Waddenfonds.tv

Op ons videoplatform Waddenfonds.tv kunt u filmpjes bekijken van projecten die in het Waddengebied worden gerealiseerd en/of een duidelijke link hebben met onze belangrijkste doelstelling: de versterking van ecologische waarden en de ontwikkeling van een duurzame economie in het Waddengebied.

Wilt u ook een filmpje op Waddenfonds.tv? Stuur dan een mailtje naar info@waddenfonds.nl. We nemen dan contact met u op.

Waddenacademie

Hebben inheemse soorten invloed op de soortenrijkdom van het Waddengebied? Wat betekent de winning van zout en gas voor de ecologie? Wat houdt duurzame visserij in? Kunnen ecologie en economie samengaan? Dit zijn enkele onderwerpen waarnaar de Waddenacademie onderzoek doet. De netwerkorganisatie wil ontbrekende kennis over allerlei aspecten van het Waddengebied aanvullen en verspreiden.

Samen optrekken bij dijkversterking

Diverse partijen met diverse belangen (veiligheid, natuur) werkten met succes samen bij de versterking van de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl. Een grote logistieke uitdaging in een gebied dat te kampen had met aardbevingen en bodemdaling. Het “bouwteam” bestond uit Waterschap Noorderzijlvest, gemeente Delfzijl, provincie Groningen en bouwcombinatie Ommelanderdiek.

Dubbele dijk tussen Eemshaven en Delfzijl

De 12 kilometer lange dijk tussen Delfzijl en de Eemshaven wordt de komende 25 jaar verhoogd en versterkt. Bijzonder is dat er achter een deel van deze dijk, landinwaarts, een tweede dijk komt. Het zeewater kan bij springtij en storm over de eerste dijk spoelen waarna het in een tussengebied terecht komt. Daar vinden experimenten […]

Kwelder met zeekraal als kustbescherming

Een kunstmatig aangelegde pionierkwelder bij Delfzijl dient als kustbescherming. In 2019 werden er miljoenen zeekraalzaadjes als experiment ingezaaid. Dankzij een begroeid voorland hoeft de zeedijk minder hoog te worden. Natuurlijk is de kwelder ook geschikt als rust- en broedgebied van waddenvogels.

Vismigratie door Afsluitdijk

Voor trekvissen is de Afsluitdijk  een barrière. Terwijl ze zoet en zout water nodig hebben voor hun voortplanting.  De oplossing is een vismigratierivier onder de Afsluitdijk door waardoor vissen van de zoute Waddenzee naar het zoete IJsselmeer kunnen zwemmen.

Duurzame garnalenvangst

Machinebouwer De Boer RVS uit Makkum ontwikkelde een duurzame garnalenverwerkingsmachine. Vrijwel alle bijvangst gaat snel overboord en de visser profiteert van meer rendement per vangst.

Blije vissen dankzij gat in dijk

In de bijna 90 jaar oude Afsluitdijk wordt een Vismigratierivier aangelegd. Honderden miljoenen trekvissen kunnen via een gat in de dijk straks vanaf de Waddenzee het zoete IJsselmeer op. Meer vissen betekent ook meer voedsel voor vogels en zeehonden.

Fleetcleaner

Fleetcleaner bedacht een innovatieve onderwaterrobot  die scheepshuiden reinigt, terwijl het schip in de haven aan het lossen en laden is. Het schoonmaken gebeurt snel en milieuvriendelijk. Met schone scheepshuiden verbruikt een schip veel minder brandstof. Er is minder weerstand bij het varen.

Onderwatervlieger

Via eb en vloed energie opwekken: dat doet de onderwatervlieger of TidalKite, ontwikkeld door  SeaCurrent. Eén onderwatervlieger kan 700 huishoudens van stroom voorzien. Getijdenstroom is onuitputtelijk en constant.