Waddenfonds laat alternatieven voor garnalenvisserij onderzoeken 

Wageningen University & Research (WUR) gaat met financiële steun van het Waddenfonds de haalbaarheid onderzoeken van een verduurzaming van de garnalenvisserij op de Waddenzee. Het onderzoek richt zich op alternatieve  vangstmethoden voor de huidige boomkorsleepnetten. Tegelijkertijd wordt er gekeken of de nieuwe methoden bedrijfseconomisch haalbaar zijn voor garnalenvissers. Het Waddenfonds trekt € 559.000,- uit voor het onderzoek. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit draagt € 140.000,- bij.

De onderzoekers van Wageningen Marine Research willen in de praktijk testen of ankerkuilen en korven in de toekomst een lonend alternatief kunnen zijn voor de garnalenvisserij in de Waddenzee. Op dit moment worden nog volop de gangbare boomkorsleepnetten gebruikt.

Ankerkuilen zijn netten die geankerd in de getijdenstroming geplaatst worden. In plaats van garnalen actief te achtervolgen met een sleepnet, zorgt in dit geval de getijdestroom voor vangsten in het net. Bij een korf worden garnalen met aas gelokt om fuikvormige openingen binnen te gaan. Deze twee methoden zijn vroeger in de Waddenzee volop gebruikt voor andere vissoorten en voor kreeften en krabben.

Aan het onderzoek werken het komend jaar 11garnalenkotters uit het Waddengebied mee. Zo wordt in de praktijk getest of er voldoende garnalen met ankerkuilen en korven kunnen worden gevangen. Ook wordt bijgehouden wat het brandstofverbruik van de garnalenkotters is bij deze twee methoden. Verder wordt gekeken of er veel ongewenste bijvangst is van jonge vissen en ander zeeleven. 

De onderzoeksresultaten worden op bijeenkomsten en klankbordsessies met de garnalenvissers uit het Waddengebied gedeeld. Ook doet de studie technische aanbevelingen voor deze alternatieve visserijvormen, die garnalenvissers mogelijk kunnen implementeren om hun visserij te verduurzamen.  

,,Het onderzoek komt op een goed moment’’, aldus directeur Gerben Huisman van het Waddenfonds. ,,Er is veel druk op de huidige vorm van visserij. Op dit moment werken het ministerie van LNV en belanghebbenden aan een toekomstvisie van de garnalenvisserij. Het is daarom belangrijk te zoeken naar alternatieven, ook om de garnalenvisserij in het Waddengebied een duurzame toekomst te bieden.’’

Het onderzoeksproject draagt bij aan meerdere hoofddoelen van het Waddenfonds zoals het stimuleren van een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied, flinke reductie van fossiele brandstoffen en versterking van de onderwaternatuur.