53 zoekresultaten

Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling

Het thema werelderfgoed heeft één themalijn: het bevorderen van landschapsontwikkeling en de versterking van cultuurhistorisch erfgoed.

Team

Verder bestaat ons team uit drie afdelingen: Programmaregiseurs: voor een subsidieaanvraag neemt u eerst contact op met de programmaregisseurs. Subsidiespecialisten: de subsidiespecialisten zijn uw aanspreekpunt tijdens de uitvoering van het project. Ook houden zij toezicht op de uitvoering van het project. Bureau: ondersteunende diensten als controlling en secretariaat

Subsidiespecialisten

Als uw subsidieaanvraag is gehonoreerd door het Waddenfonds, volgt er een periode waarin u met de verleende subsidie uw project uitvoert. Tijdens de uitvoering zijn onze subsidiespecialisten van de beheerorganisatie uw aanspreekpunt namens het Waddenfonds. U kunt er terecht voor begeleiding en vragen. Ook houden ze toezicht op de uitvoering en beoordelen ze voortgangsrapportages van […]

Subsidieregeling Thematische Openstelling

De indieningstermijn voor deze subsidieregeling is op 21 januari 2020 gesloten. Voor de subsidieregeling Thematische Openstelling kunt u binnen de daarvoor gestelde indieningstermijnen aanvragen indienen die betrekking hebben op de hoofdthema’s van het Waddenfonds. Uw aanvraag kan zich richten op één afzonderlijk thema. Maar uw project kan ook betrekking hebben op een combinatie van thema’s. De subsidieaanvragen […]

Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties

Indieningstermijn: 18 juni 2018 t/m 10 juli 2020 (tot 13.00 uur). Beschikbaar budget: € 1.500.000,–. Per project kan maximaal € 50.000,– worden aangevraagd. Voor kleinschalige projecten kan een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds worden ingediend van maximaal € 50.000,–.  Projecten die in aanmerking willen komen, moeten bijdragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en […]

Subsidieregeling advieskosten

De indieningstermijn voor deze subsidieregeling is op 4 oktober 2019 gesloten. Het Waddenfonds wil potentiële aanvragers graag nog beter bedienen bij het aanvragen van een subsidie. Daarom is er een aparte subsidieregeling advieskosten. Aanvragers kunnen via deze regeling een adviesvoucher aanvragen van maximaal € 5.000,–. De subsidie kan gebruikt worden ter compensatie van advieskosten bij […]

Programmaregisseurs

Als u een subsidieaanvraag wilt indienen, neemt u dan eerst contact op met één van de programmaregisseurs van het Waddenfonds. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden. Zo nodig schakelen zij daarbij subsidiespecialisten in. De programmaregisseurs kunnen u op weg helpen bij uw voorbereiding van een volledige aanvraag. Hans van Hilten programmaregisseur voor: Duurzame Waddenhavens […]

Kwaliteitscommissie

Het Waddenfonds heeft een onafhankelijke kwaliteitscommissie, die op verzoek van de Tweede Kamer is ingesteld. De kwaliteitscommissie houdt toezicht op de onafhankelijke deskundigheid en de kwaliteit van het Waddenfonds. De commissie geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het dagelijks en algemeen bestuur. Een belangrijke rol voor de kwaliteitscommissie is weggelegd bij de vaststelling van […]

Duurzame Waddenhavens

Het thema Duurzame Waddenhavens moet de ecologische impact van havens verkleinen en de industriële en logistieke activiteiten verduurzamen.

Duurzame visserij

Dit thema heeft betrekking op projecten die visserij- en verwerkingstechnieken moeten verduurzamen en die de Waddenbodem moeten beschermen.