284 zoekresultaten

Duurzame landbouw

Het thema Duurzame landbouw is er voor projecten die innoveren op het gebied van vergroening van de agrarische sector.

Bureau

De uitvoeringsorganisatie van het Waddenfonds bestaat naast programmaregisseurs uit de directie en uit ondersteunende diensten zoals controlling en secretariaat.

Bezwarencommissie

Het Waddenfonds heeft een onafhankelijke commissie, die het bestuur adviseert bij een  beslissing op een bezwaarschrift of een klacht. Voorafgaand aan de formele procedure proberen we waar mogelijk eerst via minnelijke weg met u tot een oplossing te komen. Als belanghebbende kunt u een bezwaarschrift indienen als u het oneens bent met een besluit van […]

Bestuur

Het Waddenfonds is een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen en wordt bestuurd door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit negen leden, drie per provincie. Drie leden uit het algemeen bestuur vormen tevens het dagelijks bestuur. Dat zijn in de praktijk de drie gedeputeerden, die in hun eigen provincie het […]

Water, bodem, licht en geluid

Met dit thema wil het Waddenfonds de verstoring van het Waddengebied door licht en geluid tegengaan of de kwaliteit van water en bodem verbeteren. Kijk voor een uitgebreide omschrijving in hoofdstuk 4.3 van ons Uitvoeringsprogramma 2024-2027.

Duurzame energie

Het thema Duurzame energie is er voor projecten die de infrastructuur en productie van duurzame energie verbeteren en leiden tot innovaties in de energiebesparing.

Natuur

Voor het thema Natuur investeert het Waddenfonds in projecten die de ecologie in het Waddengebied herstellen en versterken. Voor dit doel richten we ons binnen het thema Natuur op vier themalijnen.

Privacy Waddenfonds

Lees hier onze privacyverklaring (PDF).

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen BLI Subsidie aanvragen STUW ’23 Vul onderstaande quick scan in om te kijken binnen welke regeling uw project past. Quick Scan Het Waddenfonds draagt ook bij aan grootschalige en meerjarige projecten in het Waddengebied. Voor dit soort projecten is er het Investeringskader Waddengebied (IKW). Kijk voor meer informatie en contact op www.investeringskaderwaddengebied.nl