258 zoekresultaten

Eerste stap voor meerjarige aanpak plastics in Waddengebied

Er komt mogelijk een breed meerjarig programma voor het terugdringen van plastics in het Waddengebied. Een aantal bedrijven en organisaties die zich op verschillende manieren bezighouden met de bestrijding van plastics gaan zich daar de komende periode verder over buigen. Er is hier een start mee gemaakt tijdens de werkconferentie ‘Terugdringing plastics in het Waddengebied’, […]

Aantal subsidieaanvragen laat stijgende trend zien

Het aantal aanvragen en toekenningen voor de subsidieregelingen van het Waddenfonds heeft het afgelopen jaar een stijgende trend laten zien. Zo blijkt uit  het Jaarverslag van het Waddenfonds over 2022. In het kader van de subsidieregeling STUW, waarvoor per project maximaal € 1 miljoen aangevraagd kan worden, werden vorig jaar 17 projecten gehonoreerd. Het Waddenfonds […]

Bijna 5 miljoen van Waddenfonds voor opschaling energiecentrale Afsluitdijk

Het Waddenfonds steunt de bouw van een nieuwe energiecentrale op de Afsluitdijk met € 4.904.022,-. Hier zal met een 16,5 kW centrale duurzame energie worden opgewekt door het mengen van zoet en zout water. De nieuwe centrale wordt gebouwd door REDstack B.V., dat in 2014 al een kleine proefinstallatie voor het opwekken van ‘blauwe’ stroom […]

Kaasmakerij de Terschellinger krijgt installatie om ricottakaas te maken

Kaasmakerij De Terschellinger krijgt een bijdrage van € 1 miljoen van het Waddenfonds voor de ontwikkeling, bouw en demonstratie van een kleinschalige verwerkingsinstallatie van wei, wat als restproduct vrijkomt bij het maken van kaas. De wei wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe streekproducten. De totale kosten van de installatie bedragen € 2.196.760,-. Op dit moment […]

Bijna € 1 miljoen subsidie voor natuurcentrum Vlieland   

Natuurcentrum De Noordwester op Vlieland wordt voor een kleine € 2 miljoen verbouwd en heringericht. Het Waddenfonds draagt hieraan ruim € 999.562,-  bij. Het beeldbepalende gebouw krijgt een opvallende transparante entree en wordt verduurzaamd. Ook het interieur en de tuin krijgen een opknapbeurt. Het museum annex bezoekerscentrum wordt verder inhoudelijk vernieuwd. Er komt een nieuwe […]

Dorsvereniging Terschelling krijgt subsidie van Waddenfonds

Dorsvereniging “Helpt Elkander” op Terschelling krijgt uit het Waddenfonds een subsidie van € 47.222,- om de kleinschalige graanteelt op het eiland te behouden en versterken. Zo komt er een opbergschuur voor oud agrarisch gereedschap en machines en zullen in oude duinlandjes graan en bloemenmengsels worden ingezaaid. Op die manier blijft een cultuurhistorische traditie bestaan, die […]

Huize Tocama krijgt € 1 miljoen voor herontwikkeling

Het Waddenfonds geeft een subsidie van € 1.000.000,- voor de restauratie en de herbestemming van Huize Tocama in het Groningse Uithuizen. Het geld is bestemd voor de inbouw van een museumwinkel annex expositie- en ontvangstruimte en het in originele staat terugbrengen van een slingertuin. De totale kosten van de herontwikkeling bedragen € 6.707.035,-. Huize Tocama […]

“Een schonere Waddenzee is onze ambitie”

De animo is al groot voor de zuiveringsinstallatie, merkt Roemer Goossensen van Zuiver van Boord. Maar het systeem dat afvalwater aan boord van schepen reinigt, is er nog niet. De komende drie jaar werken de bedrijven Konkaav (watertechnologie), BDS uit Harlingen (maritiem dienstverlener) en NOAH water solutions samen aan de ontwikkeling en het testen van […]

Quick scan