Waddenfonds.tv

Op ons videoplatform Waddenfonds.tv kunt u filmpjes bekijken van projecten die in het Waddengebied worden gerealiseerd en/of een duidelijke link hebben met onze belangrijkste doelstelling: de versterking van ecologische waarden en de ontwikkeling van een duurzame economie in het Waddengebied.

Wilt u ook een filmpje op Waddenfonds.tv? Stuur dan een mailtje naar info@waddenfonds.nl. We nemen dan contact met u op.

Zoete toekomst Texel

Op Texel wordt ondergronds zoetwater opgeslagen. Zoetwater is kostbaar voor de eilanders en vooral voor de agrariërs. Eens in de vier jaar kampen ze met een misoogst door een droge zomer.

Monitoring van vis in Waddenzee

De ene vis groeit op in de Waddenzee en blijft er zijn hele leven.  De ander trekt via de Waddenzee en Noordzee naar de oceaan, zoals de stekelbaars. Hoe het is met de visstand in de Waddenzee moet een langjarig onderzoek uitwijzen.

Op expeditie naar de Waddenzee

Miljoenen wad- en trekvogels foerageren en rusten in de Waddenzee. Met zijn droogvallende platen is het een uniek natuurgebied. Maar ook het Waddengebied ondervindt de gevolgen van de klimaatverandering.

Vogels spotten op Balgzand

Stichting Landschap Noord-Holland heeft een nieuwe uitkijktoren in de Balgzandpolder. Een prachtige plek om vogels te spotten. Vooral vanaf het voorjaar wanneer er vele vogelsoorten broeden en jongen grootbrengen.

Luchtvaartmuseum Texel

Op de eilanden en langs de waddenkust zijn de afgelopen jaren op tien locaties bunkers en verdedigingswerken van de Atlantikwall toegankelijk gemaakt voor publiek. Het luchtvaartmuseum op Texel is er eentje van. Waddenfonds.tv heeft er een impressie gemaakt.

De 200 projecten van het Waddenfonds

De afgelopen vijftien jaar heeft het Waddenfonds in meer dan 200 projecten geïnvesteerd. Dan gaat het om projecten voor de bescherming van Werelderfgoed Waddenzee en voor de ontwikkeling van meer natuur. Maar ook steunt het Waddenfonds initiatieven voor een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied

Webinar Toogdag

In het webinar over de investeringsagenda voor het Waddengebied wordt terug geblikt op de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in ecologie en economie in de Waddenregio. Ook wordt een beeld geschetst hoe deze agenda voor de komende jaren verder vorm moet krijgen.    

Publiekslezing Toogdag

Een interactieve lezing van dr. Mans Schepers, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, over de verwevenheid en relatie tussen natuur en mens in het Waddengebied. De harde grens die de waddendijk tussen land en zee vormt, is niet altijd zo hard geweest. En die grens lijkt nu op sommige plekken weer minder hard te worden. Het […]

Waddenateliers Toogdag

Op de Toogdag voor de Wadden zijn er vijf waddenateliers georganiseerd met deskundigen uit Nederland over actuele vraagstukken. Tijdens een terugkoppeling vertellen de vijf workshopleiders wat de sessies aan ideeën voor oplossingen hebben opgeleverd.