244 zoekresultaten

Dorsvereniging Terschelling krijgt subsidie van Waddenfonds

Dorsvereniging “Helpt Elkander” op Terschelling krijgt uit het Waddenfonds een subsidie van € 47.222,- om de kleinschalige graanteelt op het eiland te behouden en versterken. Zo komt er een opbergschuur voor oud agrarisch gereedschap en machines en zullen in oude duinlandjes graan en bloemenmengsels worden ingezaaid. Op die manier blijft een cultuurhistorische traditie bestaan, die […]

Huize Tocama krijgt € 1 miljoen voor herontwikkeling

Het Waddenfonds geeft een subsidie van € 1.000.000,- voor de restauratie en de herbestemming van Huize Tocama in het Groningse Uithuizen. Het geld is bestemd voor de inbouw van een museumwinkel annex expositie- en ontvangstruimte en het in originele staat terugbrengen van een slingertuin. De totale kosten van de herontwikkeling bedragen € 6.707.035,-. Huize Tocama […]

“Een schonere Waddenzee is onze ambitie”

De animo is al groot voor de zuiveringsinstallatie, merkt Roemer Goossensen van Zuiver van Boord. Maar het systeem dat afvalwater aan boord van schepen reinigt, is er nog niet. De komende drie jaar werken de bedrijven Konkaav (watertechnologie), BDS uit Harlingen (maritiem dienstverlener) en NOAH water solutions samen aan de ontwikkeling en het testen van […]

Quick scan

Waddenfonds steunt proef met duurzame warmtebronnen

Het Waddenfonds draagt ruim € 975.765,-  bij aan een innovatief project dat zich richt op het aardgasvrij verwarmen van bestaande  en nieuwe woningen via duurzame warmtebronnen. Dit gebeurt door het ontwikkelen en uittesten van een compacte installatie in woningen, die kan schakelen tussen verschillende bronsystemen, waaronder zonnepanelen, aardwarmte en aquathermie. De totale kosten van het […]

Waddenfonds investeert in reinigingssysteem voor afvalwater op schepen

Een nieuw te ontwikkelen installatie die huishoudelijk afvalwater van schepen aan boord kan reinigen krijgt een bijdrage van € 565.848,- uit het Waddenfonds. Het kennisproject Zuiver van Boord test het zuiveringssysteem in de praktijk op drie schepen. In 2030 zijn lozingen op open wateren als de Waddenzee verboden. De Bruine Vloot, toeristische recreatievaart en beroepsvaart […]

Reiniger van vervuilde grond krijgt bijdrage van Waddenfonds

Het Waddenfonds draagt € 1 miljoen bij aan de verduurzaming van een bestaand industrieel reinigingsproces van vervuilde grond in de Eemshaven. Door een innovatieve aanpassing in het proces is er veel minder fossiele brandstof nodig. Dat levert in het Waddengebied een aanzienlijke reductie op aan CO2-uitstoot. Het vergroenen van het reinigingsproces van vervuilde grond kost […]

Streekwurk en Waddenfonds bezoeken Friese Waddeneilanden

Het Waddenfonds en de provincie Fryslân maken vanaf eind januari een rondje langs de Friese Waddeneilanden om de subsidiemogelijkheden voor projecten onder de aandacht te brengen. Op elk eiland kan een workshop worden gevolgd om te leren hoe je een subsidieaanvraag doet. Ook zijn er spreekuren, waar gekeken wordt welke subsidieregelingen het beste bij een […]

Inschrijven nieuwsbrief