Waddenfonds investeert 3,5 ton in Helders Museum 

Het Helders Museum krijgt van het Waddenfonds een subsidie van ruim € 353.000, – voor een nieuwe permanente tentoonstelling over de geschiedenis en ontwikkeling van Den Helder als havenstad aan de Waddenzee. Het museum wil met de investeringen de bezoekersaantallen de komende drie jaar verdubbelen. In de nieuwe tentoonstelling komt met name de sociale, economische, politieke en geologische geschiedenis van Den Helder aan bod. De totale kosten van de vernieuwing van het museum zijn € 406.046, -.

Het Helders Museum wil met de nieuwe collectie thema’s belichten die belangrijk zijn in de geschiedenis van de stad, zoals het ontstaan, de ontwikkeling van het Helderse kanaal, de visserij, het reddingswezen, de marine en de Tweede Wereldoorlog. In de verschillende verhaallijnen komt ook telkens de relatie met de Wadden aan bod en hoe Den Helder zich heeft ontwikkeld tot poort van de Waddenzee.

Het museum wil met de investeringen aantrekkelijker worden voor een grotere doelgroep. Naast eigen inwoners en scholen zijn dat ook toeristen. Verder moet de tentoonstelling zorgen voor meer verbinding tussen inwoners door het vergroten van kennis over hun gemeenschappelijke verleden.

De subsidie van het Waddenfonds wordt ingezet voor vernieuwing van de tentoonstelling met moderne 3D- en interactieve technieken en video. Ook wordt er geïnvesteerd in de entree van het museum, de marketing en samenwerking met andere musea in Den Helder. 

De investeringen moeten leiden tot een aantrekkelijker cultureel aanbod van Den Helder en daarmee tot een positiever imago van de stad. Verder wil het museum een bijdrage leveren aan het bewaren en doorgeven van de tastbare historie van Den Helder aan huidige en toekomstige generaties.

Het Waddenfonds beschouwt het project als een duurzame versterking van het toeristische aanbod in Den Helder en het Waddengebied. De plannen sluiten inhoudelijk aan bij de doelstellingen en uitgangspunten van Visit Wadden, het meerjarige marketingprogramma voor het hele Waddengebied.