Demonstratie TidalKite

De TidalKite is een onderwatervlieger die de beweging van eb en vloed omzet in duurzame energie. De vlieger beweegt onder water mee op de getijden en zet deze beweging om in energie. SeaQurrent heeft de vlieger speciaal ontworpen voor relatief ondiep water met lage stroomsnelheden, waardoor het geschikt is voor het Waddengebied. Deze vorm van getijdenenergie heeft enkele speciale voordelen. De onderwatervlieger is niet afhankelijk van het weer, neemt geen ruimte in op land en verstoort geen vergezichten zoals windmolens.

In het najaar van 2018 is een pilot op kleine schaal uitgevoerd met de vlieger. Daarna zijn er enkele aanpassingen gedaan met betrekking tot trekkracht en waterweerstand. Ook dat project is ondersteund met een bijdrage uit het Waddenfonds. Tijdens de laatste pilot worden de ecologische effecten onderzocht voor zeehonden en ander naburig zeeleven. Als er een positieve uitkomst is, kan de TidalKite een belangrijke bijdrage leveren aan de mix van duurzame energie op de Waddeneilanden en daarbuiten.

Aanvrager: Getijdencentrale Waddenzee bv
Totale investering: € 3.779.294,–
Bijdrage Waddenfonds: € 2.267.576,–