op.

Procedure na indiening Pijl

Na indiening toetsen we uw aanvraag eerst op volledigheid. Is dit niet het geval dan wordt u in de gelegenheid gesteld de aanvraag compleet te maken. Zodra de aanvraag volledig is starten we met de beoordeling.

De beslistermijn op een subsidieaanvraag bedraagt 13 weken.
De kosten die gemaakt worden voor het project zijn subsidiabel vanaf het moment dat uw aanvraag volledig is. U kunt (wel voor eigen risico) vanaf dat moment starten met uw project.

 

Communicatie Pijl

Als het Waddenfonds u een subsidie toekent, dan staat in de subsidiebeschikking omschreven aan welke communicatieverplichtingen u moet voldoen. In de toolbox vindt u een handleiding en logomateriaal van het Waddenfonds, die u in kunt zetten in uw communicatie en bij het genereren van publiciteit:

Toolbox downloaden