Waddenfonds.tv

Op ons videoplatform Waddenfonds.tv kunt u filmpjes bekijken van projecten die in het Waddengebied worden gerealiseerd en/of een duidelijke link hebben met onze belangrijkste doelstelling: de versterking van ecologische waarden en de ontwikkeling van een duurzame economie in het Waddengebied.

Wilt u ook een filmpje op Waddenfonds.tv? Stuur dan een mailtje naar info@waddenfonds.nl. We nemen dan contact met u op.

Opkomend tij op Engelsmanplaat

De zee laat voortdurend zijn voetafdruk achter op zandplaat Engelsmanplaat. Op het onbewoonde eiland drijft de vloed zelfs de vogels en platvissen op.

Pasgeboren pups op het Wad

Direct na hun geboorte kunnen zeehondenpups al kruipen en zwemmen. Al willen sommigen nog even lekker op de rug van moeder mee. Als kraamkamer is de Waddenzee van levensbelang voor de diertjes.

Sternkolonie bij Ameland

Jongen voeden bij zware storm is een hels karwei voor sterns op Ameland.  Vis halen ze uit de Noordzee en dan moeten ze ook nog terugvliegen. Intussen verkleumen hun jongen en vallen soms zelfs ten prooi aan hongerige meeuwen.

Storm bij paal 8 Texel

Storm en springtij staan garant voor een woeste zee. Een brij van zand en water bereikt de duinen bij paal 8 op Texel.  Een deel van de duinvoet wordt opgegeten door het water.

Vogels zwemmen boven het Wad

Kanoeten, rosse grutto’s, zilverplevieren en bonte strandlopers zwermen boven de Waddenzee. Soort bij soort, dicht bij elkaar, zodat ze veilig zijn tegen aanvallen van roofvogels.

Waddenstrand vol met mesheften en zeesterren

Een storm spuwt miljoenen mesheften en zeesterrren op het strand. Een traktatie voor vogels die zich te goed doe aan de overvloed aan lekkere hapjes.

Waddenfonds

Het Waddenfonds steunt projecten in Waddengebied die de ecologie beschermen en de economie duurzaam helpen ontwikkelen. Al meer dan 200 projecten krijgen financiële hulp van het fonds. Zowel kleine lokale initiatieven als grootschalige en innovatieve projecten met impact.