Waddenfonds draagt € 100.000,– bij aan nieuwe dorpshuizen

Voor de bouw van twee nieuwe dorpshuizen in het Waddengebied trekt het Waddenfonds in totaal € 100.000,– subsidie uit. Zowel het nieuwe buurthuis in Ganzedijk-Hongerige Wolf in Groningen als de uitbreiding en verbouw van het dorpshuis in het Friese Parrega krijgen een bijdrage van € 50.000,–. De subsidies worden verstrekt uit het Budget Lokale Innovaties (BLI). Met de toekenning wordt in totaal een investering van ruim zeven ton mogelijk gemaakt in lokale leefbaarheid langs de Waddenkust.

Het eerste project is de bouw van een nieuwe dorpshuis voor Ganzedijk en Hongerige Wolf, waarmee de twee dorpsgemeenschappen een nieuw centrum krijgen voor allerlei activiteiten. De accommodatie richt zich niet alleen op dorpsbewoners maar ook op toeristen die het gebied De Dollard bezoeken. Zo komt er ruimte voor campers, een minicamping en een informatiepunt over De Dollard en over Werelderfgoed Waddenzee. De totale kosten van de nieuwe voorzieningen zijn € 484.500,–. Het Waddenfonds draagt daaraan € 50.000,– bij.

Ook de Stichting Dorpshuis Parrega, Hieslum en Dedgum krijgt € 50.000,– voor aanpassingen en uitbreiding van het dorpshuis in Parrega. De totale investering in de verbeteringen van het dorpshuis bedraagt ruim € 250.000,–. Met de aanpassingen van het gebouw worden de mogelijkheden voor gebruik uitgebreid. Daarmee wordt ook een plaats geboden aan meerdere doelgroepen in de dorpen ten behoeve van het verenigingsleven, vrijetijdsbesteding en dienstverlening. Dit draagt bij aan de versterking van de vitaliteit van de dorpsgemeenschap en leidt tot versteviging van de sociale cohesie.