“Een schonere Waddenzee is onze ambitie”

De animo is al groot voor de zuiveringsinstallatie, merkt Roemer Goossensen van Zuiver van Boord. Maar het systeem dat afvalwater aan boord van schepen reinigt, is er nog niet. De komende drie jaar werken de bedrijven Konkaav (watertechnologie), BDS uit Harlingen (maritiem dienstverlener) en NOAH water solutions samen aan de ontwikkeling en het testen van een prototype. Dat moet uiteindelijk resulteren in een installatie die afvalwater aan boord meteen reinigt voordat er geloosd wordt. “Onze ambitie is dat de Waddenzee schoner wordt”, aldus Goossensen. Het Waddenfonds draagt ruim € 5,5 ton bij aan het project, dat in totaal € 1,1 miljoen kost. 

Vreemd dat er nu nog allerlei afvalwater in de Waddenzee wordt geloosd.

“Ja en niet alleen afvalwater. Ook bijvoorbeeld damesverband, condooms, wegwerpwashandjes en ander afval belanden nu gewoon vanaf beroepsschepen in de Waddenzee. Beroepsvaart zoals de bruine vloot loost in 26 weken wat een stad als Harlingen in twee weken aan afvalwater produceert. Vanaf 2030 is dat verboden en daarom kan ons zuiveringssysteem aan boord een oplossing zijn. Onze ambitie is dat de Waddenzee schoner wordt en blijft. De wereld heeft recht op schoon water.”

De nieuwe zuivering aan boord is gebaseerd op Electro-Coagulatie-Flotatie. Dat principe bestaat al langer. Hoe gaan jullie het ontwikkelen en wat zijn de uitdagingen hierbij?

“Ja, deze techniek wordt nu alleen toegepast op de reiniging van zwaar vervuild industrieel afvalwater. Door een elektrochemische reactie worden water en vaste deeltjes gescheiden. Wij willen het gebruiken voor reiniging van huishoudelijk afvalwater en dat is vrij uniek. Door een technische aanpassing en het inbouwen van een extra zuiveringsstap, moet het water voldoen aan de Europese waterrichtlijn binnenwateren.”

Hoe gaat de zuiveringsinstallatie eruitzien?

“Het wordt een systeem met diverse componenten. Modulair dus en compact, zodat die aan boord past. We denken aan een hoogte van maximaal 80 centimeter. Eerst komt er een soort voorreiniging waarbij de grote delen eruit worden gehaald. Ook om verstoppingen te voorkomen. Daarna stroomt het water door een buis, waar elektrische spanning op komt. Door een elektrochemische reactie worden slib en water gescheiden. Het slib bestaat uit deels olieresten van het bilgewater (afvalwater van schepen bestaande uit olie en chemicaliën red.) en slib uit het huishoudelijk afvalwater. Beide vangen we gescheiden op. Het gereinigde water kun je hergebruiken of in zee lozen.”

Wat is de grootste uitdaging bij de ontwikkeling?

“Een installatie bouwen die tegen een deinende Waddenzee kan. Daarom is langdurig testen belangrijk. Daarvoor zijn veel observaties nodig. Die drie jaar voor de ontwikkeling en het uittesten op drie schepen hebben we echt nodig. Dus verwacht niet dat de installatie er al binnen een jaar is. We krijgen nu al de nodige vragen binnen over ons product van belangstellenden, maar we willen de hooggespannen verwachtingen wel wat temperen. We moeten nog het nodige uitzoeken, bijvoorbeeld wat er nu precies in het geloosde afvalwater zit. Denk daarbij ook aan medicijnresten. Het is al met al een stevig ontwikkeltraject, waarbij we opgedane kennis zoveel mogelijk willen delen.”