258 zoekresultaten

Wij & Wadvogels

Uit onderzoek blijkt dat het Waddengebied een zwakke schakel is op de trekroute van vogels. Het project Wij & Wadvogels moet het Waddengebied als leefomgeving voor vogels met concrete maatregelen verbeteren. Zo komen er twee broedeilanden van in totaal 3000 m2, 62 hectare broed- en foerageergebied voor steltlopers en 52 hectare broed-, rust- en foerageergebied […]

Waddentools Swimway

Waddentools Swimway richt zich op het testen van de effectiviteit van recente projecten en beheermaatregelen op het gebied van de visstand in de Waddenzee. De Waddenzee heeft een belangrijke functie voor ruim 100 vissoorten. Door de zachte, voedselrijke bodem, is de ondiepe Waddenzee een aantrekkelijk leefgebied waar vissen paaien, eten en rusten en waar jongen […]

Onze thema’s

Met blokken inhoud

Homepage

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Projecten van ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds.  Wilt u weten of u voor een […]

Drie grootschalige projecten in Waddengebied kunnen van start

Het Waddenfonds investeert € 10,5 miljoen in twee projecten die de leefomstandigheden voor vogels en vissen in het Waddengebied moeten verbeteren. Ook draagt het fonds circa € 2,3 miljoen bij aan de verdere ontwikkeling van de TidalKite. Deze onderwatervlieger wekt door de stroming van water duurzame energie op. De drie grootschalige projecten zijn onderdeel van […]

Subsidie voor grote schoonmaak van het Wad

Het Waddenfonds ondersteunt een grote schoonmaakactie van de Wadden met een subsidie van ruim € 28.000,–. Onder de vlag van de landelijke Beach Clean-up Tour organiseert Stichting De Noordzee in samenwerking met de Waddenvereniging acht etappes in het Waddengebied. Tijdens de etappes maken inwoners en andere vrijwilligers stranden en andere delen van het Wad schoon […]

Waddenfonds kent € 4 miljoen toe aan tien nieuwe projecten

Het Waddenfonds stelt ruim € 4 miljoen aan subsidie beschikbaar voor tien nieuwe projecten in het Waddengebied. Met deze bijdrage wordt een totale investering van € 10,2 miljoen mogelijk gemaakt in de drie Waddenprovincies.  De projecten die financiële steun van het Waddenfonds ontvangen hebben betrekking op cultuur, natuur, toerisme en duurzame energie. Na de zomer […]

Financiële steun voor biodiversiteit Friese dorpen

Het Waddenfonds ondersteunt met bijna € 100.000,– twee vernieuwende en kleinschalige projecten op het gebied van biodiversiteit in zes Friese dorpen. Het ene project moet de leefomstandigheden van vogels in de dorpsgemeenschappen van Dongjum, Boer, Peins en Ried verbeteren. Het andere project is gericht op het verhogen van de biodiversiteit van flora in Achlum en […]

Waddenfonds subsidieert voor €100.000,– aan lokale projecten

Het Waddenfonds ondersteunt met bijna € 100.000,– twee kleinschalige en vernieuwende projecten in het Waddengebied. Het gaat om de realisatie van een dorpshuis in Warffum en om een initiatief voor de vervaardiging van duurzame interieurproducten in Bad Nieuweschans en Kloosterburen. Het geld komt uit het Budget Lokale Innovaties (BLI), een subsidiepot voor lokale innovatieve projecten. […]