Steun voor Amelander Cultuurmuseum en culinair muziektheater

Voor exposities in het Cultuurmuseum Ameland en een culinair muziekspektakel over duurzame akkerbouw stelt het Waddenfonds respectievelijk € 46.500,- en € 25.000,- beschikbaar. De subsidies komen uit de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI) van het Waddenfonds, bestemd voor kleine, innovatieve projecten. De totale kosten van het museum bedragen € 133.135,- en dat van de theatervoorstelling € 192.097,-.

De Stichting Amelander Musea (STAM) kocht vorig jaar de hervormde kerk in Nes aan, met als doel er hoogwaardige exposities te houden. In het gebouw, dat de naam Amelander Cultuurmuseum kreeg, komt een vaste tentoonstelling over de kerkelijke geschiedenis op het eiland. Daarnaast worden er wisselexposities van lokale kunstenaars gehouden, met wie wordt samengewerkt. Verder is er het plan om het gebouw beschikbaar te stellen voor lezingen, concerten of andere activiteiten.

Het project draagt bij aan de vitaliteit en sociaaleconomische duurzaamheid van de lokale eilander gemeenschap en zorgt er verder voor dat de cultuurhistorische waarde van het kerkgebouw behouden blijft, inclusief de publieke openstelling. Ook draagt het bij aanversterking en vernieuwing van sociale netwerken.

Grondproeven in Fryslân is een muziektheaterspektakel dat op het akkerbouwbedrijf van Maatschap van der Bos-Weidenaar in Holwerd plaatsvindt. Een driegangendiner wordt gecombineerd met een theatervoorstelling tussen de aardappelkisten. Het culinair en theaterevenement gaat over de zoektocht van twee generaties akkerbouwers naar een duurzame toekomst voor hun familiebedrijf. Het project speelt in op de agrarische omgeving van de Waddenkust. Er zijn in totaal twaalf tot veertien voorstellingen.

Het is een vernieuwend, kleinschalig initiatief dat bijdraagt aan de vitaliteit van lokale gemeenschappen. De stichting werkt samen met individuele boeren en hun gezinnen en ook met andere akkerbouwers uit de regio, het onderwijs, schouwburg De Lawei, LTO Noardeast-Fryslân en Agrarisch Collectief Waadrâne.