Waddenfonds verhoogt subsidiepot met € 7 miljoen

Het Waddenfonds stelt € 7 miljoen extra beschikbaar voor de lopende Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddengebied ’23 (STUW ’23). Het subsidieplafond wordt daarmee verhoogd van €  8 miljoen naar € 15 miljoen. Ook is de periode verlengd, waarin subsidies kunnen worden aangevraagd. De sluitingsdatum is niet langer 12 december van dit jaar maar 1 maart 2024.

Een bijdrage uit STUW’23 is mogelijk als een project valt binnen acht specifieke aandachtsgebieden van het Waddenfonds, die variëren van natuur en ecologie tot duurzaam toerisme, duurzame landbouw en visserij en duurzame energie. Per project kan er bij het fonds een bijdrage van maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd. Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond van € 15 miljoen is bereikt. Als een project een positief oordeel krijgt, neemt het dagelijks bestuur van het Waddenfonds aansluitend een definitieve beslissing over de toekenning van een subsidieaanvraag.

,,De subsidiepot is flink aangevuld vanwege de grote verwachte belangstelling,’’ aldus directeur Gerben Huisman van het Waddenfonds ,,Onze proactieve aanpak lijkt nu vruchten af te werpen. Als Waddenfonds proberen we zoveel mogelijk met subsidievragers mee te denken om projecten mogelijk te maken. Dat resulteert in steeds meer aanvragen. In 2020 ging het jaarlijks om zo’n € 5 miljoen en dat loopt sindsdien op tot meer dan € 11 miljoen in 2022.’’

Projecten die aanspraak willen maken op de extra € 7 miljoen, kunnen vanaf 1 januari een aanvraag indienen.