Natuur

Vogelakkers helpen vogels

Het leefgebied van de kiekendief wordt verbeterd door het aanleggen van stroken oogstbare luzerne afgewisseld met bloemen en kruiden. Ook de velduil en veldleeuwerik profiteren mee. Akkerbouwers die deze “vogelakkers” inzaaien krijgen een vergoeding. Zo kunnen vogelpopulaties zich herstellen. Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels zet zich in voor de vogelakkers.