295 zoekresultaten

Volledige Aanvraag

Een ingevuld aanvraagformulier en een projectplan is voor het Waddenfonds niet altijd voldoende om uw aanvraag in behandeling te nemen en te beoordelen. Hieronder leest u welke documenten u mogelijk – afhankelijk van uw situatie – verder moet invullen voor een volledige subsidieaanvraag. U kunt ook één van onze subsidiespecialisten raadplegen. De-minimisverklaring Als er bij de uitvoering […]

Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling

Het thema Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling (WCL) is er voor projecten die landschapsontwikkeling bevorderen en cultuurhistorisch erfgoed versterken. Kijk voor uitgebreide informatie in hoofdstuk 4.2 van het  Uitvoeringsprogramma 2024-2027 van het Waddenfonds.

Team

Verder bestaat ons team uit drie afdelingen: Programmaregiseurs: voor een subsidieaanvraag neemt u eerst contact op met de programmaregisseurs. Subsidiespecialisten: de subsidiespecialisten zijn uw aanspreekpunt tijdens de uitvoering van het project. Ook houden zij toezicht op de uitvoering van het project. Bureau: ondersteunende diensten als controlling en secretariaat

Subsidiespecialisten

Als uw subsidieaanvraag is gehonoreerd door het Waddenfonds, volgt er een periode waarin u met de verleende subsidie uw project uitvoert. Tijdens de uitvoering zijn onze subsidiespecialisten van de beheerorganisatie uw aanspreekpunt namens het Waddenfonds. De subsidiespecialisten die voor het Waddenfonds werken, worden ingehuurd bij de afdeling Subsidies van de provincie Fryslân. U kunt bij […]

Subsidieregeling Thematische Openstelling

Voor de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2021/01 (Stuw ’21) kunnen vanaf vrijdag 23 april 2021 10.00 uur subsidieaanvragen worden ingediend. De regeling sluit op woensdag 15 december 2021 om 12.00 uur.   Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten betrekking hebben op een aantal thema’s van het Waddenfonds: Natuur Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling Bodem, water, licht […]

Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties

Voor het Budget Lokale Innovaties (BLI) kunnen subsidieaanvragen worden ingediend tussen 1 mei 2024 (vanaf 10.00 uur) en 3 december 2024 (tot 12.00 uur). De regeling staat open voor kleinschalige projecten die door lokale innovatie, de leefbaarheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken. Er is voor de regeling in totaal een bedrag van […]

Programmaregisseurs

Als u een subsidieaanvraag wilt indienen, neemt u dan eerst contact op met één van de programmaregisseurs van het Waddenfonds. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden. Zo nodig schakelen zij daarbij subsidiespecialisten in. De programmaregisseurs kunnen u op weg helpen bij uw voorbereiding van een volledige aanvraag.

Kwaliteitscommissie

Het Waddenfonds heeft een onafhankelijke kwaliteitscommissie, die op verzoek van de Tweede Kamer is ingesteld. De kwaliteitscommissie houdt toezicht op de onafhankelijke deskundigheid en de kwaliteit van het Waddenfonds. De commissie geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het dagelijks en algemeen bestuur. Een belangrijke rol voor de kwaliteitscommissie is weggelegd bij de vaststelling van […]

Duurzame Waddenhavens

Het thema Duurzame Waddenhavens richt zich op het verkleinen van de ecologische impact van havens op de Waddenzee, op realisatie van meer – voor het Waddengebied kenmerkende – natuur in de havens en op het verduurzamen van de industriële en logistieke activiteiten.