Bijna 5 miljoen van Waddenfonds voor opschaling energiecentrale Afsluitdijk

Het Waddenfonds steunt de bouw van een nieuwe energiecentrale op de Afsluitdijk met € 4.904.022,-. Hier zal met een 16,5 kW centrale duurzame energie worden opgewekt door het mengen van zoet en zout water. De nieuwe centrale wordt gebouwd door REDstack B.V., dat in 2014 al een kleine proefinstallatie voor het opwekken van ‘blauwe’ stroom opzette. De nieuwe Blue Energy installatie moet aantonen dat het technisch haalbaar is om op nog grotere schaal groen/blauwe energie te winnen in een kwetsbaar natuurgebied als de Waddenzee. Voor de installatie is een totale investering nodig van  € 11.134.707,-.

De CO2 vrije energie wordt opgewekt doordat zoet en zout water worden gescheiden door een membraan – in de zogenaamde RED stack – dat op basis van ionenuitwisseling tussen zoet en zout water duurzame elektriciteit opwekt. Na afloop van het proces zijn zoet IJsselmeerwater en zout Waddenzeewater gemengd en worden ze als brakwater terug in zee gebracht. Deze brakwaterstroom kan gaan bijdragen aan vergroting van de natuurwaarden zoals vergroting van de lokstroom voor (trek)vissen en een geleidelijke zoet-zout overgang. Het bedrijf REDstack heeft zijn naam ontleend aan de ‘stacks’. De Blue Energie-installatie zal per jaar 132.000 kWh produceren. De centrale is goed voor een jaarlijkse reductie van ruim 19,8 ton CO2-uitstoot.

Verder wordt onderzocht of het brakke water dat na het doorlopen productieproces wordt geloosd, positieve effecten kan hebben voor de onderwaternatuur en in het bijzonder voor de migratie van vis. Verder doet REDstack onderzoek naar toepassing van nieuwe technieken voor de waterinname en de waterteruggave. De nieuwe technieken moeten de ecologische schade aan zoöplankton, vislarven, schelpdieren en viseieren die nu optreedt bij waterinname door industrieën in de Waddenhavens zoveel mogelijk gaan verminderen. De onderneming werkt hierbij samen met diverse bedrijven gevestigd in de Waddenhavens die gezamenlijk 188,6 m3 water per seconde innemen uit de Waddenzee. Het is de bedoeling dat die bedrijven na succesvolle afronding van de pilot de nieuwe technieken ook gaan toepassen. Daardoor wordt bijgedragen aan verbetering van de onderwaternatuur van de Waddenzee.

Het project draagt bij aan een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied doordat het project een deels geautomatiseerde assemblagelijn gaat ontwikkelen voor de industriële productie van de membranen. Met de continue 24/7 productie van duurzame elektriciteit wordt tevens bijgedragen  aan een duurzame energietransitie. Daarbij moet duidelijk worden dat het winnen van ‘blauwe’ energie op een verantwoorde manier kan plaatsvinden in het kwetsbare Waddengebied. Door het verder ontwikkelen en toepassen van nieuwe technieken en kennis kan in de toekomst mogelijk verder worden opgeschaald naar een 100 MW-installatie op de Afsluitdijk. Die zal dan 830.000.000 kWh stroom gaan produceren, genoeg voor circa 150.000 huishoudens in Fryslân en Noord-Holland.