62 zoekresultaten

Waddenfonds investeert ruim € 13 miljoen in vismigratie

Het Waddenfonds draagt € 13,3 miljoen bij aan het verbeteren van de vistrek tussen de Waddenzee en het binnenland. Het project Ruim Baan voor Vissen 2 moet een belangrijke impuls geven aan de visstand in het Waddengebied. Al jaren is de visstand in de Waddenzee te laag en zijn de vissen er te klein. In […]

Bijdrage voor biodiversiteit in Friese dorpen

Het Waddenfonds geeft ruim € 49.000,– subsidie aan het project Vlinderdorpen dat de biodiversiteit in en om Burgwerd en Vrouwenparochie moet verbeteren. Vrijwilligers uit de twee dorpen gaan samen met de Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Fryslân aan de slag om de omgeving natuurlijker te maken. Dit wordt onder andere gedaan met een ecologische berminrichting, […]

Gerben Huisman nieuwe directeur Waddenfonds

Gerben Huisman (42) start per 1 januari aanstaande als directeur van het Waddenfonds. Huisman heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. Zo heeft hij heeft zich onder meer 10 jaar in diverse functies ingezet bij de provincie Fryslân. De laatste jaren als griffier van Provinciale Staten van Fryslân. “Het lijkt mij een mooie uitdaging om […]

Waddenfonds draagt bij aan theater en verhalencafés rond Eemshaven

Het Waddenfonds gaat € 20.000,– bijdragen aan het muziektheaterproject HAIM van Stichting Peerd. Naast de muziektheatervoorstelling bestaat het project uit andere activiteiten, waaronder drie verhalencafés en een kleine expo. Belangrijke locaties voor de uitvoering van de activiteiten zijn Spijk, Roodeschool, Groningen Seaports en het zelfgebouwde theater in de vertrekhal van de Borkumlijn in Eemshaven. Stichting […]

Waddenfonds draagt € 100.000,– bij aan nieuwe dorpshuizen

Voor de bouw van twee nieuwe dorpshuizen in het Waddengebied trekt het Waddenfonds in totaal € 100.000,– subsidie uit. Zowel het nieuwe buurthuis in Ganzedijk-Hongerige Wolf in Groningen als de uitbreiding en verbouw van het dorpshuis in het Friese Parrega krijgen een bijdrage van € 50.000,–. De subsidies worden verstrekt uit het Budget Lokale Innovaties […]

Steun voor twee lokale projecten in Noord-Holland

Het Waddenfonds draagt bijna € 15.000,– bij aan twee kleinschalige projecten in de Kop van Noord-Holland. Het eerste project is de nieuwbouw van een molenboet (schuur) naast de molen ‘De Onderneming’ in Hippolytushoef. Het andere project omvat onder andere de uitbreiding van de expositie van bezoekerscentrum De Helderse Vallei bij Den Helder. Het geld is […]

Drie informatiebijeenkomsten voor plannenmakers

Het Waddenfonds start een nieuwe subsidieregeling voor projecten in het Waddengebied, waarbij € 8 miljoen te verdelen is. Per project kan er bij het fonds maximaal € 500.000,– worden aangevraagd. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de subsidieregeling. Op maandag 9 en dinsdag 10 september zijn er drie informatiebijeenkomsten over […]

Budget Lokale Innovaties

Voor kleinschalige vernieuwende initiatieven die bijdragen aan de vitaliteit van lokale gemeenschappen heeft het Waddenfonds het Budget Lokale Innovaties.

Volledige Aanvraag

Een ingevuld aanvraagformulier en een projectplan is voor het Waddenfonds niet altijd voldoende om uw aanvraag in behandeling te nemen en te beoordelen. Hieronder leest u welke documenten u mogelijk – afhankelijk van uw situatie – verder moet invullen voor een volledige subsidieaanvraag. U kunt ook één van onze subsidiespecialisten raadplegen. De-minimisverklaring Als er bij de uitvoering […]

Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling

Het thema werelderfgoed heeft één themalijn: het bevorderen van landschapsontwikkeling en de versterking van cultuurhistorisch erfgoed.