Landbouw & visserij

Texelse pasta

De 15e generatie van de familie Lap die in Den Hoorn op Texel boert maakt sinds kort ook Texelse pasta. De fusili, penne en tagliatelle worden gemaakt van de beste graansoorten die geteeld worden op Texelse bodem.

Zuivelfabriek Dongeradelen

De jarenlange leegstand van de coöperatieve melkfabriek “Suvelfabryk De Dongeradelen” in Morra-Lioessens was bewoners een doorn in het oog. Nu heeft het cultuurhistorische pand uit 1914 en de directeurswoning eindelijk een passende bestemming.

Wat ik met het Wad wil | 3

Reijer Rotgans is 22 jaar en heeft met zijn ouders een veehouderij met 155 stuks vee. Sinds een jaar verwerkt Reijer in een deel van zijn melk in een mini-melkfabriek op het erf. Hij verkoopt de melk rechtstreeks aan afnemers in de horeca en supermarkten.

Wat ik met het Wad wil | 1

Daan Gerssen is met zijn 23 jaar de jongste binnenvisser in de kop van Noord-Holland. Zijn werkgebied is het Amstelmeer. In de zomer vist Daan op paling, in de winter op snoekbaars. Hij is geboren en getogen in het Waddengebied en wil er altijd blijven.

Visserijmuseum

In Termunterzijl, dichtbij de grens van Groningen met Duitsland, vind je een visserijmuseum dat het verhaal vertelt van de vissers die hier ooit hun thuishaven vonden.

Wadden Gastronomie

Het project Waddengastronomie is een initiatief van lokale voedselproducenten in samenwerking met Visit Wadden. In Groningen vertellen initiatiefnemers hoe ze het eten van lokaal verbouwd voedsel willen stimuleren.

Zeker Zilt Texel

Veldproeven op Texel moeten uitwijzen of bemesting met biologisch zeewier leidt tot hogere opbrengsten van de teelt van aardappelen en wortelen.

Klimaatadaptatie landbouw Terschelling

Dit onderzoeksproject maakt deel uit van Living Lab en betreft het aanpassen van de landbouw in de polder op Terschelling aan verzilting en verdroging.

Boeren meten water

Langs de waddenkust werken boeren en waterschappen samen aan goed waterbeheer. Dat is nodig omdat boeren onder invloed van zout water uit de Waddenzee te kampen hebben met verzilting van hun land. Door op de eigen percelen metingen in het grondwater te doen, verzamelen boeren gegevens waarmee ze de teelt van hun gewassen kunnen verbeteren.