Kunstcentrum De Ploeg krijgt € 1 miljoen uit Waddenfonds

Voor de realisatie van een kunstcentrum rond het bekende Groninger kunstenaarscollectief
De Ploeg stelt het Waddenfonds € 1 miljoen beschikbaar. De subsidie wordt gebruikt voor de restauratie en herinrichting van een monumentale voormalige school in Wehe den Hoorn op het Groninger Hogeland. Het gebouw krijgt met een expositieruimte een museale functie. Daarnaast komen er in kunstcentrum De Ploeg een atelier en een ontmoetingsruimte. De totale kosten van het project zijn ruim € 5 miljoen.

In de stad Groningen werd in 1918 het kunstenaarscollectief De Ploeg opgericht voor schrijvers, musici en schilders met als doel de Groninger cultuur te ‘ontginnen’. Vooral de schilders van De Ploeg kregen bekendheid met hun kleurrijke landschappen van het Hogeland van Groningen. Volgens kenners zetten de schilderijen van De Ploeg ‘de velden, bomen en wolken van het waddenlandschap in vuur en vlam.’ Het collectief werd indertijd niet alleen als vernieuwend gezien vanwege het expressionistische karakter van de schilderijen maar ook vanwege de sterke band met Groningen en het Waddengebied.  

Het nieuwe kunstcentrum in Wehe den Hoorn biedt de mogelijkheid om het werk van De Ploeg in nieuwe en wisselende exposities permanent voor een groot publiek tentoon te stellen. Honderden schilderijen van het kunstenaarscollectief worden nu bewaard in het depot van het Groninger Museum, dat hiervoor onvoldoende expositieruimte heeft. Volgens de initiatiefnemers van het project verdienen de schilderijen van De Ploeg een vaste plek om voor een groot publiek tentoongesteld te worden. De Stichting Kunstcentrum De Ploeg verwacht na de opening jaarlijks 26.000 bezoekers in Wehe den Hoorn.

Onderzoeken wijzen uit dat een nieuw kunstcentrum rond De Ploeg een belangrijke rol kan spelen in het versterken van de cultuur op het Hogeland. Volgens marketingorganisatie Visit Wadden sluit het initiatief naadloos aan bij de campagne ‘Ode aan het landschap’, die voor het Waddengebied is opgezet.  

De subsidie van het Waddenfonds wordt onder andere gebruikt voor de inrichting van tentoonstellingsruimtes, voor de ontwikkeling van exposities en voor de herinrichting van de school en de buitenruimte.

Het project sluit aan bij meerdere thema’s van het Waddenfonds. Naast het ontwikkelen van duurzaam toerisme in het Waddengebied, passen de plannen ook binnen de thema’s Werelderfgoed, Cultuur en Landschapsontwikkeling (WCL) en duurzame energie. Naast het Waddenfonds dragen onder andere ook het Nationaal Programma Groningen en gemeente Het Hogeland bij aan de realisatie van het centrum.