Bijdrage voor biodiversiteit in Friese dorpen

Het Waddenfonds geeft ruim € 49.000,– subsidie aan het project Vlinderdorpen dat de biodiversiteit in en om Burgwerd en Vrouwenparochie moet verbeteren. Vrijwilligers uit de twee dorpen gaan samen met de Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Fryslân aan de slag om de omgeving natuurlijker te maken. Dit wordt onder andere gedaan met een ecologische berminrichting, aanpassing van braakliggende terreinen en het aanleggen van bloemenweides. De totale kosten van het project zijn € 99.000,–.

Het project Vlinderdorpen is vooral gericht op het verbeteren van het ecosysteem voor vlinders zoals de Argusvlinder. Daarnaast worden ook maatregelen getroffen om de leefomstandigheden van akkervogels, de meervleermuis en de bittervoorn te verbeteren. Burgwerd en Vrouwenparochie horen bij een initiatief van tien dorpen in Noordwest-Fryslân die aan de slag gaan met biodiversiteit onder de naam Natuerlik Ferskaat. Het project wordt met hulp van de lokale bewoners uitgevoerd.

De bijdrage van het Waddenfonds is afkomstig uit het Budget Lokale Innovaties (BLI), een subsidieregeling voor lokale en vernieuwende initiatieven. Projecten die de omgeving verfraaien, de kwaliteiten van het Waddengebied versterken maar ook de leefbaarheid en werkgelegenheid bevorderen, komen in aanmerking voor een subsidie.