Steun voor Nationaal Reddingmuseum en filmproductie Zoutkamp

Voor de modernisering van het Nationaal Reddingmuseum Doris Rijkers in Den Helder stelt het Waddenfonds € 199.000,- beschikbaar. Het museum over de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij en haar talloze reddingsoperaties wil het geld investeren in verbouw en vernieuwing. De kosten van het totale project zijn ruim € 266.000,-. Ook steunt het Waddenfonds een korte poëtische fictiefilm, die zich afspeelt in Zoutkamp met een subsidie van € 34.299,-. De film over de komst van een Iraans gezin naar het vissersdorp wordt samen met inwoners van Zoutkamp gemaakt. De totale kosten van het project bedragen € 92.098,-.

De KNRM bestaat 200 jaar in 2024 en grijpt het jubileum aan voor een impuls van Doris Rijkers. Zo wordt er in het museum een cabine met navigatiespel gebouwd. Met Virtual Reality-brillen en computers wordt het besturen van een schip nagebootst. Bezoekers kunnen zo ervaren hoe ze een schip op de Waddenzee moeten navigeren. Daarbij worden de getijden, stromingen, geulen en het mogelijk droogvallen op het Wad nagebootst.

Daarnaast krijgt het museum een nieuwe entree, wordt de tentoonstelling over de rol van het reddingswezen op de Waddenzee verbeterd en krijgt een film over Werelderfgoed Waddenzee in het museum een prominente plek.

Het Waddenfonds beschouwt de modernisering van het Nationaal Reddingmuseum als een duurzame versterking van het toeristische product in het Waddenbied. 

De film Schoem toont de worsteling van een Iraans meisje in de Zoutkamper samenleving. Ze maakt kennis met een Zoutkamper en ontdekt dat er veel overeenkomsten zijn tussen op het oog twee verschillende identiteiten. Ook de leegte en eenvoud van de zee speelt een belangrijke rol in Schoem. De cast bestaat uit ervaren acteurs en amateurspelers uit Zoutkamp. Producent Kaliber Film wil middels het project voor mee verbinding zorgen in de dorpsgemeenschap.

Het Waddenfonds steunt het project met een bijdrage uit het Budget Lokale Innovaties, een regeling die de leefbaarheid in het Waddengebied moet bevorderen.