Dorsvereniging Terschelling krijgt subsidie van Waddenfonds

Dorsvereniging “Helpt Elkander” op Terschelling krijgt uit het Waddenfonds een subsidie van € 47.222,- om de kleinschalige graanteelt op het eiland te behouden en versterken. Zo komt er een opbergschuur voor oud agrarisch gereedschap en machines en zullen in oude duinlandjes graan en bloemenmengsels worden ingezaaid. Op die manier blijft een cultuurhistorische traditie bestaan, die ook bijdraagt aan de biodiversiteit. De totale kosten van het project zijn € 95.622,-.  

Leden van dorsvereniging “Helpt Elkander” verbouwen al vele jaren graan in duinlandjes. Het dorsen ervan is een jaarlijks hoogtepunt, waar ook toeristen op af komen. De oude dorsmachine is het pronkstuk van de vereniging en wordt nog steeds gebruikt. Door het dorsen in stand te houden blijven de kleine graanakkers in het Terschellinger landschap bestaan.

De opslagschuur wordt gebouwd op een locatie van Staatsbosbeheer (SBB). Samen met de vereniging wil SBB in oude duinlandjes, behalve graan, ook bloemenmengsels inzaaien. Dit trekt insecten, wat de biodiversiteit bevordert. Een deel van het graan in deze duinlandjes wordt niet geoogst, maar dient als voedsel voor trekvogels.

Het project wordt breed gedragen op het eiland. De gemeente Terschelling droeg financieel bij. Het project bevordert de leefbaarheid en sociale vitaliteit op het eiland. Het Waddenfonds vindt dat het project aansluit op diverse thema’s zoals onder meer natuur, landschapsontwikkeling; ook heeft het raakvlakken met duurzaam toerisme en recreatie.  Het betreft hier een bijdrage uit de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI) van het Waddenfonds, bestemd voor kleinschalige projecten.