295 zoekresultaten

Waddenfonds subsidieert voor €100.000,– aan lokale projecten

Het Waddenfonds ondersteunt met bijna € 100.000,– twee kleinschalige en vernieuwende projecten in het Waddengebied. Het gaat om de realisatie van een dorpshuis in Warffum en om een initiatief voor de vervaardiging van duurzame interieurproducten in Bad Nieuweschans en Kloosterburen. Het geld komt uit het Budget Lokale Innovaties (BLI), een subsidiepot voor lokale innovatieve projecten. […]

Nieuwe subsidieronde 2019

Het Waddenfonds start in de zomer van dit jaar met een nieuwe subsidieronde voor alle acht hoofdthema’s. Het dagelijks bestuur van het fonds neemt in juni een besluit wanneer exact nieuwe subsidieaanvragen kunnen worden ingediend. Voor deze nieuwe ronde van de subsidieregeling brede opstelling komt weer een bedrag beschikbaar van circa € 8 miljoen euro. Per project […]

Waddenfonds steunt vissers bij opruimactie containerramp

De vissers uit het Waddengebied krijgen hulp van het Waddenfonds bij de bestrijding van de containerramp met de MSC Zoë. Sinds vorige week zijn 10 tot 15 vissersschepen op de Waddenzee en Noordzee in actie om rommel uit zee te halen, die afkomstig is uit de overboord geslagen containers. Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds […]

Waddenfonds trekt € 500.000,– extra uit voor lokale projecten

Het Waddenfonds trekt voor het komend jaar € 500.000,– extra uit voor subsidiëring van kleinschalige en vernieuwende projecten die de lokale vitaliteit in het Waddengebied versterken. Het beschikbare bedrag voor het Budget Lokale Innovaties (BLI) komt daarmee op een totaal van één miljoen euro. Naast een verdubbeling van het subsidiebedrag is ook de aanvraagperiode flink […]

Waddenfonds maakt investering van € 44 miljoen mogelijk

Het Waddenfonds investeert € 11 miljoen in vijf grootschalige projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW). Door deze bijdrage van het Waddenfonds komt in totaal bijna € 44 miljoen beschikbaar voor projecten op het gebied van groene chemie en groene energie. Vier van de vijf projecten geven een impuls aan het vergroenen van het chemiecluster in […]

Waddenfonds ondersteunt zes grote projecten

Het Waddenfonds draagt bijna € 17 miljoen subsidie bij aan zes grootschalige projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW). Dankzij de financiële steun van het fonds wordt  er voor in totaal € 30 miljoen aan investeringen mogelijk gemaakt in de Waddenregio. De projecten die vandaag door het Waddenfonds zijn gehonoreerd, investeren duurzaam in natuur, toerisme, landbouw […]

Waddenfonds investeert in leefbaarheid drie Waddenprovincies

Het Waddenfonds draagt € 115.000,– bij aan vijf nieuwe projecten die de leefbaarheid in het Waddengebied versterken. De subsidies zijn toegekend aan projecten in Noord-Holland, Friesland en Groningen. Het geld komt uit het Budget Lokale Innovaties (BLI), een subsidieregeling voor kleine projecten die de lokale vitaliteit versterken. Tot 17 januari 2019 kunnen nog aanvragen worden […]