214 zoekresultaten

Waddenfonds subsidieert Bastion en WadExpedities

Het Waddenfonds geeft twee projecten samen een subsidie van ruim € 62.000,-. Het betreft de aanleg van een pad naar een Bastion in Dokkum en het educatieve project WadExpedities. Het zijn initiatieven die de leefbaarheid en het toerisme in het Waddengebied versterken. Een fraai, verhard beleefpad vanuit de Dokkumer wijk Fûgellân voert naar een nieuwe […]

Een eindeloze horizon, herstel Oldamster weidsheid

Werelderfgoed, landschap en cultuurhistorie

Zeker Zilt Texel

Veldproeven op Texel moeten uitwijzen of bemesting met biologisch zeewier leidt tot hogere opbrengsten van de teelt van aardappelen en wortelen.

Bouwen met biobouwers

Bouwen met biobouwers betreft het herstel van schelpdierbanken in de Waddenzee met biologisch afbreekbaar materiaal. Aan deze platforms kunnen mosselen en andere schelpdieren zich hechten.

Punt Piaam

In terpdorp Piaam wordt een rustplek voor fietsers ingericht, waar ze informatie kunnen krijgen over het bijzondere cultuurlandschap, de flora en fauna, de terp en het monumentale kerkje.

Volksverhalen in De Kraak

De Kraak is een doorlopende filmvoorstelling over oude volksverhalen uit het Waddengebied. Hij wordt vormgegeven in een bijzondere installatie.

Klimaatadaptatie landbouw Terschelling

Dit onderzoeksproject maakt deel uit van Living Lab en betreft het aanpassen van de landbouw in de polder op Terschelling aan verzilting en verdroging.

Waddenbeleving rond opvang bruinvissen

Rondom een opvang voor bruinvissen in Anna Paulowna worden een Waddenbelevingstuin met voetpad, een duinlandlandschap en een uitkijkpunt aangelegd.

Waddenfonds steekt ruim € 2 miljoen in vier Groninger projecten

Het Waddenfonds kent ruim € 2 miljoen subsidie toe aan vier grote projecten in de provincie Groningen. Met deze bijdrage wordt een totale investering van € 3,9 miljoen mogelijk gemaakt. Het gaat om twee projecten in Lauwersoog en de Eemshaven waarbij plastic op land en in de zee wordt ingezameld, de restauratie en openstelling van […]