Zes projecten krijgen financiële steun van Waddenfonds

Het Waddenfonds geeft zes kleinschalige projecten een subsidie van in totaal € 245.000,–. Het  gaat om initiatieven en evenementen die de leefbaarheid en de cultuur in het Waddengebied  versterken. Vier projecten vinden in en rond Friese dorpen plaats: de bouw van een nieuw sportgebouw in Ried, de verbouw van het multifunctioneel centrum in Froubuurt, een opera bij Paesens-Moddergat en een midzomerwadconcert op de zeedijk bij Koehoal. De overige twee projecten zijn op Texel, waar een historisch informatiecentrum en een horecaopleiding worden opgezet.

In Ried komt een nieuw sportgebouw waar kaatsverenigingen, de gymnastiekvereniging en de jeu de boulesclub gebruik van kunnen maken. De voorzieningen worden gedeeld met de basisschool en met gasten van de nabijgelegen camping en de haven. In het pand wordt een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van het gebied ingericht. Lokale organisaties en vrijwilligers werken hierbij samen. De totale investering bedraagt een kleine € 200.000,–, waarvan het Waddenfonds € 50.000,– euro bijdraagt.

De Historische Vereniging Texel (HVT) in Den Burg krijgt een subsidie van € 50.000,–, op een totale investering van €200.431,– voor de bouw van een nieuw informatiecentrum. Daar moet historisch beeldmateriaal digitaal beschikbaar worden gemaakt. Verder wil het centrum zich richten op het vastleggen van ‘oral history’, geschiedschrijving aan de hand van verklaringen van ooggetuigen.

Horecaondernemers op Texel richtten in september vorig jaar de Stichting Texel Academy op, omdat veel vacatures niet ingevuld worden. Lokale ondernemers zetten samen met ROC Kop van Noord-Holland en diverse andere partners een eenjarige horecaopleiding op Texel op. Studenten krijgen een baangarantie en omdat ze op het eiland blijven, moet er ook goedkope woonruimte beschikbaar zijn. Het Waddenfonds subsidieert de opleiding met € 50.000,–. De totale investering is € 166.665,–.

Het Waddenfonds verstrekt een subsidie van € 50.000,– aan Stichting Nootstroom, als bijdrage in de opvoering van de opera “Peter Grimes Operaspektakel”, op het wad bij Paesens-Moddergat in september van dit jaar. Hierbij werkt de stichting samen met lokale musici, zangers en toneelspelers.  De voorstelling vindt buitendijks in de open lucht plaats met een live orkest. De totale kosten voor het muziekevenement bedragen € 211.692,–.

De stichting Multifunctioneel Centrum in Froubuurt krijgt € 35.000,– subsidie voor aanpassing en verbouw van de bestaande sportvoorziening tot duurzaam multifunctioneel centrum. Sportverenigingen kunnen er diverse activiteiten organiseren. Door het samenbrengen van sport en welzijn kunnen vrijwilligers efficiënter werken en bewoners elkaar gemakkelijker ontmoeten. In het gebouw zal een permanente expositie te zien zijn over het Waddengebied. De totale investering bedraagt € 742.500,–.

Fanfare De Bazuin uit Tzummarum krijgt € 10.000,– voor het organiseren van een midzomerwadconcert op de zeedijk bij Koehoal. Dit concert, ‘De Oergong’, vindt rond de langste dag van dit jaar plaats. De Bazuin werkt zowel bij de voorbereiding als de uitvoering samen met enkele professionals. Het doel van het midzomerwadconcert is het promoten van zowel het unieke Waddengebied als de harmonie-, fanfare- en brassbandcultuur. De totale kosten van het evenement zijn € 62.400,–.

De zes gehonoreerde projecten krijgen geld uit het budget dat het Waddenfonds beschikbaar stelt voor kleinschalige, lokale innovaties. Dit fonds, Budget Lokale Innovaties, investeert in initiatieven die vernieuwend zijn en de leefbaarheid in het Waddengebied moeten verbeteren. Tot 10 juli van dit jaar kunnen nog nieuwe subsidieaanvragen worden ingediend. Per project is maximaal € 50.000,– beschikbaar.