277 zoekresultaten

Jongeren in de Waddenregio willen meer experimenteren

Wat leeft er bij de jongeren in het Waddengebied? Hoe zien ze hun toekomst? En welke vraagstukken vinden zij belangrijk als het gaat om wonen, werken en leven in de Waddenregio? Om erachter te komen wat de nieuwe generatie van het Waddengebied beweegt organiseerde het Waddenfonds in september samen met de Waddenacademie en de Landschapstriënale […]

Geld Waddenfonds voor educatie walvisvaart, kerkeiland Spijk en voedselgaard

Het Waddenfonds geeft subsidies voor herstel en inrichting van het kerkeiland in het Groningse Spijk, de aanleg van een voedseltuin op Terschelling en voor een educatief programma over de walvisvaart. Het betreft hier bijdrages uit de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI) van het Waddenfonds, bestemd voor kleinschalige projecten. Er wordt in totaal € 121.590,- beschikbaar […]

Eerste jongerencafé over agrotoerisme in Waddengebied

Afgelopen donderdag heeft in Leeuwarden het eerste Waddencafé plaatsgevonden. Tijdens dit café zijn tafelgasten en het publiek onder het genot van een drankje en een bitterbal met elkaar in gesprek gegaan over Agrotoerisme aan de Waddenkust onder leiding van Wilbert van der Kamp. Aan tafel zaten toeristisch ondernemer Sytze de Haan (Hotel ‘Zee van Tijd’ […]

Jongeren en het Waddenfonds

Het Waddenfonds investeert in een duurzame toekomst voor het Waddengebied. Dat doet het Waddenfonds door te investeren in projecten, maar ook door samen met de Waddenacademie te investeren in jongeren. Jongeren zijn immers de toekomst. Waddencafés voor jongeren in september 2023 Op 7, 14, 21 en 28 september 2023 organiseren we samen met de Waddenacademie, […]

Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is op 18 juli 2023 bijgewerkt.We vinden het belangrijk dat iedereen de informatie op onze websites zo goed mogelijk kan lezen, begrijpen en gebruiken. Met iedereen bedoelen we iedereen, dus ook bezoekers met een beperking. Dit wordt digitale toegankelijkheid genoemd. We proberen de informatie op onze websites zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.Heeft […]

‘Groot draagvlak voor bescherming wadvogel onder publiek’

Interview met projectleider Ingrid Aaldijk van Wij en Wadvogels, dat met steun van het Waddenfonds wordt uitgevoerd. De miljoenen trekvogels die elk jaar rusten en foerageren op het Wad, hebben het zwaar. Hun aantal nam de afgelopen decennia door diverse bedreigingen verder af. Het miljoenenproject Wij en Wadvogels II van de Vogelbescherming en zes samenwerkingspartners […]

Waddenfonds steunt Wij en Wadvogels met € 3 miljoen subsidie

Het project Wij en Wadvogels fase II krijgt een subsidie van € 3.000.000, – van het Waddenfonds. Het programma richt zich op het creëren van rust-, broed- en foerageergebieden voor vogels in het Waddengebied, zowel langs de kust als op de eilanden. Ook worden maatregelen getroffen om predatie en menselijke verstoring tegen te gaan. De […]

Waakvogels krijgt ruim 2,2 miljoen van Waddenfonds

Het project Waakvogels van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgt € 2.245.711, – van het Waddenfonds. In het project worden zes Wadvogelsoorten over langere periode gemonitord, om na te gaan hoe het met hun specifieke leefomgeving gesteld is. Dit onder invloed van onder andere de achteruitgang van ecosystemen, intensieve landbouw, industrie en klimaatverandering. Ook wordt kennis […]

Thijssehuis, Ziltepad en Sterrentocht krijgen steun Waddenfonds

Het Waddenfonds draagt ruim € 62.000, – bij aan drie projecten in het Waddengebied. Het betreft de inrichting van het nieuwe Thijssehuis op Texel, wandel- en fietstochten langs Friese en Groninger kerken onder de noemer Het Ziltepad en een eenmalige nachtelijke Sterrentocht door het Friese Waddengebied. De investering van deze drie projecten bedraagt in totaal […]