‘Alles is volop in beweging, het wordt een spannend jaar’

Het nieuwe jaar is ruim een maand oud. Een mooi moment voor directeur Gerben Huisman van het Waddenfonds om vooruit te kijken naar 2024 en nog even stil te staan bij het afgelopen jaar. ,,Alles is volop in beweging. We hopen dat we dit jaar grote investeringen kunnen doen in de Waddenregio. En dat er meer duidelijk wordt wat het rijk gaat doen voor het Waddengebied, als ons fonds er straks niet meer is. Het wordt dus ook een spannend jaar.’’

Voordat we verder kijken naar 2024, hoe blikt het Waddenfonds terug op het afgelopen jaar?

We hadden te maken met de naweeën van twee covidjaren en met de oorlog in Oekraïne. Daardoor kwamen projecten die wij ondersteunen in de problemen. Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft in samenspraak met de projecteigenaren gezocht naar een oplossing. Soms was er aanvullende financiering nodig en soms is er meer tijd gegeven voor de uitvoering van de plannen. Het leveren van maatwerk is dan ons leidmotief.

Ook zijn in 2023 de eerste grote stappen gezet om vanuit het Rijk blijvend aandacht te schenken aan het Waddengebied, als het Waddenfonds over een kleine vier jaar ophoudt te bestaan. In opdracht van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt ABDTopconsult, een adviesgroep van ervaren topambtenaren, momenteel wat er nodig is aan nieuwe financiering en hoe dat vorm moet krijgen. Ik zie dat als een zeer positieve ontwikkeling.

Robuustere aanpak

Verder heeft het Waddenfonds flink ingezet op de aanpak van de plastic soep in de Waddenzee. Er zijn de laatste jaren voor dat doel veel initiatieven in het Waddengebied ontstaan. Wij wilden graag een langjarige en stevige samenwerking tussen al die partijen en namen daartoe het initiatief. We zijn inmiddels goed op stoom, dit jaar komt een brede coalitie van bijna twintig deelnemers met een plan van aanpak. Dan gaat het om het voorkomen en opruimen van plastic in de Waddenzee en om het ontwikkelen van duurzame alternatieven voor plastic.

We gaan dit vaker doen: het stimuleren van samenwerking tussen partijen en het opzetten van meerjarige programma’s rond belangrijke thema’s in het Waddengebied. Dit jaar al met bescherming en ontwikkeling van de onderwaternatuur in de Waddenzee.  Ook daar moedigen we partijen aan tot meer samenwerking en een robuustere aanpak.

Gelukkig heeft het aangetreden dagelijks bestuur halverwege 2023 een vliegende start gemaakt. De drie leden zijn allemaal nieuw en hebben een zeer verschillende politieke achtergrond, maar de wil is er om het Waddenfonds goed te laten draaien voor de Waddenregio. En met goede wil en samenwerking kun je heel veel bereiken.

Wat zijn de verwachtingen voor het komend jaar?

In de waddenprovincies staan er meerdere grote projecten op stapel. In Noord-Holland gaat het om de Waddenbaai, Fryslân heeft plannen voor Harlingen en in Groningen zijn er ambitieuze plannen voor de Eemszijlen, de kustzone tussen Delfzijl en Termuntenzijl. Het zijn uitdagende projecten, waarbij veel partijen betrokken zijn. Wij verwachten dat deze projecten een forse bijdrage gaan leveren aan onze doelen.

We zien dat de subsidieaanvragen voor kleine leefbaarheidsprojecten teruglopen. We gaan daarom de komende tijd meer aandacht schenken aan onze subsidielijn Budget Lokale Innovaties (BLI). Want ook de relatief bescheiden projecten zijn belangrijk voor de versterking van het Waddengebied. Om kleine organisaties in de haarvaten van de Waddengemeenschap te bereiken, maken we onder andere een tour over de Waddeneilanden. Op bijeenkomsten voor de lokale gemeenschappen vertellen we hoe aanspraak gemaakt kan worden op onze subsidieregelingen.