Wij & Wadvogels

Uit onderzoek blijkt dat het Waddengebied een zwakke schakel is op de trekroute van vogels. Het project Wij & Wadvogels moet het Waddengebied als leefomgeving voor vogels met concrete maatregelen verbeteren. Zo komen er twee broedeilanden van in totaal 3000 m2, 62 hectare broed- en foerageergebied voor steltlopers en 52 hectare broed-, rust- en foerageergebied voor kustbroedvogels in natuurgebied Ruidhorn. Ook wordt het broed- en rustgebied Vogelsand bij Den Oever uitgebreid met 10 hectare en wordt er een vogeleiland en kwelder aangelegd ten zuiden van Schiermonnikoog.

De nieuwe locaties moeten beleefbaar worden voor het publiek. Dit gebeurt door een wandelroute, vogelkijkhut en een kijkscherm in het Hegewiersterfjild. Ook komt er een voorlichtingscampagne. Hierdoor wordt niet alleen ecologie verbeterd, maar ontstaan er ook mogelijkheden voor toerisme en voor het verbeteren van de lokale economie. Het is de bedoeling dat de uitkomsten van het project gedeeld gaan worden met andere partijen in het internationale Waddengebied. Zo kunnen vergelijkbare projecten in de toekomst beter uitgevoerd worden.

Aanvrager: Vogelbescherming Nederland
Totale investering: € 15.342.113,–
Bijdrage Waddenfonds: € 6.969.265,–