62 zoekresultaten

Contact

Waddenfonds Huis voor de WaddenRuiterskwartier 121a8911 BS Leeuwarden 058 233 90 20 info@waddenfonds.nl Heeft u een algemene vraag? Bel het secretariaat van het Waddenfonds of vul onderstaand contactformulier in. U ontvangt binnen drie werkdagen een reactie. Persvragen Bent u een vertegenwoordiger van de media? Neem contact op met het secretariaat. Privacyverklaring Raadpleeg hier onze privacyverklaring Contactformulier

Archief

Hier kunt u eerdere subsidieverordeningen, openstellingsbesluiten en reglementen van tendercommissies vinden. Ook staan onze jaarverslagen, nieuwsbrieven en andere documenten gearchiveerd.

Over ons

Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan de ecologie en economie van het Waddengebied. Dat doen we met financiĆ«le ondersteuning van initiatieven in het Waddengebied, die bijdragen aan het realiseren van onze (hoofd)doelen. Zowel ondernemers, stichtingen en verenigingen als lagere overheden kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de uitvoering van […]

Nieuws

Projecten

Documenten & formulieren

Een overzicht van de belangrijkste geldende documenten en formulieren van het Waddenfonds. Op www.overheid.nl vindt u een compleet overzicht van de huidige regelgeving waaronder het Waddenfonds opereert. Subsidieregelingen en -verordeningen Subsidieregeling Garnalenvisserij Subsidieregeling Thematische Openstelling 2019-01 Subsidieregeling Advieskosten 2019-02 Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2018 Verordening adviescommissie rechtsbescherming Waddenfonds Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017 FinanciĆ«le verordening Waddenfonds […]

Demonstratie TidalKite

De TidalKite is een onderwatervlieger die de beweging van eb en vloed omzet in duurzame energie. De vlieger beweegt onder water mee op de getijden en zet deze beweging om in energie. SeaQurrent heeft de vlieger speciaal ontworpen voor relatief ondiep water met lage stroomsnelheden, waardoor het geschikt is voor het Waddengebied. Deze vorm van […]

Wij & Wadvogels

Uit onderzoek blijkt dat het Waddengebied een zwakke schakel is op de trekroute van vogels. Het project Wij & Wadvogels moet het Waddengebied als leefomgeving voor vogels met concrete maatregelen verbeteren. Zo komen er twee broedeilanden van in totaal 3000 m2, 62 hectare broed- en foerageergebied voor steltlopers en 52 hectare broed-, rust- en foerageergebied […]

Waddentools Swimway

Waddentools Swimway richt zich op het testen van de effectiviteit van recente projecten en beheermaatregelen op het gebied van de visstand in de Waddenzee. De Waddenzee heeft een belangrijke functie voor ruim 100 vissoorten. Door de zachte, voedselrijke bodem, is de ondiepe Waddenzee een aantrekkelijk leefgebied waar vissen paaien, eten en rusten en waar jongen […]

Onze thema’s

Met blokken inhoud