Waddentools Swimway

Waddentools Swimway richt zich op het testen van de effectiviteit van recente projecten en beheermaatregelen op het gebied van de visstand in de Waddenzee. De Waddenzee heeft een belangrijke functie voor ruim 100 vissoorten. Door de zachte, voedselrijke bodem, is de ondiepe Waddenzee een aantrekkelijk leefgebied waar vissen paaien, eten en rusten en waar jongen opgroeien. Daarnaast is de Waddenzee de toegangspoort naar rivieren en de Noordzee. Maar deze functie van de Waddenzee is de afgelopen jaren flink aangetast. De hoeveelheid biomassa in de Waddenzee is de afgelopen jaren fors afgenomen. Dat geldt ook voor de gemiddelde grootte van vissen. Door te onderzoeken wat het effect van maatregelen en projecten op deze ontwikkelingen is, moet er meer kennis opgedaan worden. De resultaten worden samengebracht in een rapport waarin wordt onderbouwd welke maatregelen effectief zijn voor herstel van de visstand van de Waddenzee.

Aanvrager: Waddenvereniging
Totale investering: € 5.498.000,–
Bijdrage Waddenfonds: € 3.576.000,–