203 zoekresultaten

Boeren meten water

Langs de waddenkust werken boeren en waterschappen samen aan goed waterbeheer. Dat is nodig omdat boeren onder invloed van zout water uit de Waddenzee te kampen hebben met verzilting van hun land. Door op de eigen percelen metingen in het grondwater te doen, verzamelen boeren gegevens waarmee ze de teelt van hun gewassen kunnen verbeteren.

Johan Hamster nieuw in dagelijks bestuur Waddenfonds

De Groningse gedeputeerde Johan Hamster is de afgelopen maand toegetreden tot het dagelijks bestuur van het Waddenfonds. Hij volgt Henk Staghouwer op, die begin dit jaar minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is geworden. Hamster (1982) was tot voor kort wethouder in de gemeente Stadskanaal. Een functie die hij vanaf 2010 heeft bekleed. Als grootste […]

Vier Noord-Hollandse projecten krijgen € 2,7 miljoen steun

Het Waddenfonds kent ruim €2,7 miljoen subsidie toe aan vier nieuwe projecten in Noord-Holland. Het gaat om toeristische-informatieve voorzieningen rondom een buitenverblijf voor bruinvissen op landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna, het herstel van schelpdierbanken in de Waddenzee, een interactieve website van een zeventiende-eeuws scheepswrakrijks bij Texel en veldproeven op onder meer Texel, waar zeewier wordt […]

Twee Friese projecten krijgen samen ruim € 1 miljoen subsidie

Twee projecten in Friesland krijgt samen ruimt €1 miljoen subsidie van het Waddenfonds. Het grootste bedrag is voor een project dat de landbouw op Terschelling weerbaarder moet maken tegen klimaatveranderingen. De kosten van het initiatief zijn €1.124.900,-. Het Waddenfonds draagt daar €999.900,- van bij. Het project Punt Piaam, dat het terpdorp toeristisch beter op de […]

Multimediale voorstelling De Kraak over relatie tussen mens en zee

De reizende multimediale voorstelling De Kraak krijgt een subsidie van € 130.000,- van het Waddenfonds. De Kraak is een productie van de Groningen Stichting Productiehuis Spinbarg. De première is in juni dit jaar in Pieterburen, waarna de filmvoorstelling door het hele Waddengebied reist. Er wordt gerekend op zeker 80.000 bezoekers. De titel van de voorstelling […]

Waddenfonds houdt informatiebijeenkomsten op eilanden

Het Waddenfonds organiseert in april en mei op alle Waddeneilanden informatiebijeenkomsten over de subsidiemogelijkheden van het fonds. De bijeenkomsten starten om 19.30 uur ’s avonds en zijn vrij toegankelijk. Opgave is niet nodig. Wilt u erna een persoonlijk gesprek met een vertegenwoordiger van het Waddenfonds voor uw plan of project, dan is dat de dag […]

Silence of the Tides wint Kristallen Film Award

De documentaire Silence of the Tides over de getijden en seizoenen van het Waddengebied heeft in de Nederlandse filmtheaters in ruim een week 10.000 bezoekers getrokken. Voor dit resultaat heeft het Nederlands filmfonds een Kristallen Film Award toegekend aan filmmaker Pieter-Rim de Kroon. Het is de eerste Nederlandse documentaire die dit jaar bekroond wordt met […]

Waddenmars voor jongeren

Op 24, 25 en 26 juni 2022 organiseert Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een Waddenmars met en voor jongeren die zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst van de Wadden met als doel hen een stem te geven in beleid en toekomstvisies voor het Waddengebied. PRW doet dit in samenwerking met Arcadia, het Ministerie van […]

Afscheid Henk Staghouwer bij het Waddenfonds

Als voorzitter en bestuurslid stond Henk Staghouwer vanaf 2013 aan het roer van het Waddenfonds en bepaalde hij samen met zijn collega-bestuursleden de koers. Door zijn benoeming als de nieuwe minister van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit kwam er na negen jaar een onverwacht en haastig afscheid. Zijn beoogd opvolger bij het Waddenfonds is Johan Hamster, […]