136 zoekresultaten

Informatiebijeenkomst opkoopregeling Garnalenvisserij Waddenzee

Het Waddenfonds start begin april een nieuwe opkoopregeling voor de garnalenvissers in de Waddenzee. Op die manier kunnen delen van de Waddenzee worden gesloten voor de garnalenvisserij om het gebied de ruimte te geven voor ecologisch herstel. Tegelijkertijd biedt de regeling de overblijvende vissers meer perspectief. De opkoopregeling is een afspraak die is vastgelegd in […]

Waddenfonds steunt streekwinkel en gemeenschapsgebouw

Het Waddenfonds draagt € 94.000,- bij aan de nieuwe bestemming van twee gebouwen die een belangrijke functie hebben op Ameland en in het Groningse dorp Woldendorp. De subsidies worden beschikbaar gesteld uit het Budget Lokale Innovaties, een regeling voor kleinschalige projecten die de leefbaarheid in het Waddengebied versterken. Ameland krijgt subsidie voor een nieuwe streekwinkel. […]

Waddenfonds steunt gebiedsontwikkeling Gouden Lân

Het Waddenfonds steekt ruim € 430.000,- in het project Gouden Lân op weg naar de toekomst. Het geld wordt besteed aan de gebiedsontwikkeling van het open terpenlandschap tussen de Afsluitdijk en Harlingen. In het Gouden Lân ligt de oudste ringdijk van Nederland, die de bevolking meer dan 900 jaar beschermde tegen het water van de […]

‘Plastic soep wordt vooral lokaal veroorzaakt’

De Stichting House of Design gaat biobased alternatieven ontwikkelen voor plastic producten die veel in de Waddenzee worden gevonden. Denk daarbij aan vissershandschoenen maar ook etensbakjes, die je in de supermarkt gebruikt voor het verpakken van voedingsproducten. Om een breed publiek over te laten stappen op deze afbreekbare producten, wordt er bijna € 500.000,- geïnvesteerd […]

Webinar Toogdag

In het webinar over de investeringsagenda voor het Waddengebied wordt terug geblikt op de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in ecologie en economie in de Waddenregio. Ook wordt een beeld geschetst hoe deze agenda voor de komende jaren verder vorm moet krijgen.    

Publiekslezing Toogdag

Een interactieve lezing van dr. Mans Schepers, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, over de verwevenheid en relatie tussen natuur en mens in het Waddengebied. De harde grens die de waddendijk tussen land en zee vormt, is niet altijd zo hard geweest. En die grens lijkt nu op sommige plekken weer minder hard te worden. Het […]

Waddenateliers Toogdag

Op de Toogdag voor de Wadden zijn er vijf waddenateliers georganiseerd met deskundigen uit Nederland over actuele vraagstukken. Tijdens een terugkoppeling vertellen de vijf workshopleiders wat de sessies aan ideeën voor oplossingen hebben opgeleverd.  

Talkshow Toogdag

In de talkshow ‘Samen investeren in de toekomst’ een vooruitblik op het waddenbeleid voor de komende decennia. Met als hoofdgasten de ministers Cora van Nieuwenhuizen (I en W) en Carola Schouten (LNV). Meer dan vijftig partijen uit het Waddengebied ondertekenden samen met de ministers de Gebiedsagenda voor het Waddengebied 2050. Verder aandacht voor de investeringsagenda […]

Waddenagenda 2050 uit de startblokken: ruim vijftig partijen zetten handtekening

Een belangrijke stap richting een bestendige toekomst van het Waddengebied. Op de digitale Toogdag voor de Wadden op 3 februari in Leeuwarden, georganiseerd door het Omgevingsberaad Waddengebied en het Waddenfonds, hebben ruim 50 partijen hun handtekening gezet onder de Gebiedsagenda voor het Waddengebied 2050. Het gaat om overheden, maatschappelijke en belangenorganisaties. De agenda schetst perspectief […]