117 zoekresultaten

Aandacht voor projecten vanwege coronacrisis

Projecten die met subsidie van het Waddenfonds gerealiseerd worden en last hebben van de coronacrisis, kunnen aankloppen bij het Waddenfonds. In een persoonlijk contact kan er gekeken worden wat de impact is van alle coronamaatregelen op het project. Op basis daarvan bepaalt het Waddenfonds of een initiatiefnemer binnen de subsidievoorwaarden lucht kan worden gegeven bij […]

Waddenfonds steekt 1,5 ton in scholingsprojecten

Het Waddenfonds geeft drie kennis- en scholingsprojecten in het Waddengebied een forse impuls. Er wordt subsidie verleend aan twee projecten op Ameland: de Waddencampus en de Ameland Academy. Ook wordt de bouw van een minikotter in Den Helder ondersteund. In totaal kent het Waddenfonds aan de drie projecten bijna € 150.000 toe. De projecten vallen […]

Waddenfonds draagt 8,3 miljoen bij aan Vitale Kustzone Lauwersmeer

Het Waddenfonds draagt 8,3 miljoen bij aan het miljoenenproject Vitale Kustzone Lauwersmeer, dat een totale investering vergt van maar liefst 96 miljoen euro. Vitale Kustzone Lauwersmeer omvat de aanleg van buitendijkse kwelders en een binnendijks zoet-zoutwaterovergangsgebied. De subsidie is aangevraagd door het Waterschap Noorderzijlvest Het Waddenfonds steekt in totaal 18 miljoen in drie majeure projecten: […]

Waddenfonds: 1,5 miljoen voor De Donkerte van het Waddengebied

Het Waddenfonds draagt 1,5 miljoen euro bij aan het project De Donkerte van het Waddengebied. Dit project van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland in samenwerking met onder andere de Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederaties van Friesland en Groningen, wil met de beleving van de duisternis duurzaam toerisme in het hele Waddengebied […]

Waddenfonds investeert 8,3 miljoen euro in Holwerd aan Zee

Het Waddenfonds reserveert 8,3 miljoen euro voor het project Holwerd aan Zee, op voorwaarde dat de financiering daarvan rond komt. Met de bijdrage van het Waddenfonds komt de realisatie van de tweede fase van dit plan een stap dichterbij. Met het totale project Holwerd aan Zee is een investering gemoeid van bijna 63 miljoen euro. […]

Waddenfonds draagt bij aan groen gaspilot Ameland

Het Waddenfonds draagt 270.000 euro bij aan een pilot op Ameland, waarbij wordt uitgetest of aan een werkende vergistingsinstallatie waterstof kan worden toegevoegd. Het betreft hier een uitbreiding van de geplande Autogenerative High Pressure Digestion (AHPD) waarbij zuiveringsslib en groente- en tuinafval in één stap omgezet wordt naar groen gas. Het groene gas wordt rechtstreeks […]

Financieringsmogelijkheden verruimd voor grote projecten

Organisaties en ondernemers die grote projecten realiseren in de Waddenregio krijgen van het Waddenfonds voortaan een beschikking voor meerdere jaren voor het hele project. In de oude situatie gaf het Waddenfonds bij de verstrekking van een subsidie altijd een beschikking voor een jaar. Vanaf nu worden de mogelijkheden daarvoor verruimd. Dat betekent dat bij de […]

Waddenfonds: 10 miljoen voor opkoop vergunningen garnalenvissers

Het Waddenfonds reserveert € 10 miljoen voor het vrijwillig uit de markt nemen van vergunningen van garnalenvissers in het Waddengebied. Hierover hebben visserij-, natuurorganisaties en overheden in het Convenant Viswad afspraken gemaakt. Onderdeel van het convenant is dat delen van de Waddenzee vrijwillig gesloten worden voor de garnalenvisserij. Om te mogen vissen op garnalen in […]

“De komende zes jaar is er heel veel te doen”

Het weidse, grote, dynamische Waddengebied. De intense stilte op het drooggevallen Wad. Het fascineert Gerben Huisman, de nieuwe directeur van het Waddenfonds, enorm. Dat het gebied jaarlijks 1,3 miljoen toeristen trekt, intrigeert hem ook. “De grote uitdaging is om de natuur en de economie in evenwicht te houden. Het mooie is dat wij steeds die […]