Gerben Huisman nieuwe directeur Waddenfonds

Gerben Huisman (42) start per 1 januari aanstaande als directeur van het Waddenfonds. Huisman heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. Zo heeft hij heeft zich onder meer 10 jaar in diverse functies ingezet bij de provincie Fryslân. De laatste jaren als griffier van Provinciale Staten van Fryslân. “Het lijkt mij een mooie uitdaging om samen met de drie Waddenprovincies, alle betrokken organisaties en instellingen en collega’s een bijdrage te mogen leveren aan dit prachtige gebied”, zegt Huisman.

Huisman volgt Marre Walter op. Walter heeft tijdens de ziekte en na het overlijden van Dick Hamhuis het Waddenfonds gedurende twee jaar geleid als interim-directeur. Door de komst van Gerben Huisman zal Marre Walter zich vanaf januari 2020 met haar bureau veranderpartners weer op nieuwe opdrachten toeleggen.

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds is tevreden dat nu een structurele invulling wordt gegeven aan het directeurschap.  Voorzitter Henk Staghouwer: “We zijn erg ingenomen met de nieuwe directeur en zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet.”

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Projecten van samenwerkende ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds