Waddenfonds

Nautisch Erfgoed Wieringen

De Stichting Nautisch Erfgoed Wieringen zet zich in voor het behoud van historische schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren. Een groep vrijwilligers ouderhoud de schepen en maakt en herstelt op authentieke wijze de zeilen.

Walk of Grief

Terschelling krijgt in 2025 een Walk of Grief, een rouwpad  van 75 kilometer dat in vijf dagen kan worden afgelegd. Onderweg is er veel aandacht verschillende vormen van rouw en verlies.

Informatiesessie subsidieregelingen

Voor projecten die ondernemers, organisaties en lokale overheden willen realiseren in de regio, stelt het Waddenfonds subsidies beschikbaar. In een online sessie geeft het fonds informatie over de regelingen en hoe initiatiefnemers van projecten subsidie kunnen aanvragen.

Uppact

Uppact draait in de Eemshaven een proef met de recycling van plastic- en textielafval tot nieuwe producten. Ruim 250 ton afval is afkomstig uit de Waddenzee. Het gaat dan om visnetten en andere plastics die in zee worden gedumpt.

Texelse pasta

De 15e generatie van de familie Lap die in Den Hoorn op Texel boert maakt sinds kort ook Texelse pasta. De fusili, penne en tagliatelle worden gemaakt van de beste graansoorten die geteeld worden op Texelse bodem.

Wat ik met het Wad wil | 3

Reijer Rotgans is 22 jaar en heeft met zijn ouders een veehouderij met 155 stuks vee. Sinds een jaar verwerkt Reijer in een deel van zijn melk in een mini-melkfabriek op het erf. Hij verkoopt de melk rechtstreeks aan afnemers in de horeca en supermarkten.

Wat ik met het Wad wil | 2

nnemieke Visser is 21 jaar en studeert Global Leadership aan de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen. Annemieke werd geboren op Ameland, haar familie woont er nog steeds. Ze heeft een duidelijke visie op de toekomst van het Waddengebied.

Toogdag voor de Wadden 2023

Bijna 300 mensen woonden in Den Helder de Toogdag voor de Wadden 2023 bij. Samen met de ministers Mark Harbers (Infrastructur en Waterstaat), Christianne van der Wal (Stikstof en Natuur) en Rob Jetten (Energie en Klimaat) boog het publiek zich over actuele vraagstukken rond het Waddengebied.

Visserijmuseum

In Termunterzijl, dichtbij de grens van Groningen met Duitsland, vind je een visserijmuseum dat het verhaal vertelt van de vissers die hier ooit hun thuishaven vonden.