231 zoekresultaten

Stop plastic van Stad naar Wad

Onderzoek brengt probleem in kaart Verreweg het grootste deel van de plastic soep in de Waddenzee is afkomstig van het vaste land. Volgens onderzoek zou 75 % van de plastic troep via rivieren en kanalen worden aangevoerd. Noria Sustainable Innovators uit Delft brengt momenteel met het project Van Stad naar Wad in kaart hoeveel plastic […]

Waddenfonds betekent veel voor het Waddengebied

Sies Krap neemt afscheid bij Staatsbosbeheer Een lange carrière in het Waddengebied heeft Sies Krap (66) uit het Friese Kollum achter de rug. Dertig jaar geleden begon hij als opzichter bij Staatsbosbeheer, eerst in het Lauwersmeer en later op Ameland en de Friese kleigronden. Tussendoor werkte Krap bij de Dienst Landelijk Gebied en schreef hij […]

Stop plastic van stad naar wad

Noria Sustainable Innovators onderzoekt hoe plastic afval uit de stad Groningen terecht komt in de Waddenzee. En hoe dit probleem duurzaam en betaalbaar aangepakt kan worden.

Nieuwe Waterstofhub Delfzijl krijgt 1,9 miljoen euro

Het Waddenfonds en de provincie Groningen trekken ruim 1,9 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een waterstofhub nabij Chemie Park Delfzijl. De waterstofhub voorziet bedrijven in en rond Delfzijl van groene waterstof. Zo kunnen zij in de toekomst makkelijker overstappen op deze duurzame energiedrager en zijn ze minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. In 2023 […]

Waddenfonds verhoogd subsidiepot met € 2 miljoen

Het Waddenfonds stelt € 2 miljoen extra beschikbaar voor de lopende Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddengebied ’22 (STUW ’22). Het subsidieplafond wordt daarmee verhoogd van € 10 miljoen naar € 12 miljoen. Ook is de periode verlengd, waarin subsidies kunnen worden aangevraagd. De sluitingsdatum is niet langer 15 december dit jaar maar 27 januari komend jaar. […]

Subsidie voor 3D geprinte plastic Waddensloep

Het Waddenfonds steekt ruim € 775.000,- in de ontwikkeling van een 3D geprinte Waddensloep, gemaakt uit gerecycled plastic. De boot voor maximaal 12 personen wordt gemaakt door Sloepmakerij bv uit het Friese Woudsend. De innovatieve en circulaire sloep krijgt een schone elektromotor die geen CO2 uitstoot. De totale ontwikkelingskosten voor het prototype van de Duurzame […]

Subsidie voor vergroening van bruine zeilvloot op Waddenzee

Met een bijdrage van € 275.000,- uit het Waddenfonds en van de provincie Fryslân wordt een start gemaakt met de vergroening van de bruine zeilvloot op de Waddenzee. Het geld wordt geïnvesteerd in de elektrificatie van de historische tjalk ‘De Overwinning’ uit Harlingen. Bij de ombouw van het 23 meter lange schip wordt de milieuvervuilende […]

Unieke proef met rifblokken van slib gestart

Op twee locaties voor de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven is een unieke proef gestart. Daar wordt de komende vijf jaar onderzocht hoe het onderwaterleven in de Eems-Dollard en Waddenzee gestimuleerd kan worden met rifblokken van Groningse klei. Op deze harde ondergrond kunnen mosselen en oesters zich vastmaken en een nieuw rif bouwen. Hiervoor […]

Wereldprimeur in Groningen: zeedijk gemaakt van zout baggerslib

In noordoost Groningen is de eerste fase van de Brede Groene Dijk afgerond, een duurzame en vernieuwende aanpak voor de versteviging van zeedijken. De dijk is over een lengte van 750 meter verbreed en verhoogd met klei die afkomstig is uit de Eems-Dollard. Vanaf 2025 wil het Waterschap Hunze en Aa’s de resterende 11,5 kilometer […]