Waddenfonds.tv

Op ons videoplatform Waddenfonds.tv kunt u filmpjes bekijken van projecten die in het Waddengebied worden gerealiseerd en/of een duidelijke link hebben met onze belangrijkste doelstelling: de versterking van ecologische waarden en de ontwikkeling van een duurzame economie in het Waddengebied.

Wilt u ook een filmpje op Waddenfonds.tv? Stuur dan een mailtje naar info@waddenfonds.nl. We nemen dan contact met u op.

Talkshow Toogdag

In de talkshow ‘Samen investeren in de toekomst’ een vooruitblik op het waddenbeleid voor de komende decennia. Met als hoofdgasten de ministers Cora van Nieuwenhuizen (I en W) en Carola Schouten (LNV). Meer dan vijftig partijen uit het Waddengebied ondertekenden samen met de ministers de Gebiedsagenda voor het Waddengebied 2050. Verder aandacht voor de investeringsagenda […]

Zoete Toekomst op Texel

Het project Zoete Toekomst op Texel wil op grote schaal regenwater opvangen voor de irrigatie van landbouwgronden. De pilot moet een oplossing bieden aan agrariërs op de Waddeneilanden die steeds meer te kampen hebben met grote droogte, ook door klimaatverandering. Als de proef op Texel lukt, kunnen ook boeren op de andere Waddeneilanden ervan profiteren. […]

Strand van Delfzijl

Delfzijl ligt aan zee en krijgt een nieuw aangelegd stadsstrand. Zo wil de havenstad meer toeristen trekken. Het zeestrand is onderdeel van het Marconi-project. Dat omvat onder meer de aanleg van een voetgangersbrug naar het strand, een boulevard en een kwelder. Het Waddenfonds steekt hier miljoenen in.

Vlog algen en zeekraal Eems Dollard

Zoutwateralgen of wieren hebben het zwaar in de Eems Dollard. Door het troebele water kunnen ze niet groeien. De algen zijn een belangrijke voedselbron voor schepdieren en vogels. Het water in de Eems Dollard is troebel door het vele slib. Zeekraal is een plantje dat goed tegen zout water bestand is. Het vangt sediment op. […]

Vlog Eems Dollard kwelders

Kwelders zijn begroeide buitendijkse gebieden aan zee. Het zijn niet alleen prachtige natuurgebieden, maar dienen ook als kustverdediging. Bovendien vangen kwelderplanten en algen CO2 op. In deze vlog wordt uitgelegd hoe dat zit.

Vlog kleirijperij Delfzijl

Slib uit de Eems Dollard wordt gedroogd in een kleirijperij in Delfzijl. Door droging ontstaat er klei, waarvan grote geoblokken gemaakt worden. Deze blokken worden gebruikt voor dijkversterking, als walbeschoeiïng, geluidsschermen langs wegen of als stortsteen.

Vlog over slibprobleem in Eems Dollard

De grote hoeveelheden slib in het estuarium Eems Dollard zijn al jaren een groot probleem. Slib vertroebelt het water en leidt tot minder zoutwateralgen, die op hun beurt voedsel zijn voor vissen en vogels. Diverse projecten, zoals een getijdenpoel, het weghalen van slib uit de Polder Breebaart en een palenbos voor mossels moeten de natuur […]

Plastic jutten op Schier

Oud-atlete, theatermaker en coach Nienke Dijkstra raapt op het eindeloze strand van Schiermonnikoog in een uur tijd een grote zak vol plastic troep op. Flesjes, handschoenen en heel veel plastic touw. Ze doet dit ook op andere Waddeneilanden. Met haar project Doe eens Wad gaat ze sinds 2012 de strijd aan met de plastic soep […]

Vogelakkers helpen vogels

Het leefgebied van de kiekendief wordt verbeterd door het aanleggen van stroken oogstbare luzerne afgewisseld met bloemen en kruiden. Ook de velduil en veldleeuwerik profiteren mee. Akkerbouwers die deze “vogelakkers” inzaaien krijgen een vergoeding. Zo kunnen vogelpopulaties zich herstellen. Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels zet zich in voor de vogelakkers.