291 zoekresultaten

Bezwarencommissie

Het Waddenfonds heeft een onafhankelijke commissie, die het bestuur adviseert bij een  beslissing op een bezwaarschrift of een klacht. Voorafgaand aan de formele procedure proberen we waar mogelijk eerst via minnelijke weg met u tot een oplossing te komen. Als belanghebbende kunt u een bezwaarschrift indienen als u het oneens bent met een besluit van […]

Bestuur

Het Waddenfonds is een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen en wordt bestuurd door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit negen leden, drie per provincie. Drie leden uit het algemeen bestuur vormen tevens het dagelijks bestuur. Dat zijn in de praktijk de drie gedeputeerden, die in hun eigen provincie het […]

Water, bodem, licht en geluid

Met dit thema wil het Waddenfonds de verstoring van het Waddengebied door licht en geluid tegengaan of de kwaliteit van water en bodem van de Waddenzee verbeteren. Kijk voor een uitgebreide omschrijving in hoofdstuk 4.3 van ons Uitvoeringsprogramma 2024-2027.

Duurzame energie

Duurzame energie richt zich op een Energietransitie, die specifiek bij de Waddenregio past. Het thema is ervoor innovaties die decentraal en duurzaam energie opwekken, opslaan, distribueren  en integreren in het bestaande energiesysteem.

Natuur

Voor het thema Natuur investeert het Waddenfonds in projecten die de ecologie in het Waddengebied herstellen en versterken. Voor dit doel richten we ons binnen het thema Natuur op vier themalijnen.

Privacy Waddenfonds

Lees hier onze privacyverklaring (PDF).

Subsidie aanvragen

Het Waddenfonds heeft drie subsidieregelingen waarvoor u een aanvraag kunt indienen. Voor kleinschalige innovatieve projecten is er het Budget Lokale Innovaties (BLI). Middelgrote projecten kunnen een beroep doen op de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW ’24). Deze regeling heeft betrekking op de acht thema’s van het Waddenfonds. Als derde subsidieregeling is er het Investeringskader Waddengebied […]

FAQ

Klik op de vragen voor een antwoord. Mocht u een andere vraag willen stellen, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze programmaregisseurs.

Contact

Waddenfonds Huis voor de WaddenRuiterskwartier 121a8911 BS Leeuwarden telefoonnummer: 058 233 90 20 e-mailadres: info@waddenfonds.nl Heeft u een algemene vraag? Bel het secretariaat van het Waddenfonds of vul onderstaand contactformulier in. U ontvangt binnen drie werkdagen een reactie. Persvragen Bent u een vertegenwoordiger van de media? Neem contact op met het secretariaat. Privacyverklaring Raadpleeg hier onze privacyverklaring […]