Actueel

Nieuwsoverzicht Waddenfonds

Actueel

Nieuwsoverzicht Waddenfonds

Waddenfonds investeert 1,9 miljoen euro in duurzame recreatie en toerisme

Het Waddenfonds steekt ruim 1,9 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het waddengebied. Het bedrag wordt verdeeld over zes projecten in de drie Waddenprovincies. Met deze subsidies van het Waddenfonds wordt een totale investering van 7,4 miljoen euro mogelijk gemaakt in duurzame recreatie en duurzaam toerisme in het waddengebied.

Waddenfonds investeert € 1,9 miljoen in duurzame recreatie en duurzaam toerisme

Het Waddenfonds steekt ruim 1,9 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het waddengebied. Het bedrag wordt verdeeld over zes projecten in de drie Waddenprovincies. Met deze subsidies van het Waddenfonds wordt een totale investering van  7,4 miljoen euro mogelijk gemaakt in duurzame recreatie en duurzaam toerisme in het waddengebied.

Het Waddenfonds subsidieert Ecomare op Texel met € 500.000,-- voor de ontwikkeling van de Werelderfgoed Waddenzee Experience. Hetzelfde bedrag is beschikbaar voor Museum Kaap Skil in Oudeschild voor een nieuw project over scheepswrakken en de Gouden Eeuw.

Voor de toeristische ontwikkeling van Seinpaalduin op Terschelling stelt het fonds € 123.000,-- beschikbaar. Seinpaalduin staat bekend als het mooiste uitzichtpunt van het waddengebied. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor de restauratie van stoomsleepboot Noordzee          (€ 93.000,--), voor de realisatie van een Natuurbeleefcentrum aan de rand van natuurgebied Waalenburg op Texel (€ 310.000,--) en de verdere toeristische ontwikkeling van de Hoge Berg, eveneens op Texel (€ 410.000,--).

De subsidieverstrekking van het Waddenfonds voor deze zes projecten is gebaseerd op het advies van een externe deskundigencommissie. De commissie heeft tien ontvankelijke projecten beoordeeld en gerangschikt. 

Veel animo voor informatiebijeenkomsten Waddenfonds

Veel animo voor informatiebijeenkomsten Waddenfonds De drie informatiebijeenkomsten in november over de nieuwe subsidieregeling van het Waddenfonds zijn drukbezocht. Meer dan 140 belangstellenden volgden in Hippolytushoef, Leegkerk en Dokkum de plenaire voorlichtingssessies van het fonds. Bijna 70 bedrijven, belangenorganisaties en gemeenten maakten aansluitend gebruik van de speeddates, waarbij in een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het Waddenfonds plannen en projecten voor het waddengebied werden doorgenomen.

Veel animo voor informatiebijeenkomsten Waddenfonds

De drie informatiebijeenkomsten in november over de nieuwe subsidieregeling van het Waddenfonds zijn drukbezocht. Meer dan 140 belangstellenden volgden in Hippolytushoef, Leegkerk en Dokkum de plenaire voorlichtingssessies van het fonds. Bijna 70 bedrijven, belangenorganisaties en gemeenten maakten aansluitend gebruik van de speeddates, waarbij in een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het Waddenfonds plannen en projecten voor het waddengebied werden doorgenomen.

Vanaf 18 december tot en met 25 januari (tot 12.00 uur) kunnen subsidieaanvragen worden ingediend, die betrekking hebben op één of meerdere thema’s van het Waddenfonds. De nieuwe regeling staat open voor projecten, die de kwaliteit van het waddengebied verbeteren, zowel economisch als ecologisch. Er is in totaal 9,5 miljoen euro beschikbaar.  Voor elk project wordt door het Waddenfonds maximaal een bijdrage van € 500.000,-- verstrekt.  

Voor nieuwe projecten in Waddenregio 9,5 miljoen beschikbaar

Het Waddenfonds start met een nieuwe subsidieregeling voor projecten die de kwaliteit van het waddengebied verbeteren. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de regeling. Er is in totaal bijna 9,5 miljoen euro beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 18 december 2017 tot 25 januari 2018. Voor elk project wordt door het Waddenfonds maximaal een bijdrage van 500.000,-- verstrekt.

Voor nieuwe projecten in Waddenregio 9,5 miljoen beschikbaar

Het Waddenfonds start met een nieuwe subsidieregeling voor projecten die de kwaliteit van het waddengebied verbeteren. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de regeling. Er is in totaal bijna € 9,5 miljoen euro beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 18 december 2017 tot 25 januari 2018. Voor elk project wordt door het Waddenfonds maximaal een bijdrage van € 500.000,-- verstrekt.  

De projecten die in aanmerking komen voor  de nieuwe regeling moeten betrekking hebben op één van de acht thema’s van het Waddenfonds. Die thema’s zijn Natuur, WCL (Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling), Bodem, water, licht en geluid, duurzame recreatie en toerisme, verduurzaming energiehuishouding, duurzame waddenhavens, duurzame visserij en duurzame agrarische sector. Er kan subsidie worden aangevraagd voor elk van de thema’s of bij voorkeur voor een combinatie van twee of meerdere thema’s.

Alle  ingediende aanvragen die compleet en ontvankelijk zijn, worden door een commissie van deskundigen volgens een tendersysteem beoordeeld en gerangschikt op basis van een puntensysteem. De projecten met de hoogste scores worden voor subsidieverlening voorgedragen aan het dagelijks bestuur van het Waddenfonds. Het Waddenfonds wil in de loop van 2018 deze subsidieregeling opnieuw openstellen. Naar verwachting is er dan een bedrag van € 7,5 miljoen beschikbaar.   

Voor de nieuwe subsidieregeling worden drie informatiebijeenkomsten georganiseerd, op maandagmiddag 13 november in De Mariënschuur in Hippolytushoef en op dinsdag 14 november in de Kerk van Leegkerk in Groningen (’s middags) en Theater Sense in Dokkum (’s avonds). Tijdens de bijeenkomsten is er ook gelegenheid om in individuele speeddates met vertegenwoordigers van het Waddenfonds vragen te stellen en projectvoorstellen kort te bespreken. 

Nieuwe secretaris-directeur bij Waddenfonds

Dick Hamhuis (62) is met ingang van 1 juli benoemd tot secretaris-directeur van het Waddenfonds. Hij geeft mede vorm aan de inzet van het Waddenfonds bij de subsidieverlening voor programma's en projecten die vallen onder het Investeringskader Waddengebied van de waddenprovincies. Ook wordt Hamhuis verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe opzet van thematische subsidieregelingen van het Waddenfonds.

Nieuwe secretaris-directeur bij Waddenfonds

Dick Hamhuis (62) is met ingang van 1 juli benoemd tot secretaris-directeur van het Waddenfonds. Hij geeft mede vorm aan de inzet van het Waddenfonds bij de subsidiëring van programma’s en projecten die vallen onder het Investeringskader Waddengebied van de waddenprovincies. Ook wordt Hamhuis verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe opzet van thematische subsidieregelingen van het Waddenfonds.

Met het Investeringskader Waddengebied zetten de waddenprovincies zich in voor investeringen met een grote impact op de duurzame ontwikkeling van ecologie en economie in het waddengebied. Daaronder vallen bijvoorbeeld de Vismigratierivier Afsluitdijk en de revitalisering van het Eems-Dollardgebied.

Dick Hamhuis is vanaf 2013 werkzaam bij het Waddenfonds. Het afgelopen jaar nam hij de taken waar van directeur Bram van de Klundert die in maart 2016 vertrok. Hamhuis is landschapsarchitect,  medeoprichter van H+N+S-Landschapsarchitecten en werkte voorheen bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en de VROM-raad. Ook bekleedde hij verschillende functies op het gebied van regionale planning, onder meer bij de provincie Gelderland.

Waddenfonds investeert in duurzame recreatie en toerisme

Het Waddenfonds steekt 3 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het waddengebied. Het bedrag gaat naar acht projecten in de drie Waddenprovincies. De bijdrage uit het Waddenfonds maakt deel uit van een totale investering van 6,7 miljoen euro in duurzame recreatie en toerisme in het waddengebied.

Waddenfonds investeert € 3 miljoen in duurzame recreatie en toerisme

Het Waddenfonds steekt 3 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het waddengebied. Het bedrag gaat naar acht projecten in de drie Waddenprovincies. De bijdrage uit het Waddenfonds maakt deel uit van een totale investering van 6,7 miljoen euro in duurzame recreatie en toerisme in het waddengebied.

Voor het thema duurzame recreatie en toerisme heeft het Waddenfonds vorig najaar een tender uitgeschreven waar ruim twintig subsidieaanvragen voor zijn ingediend. Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft besloten subsidie te verlenen aan acht projecten op advies van een externe commissie van deskundigen..De commissie heeft alle ontvankelijke projecten gerangschikt en deze acht projecten voorgedragen.

Acht projecten

Het project TIJ Theaterbrouwerij Vlieland krijgt bijna € 475.000,-- voor de bouw van een bierbrouwerij annex theater op Vlieland. Centraal in het gebouw staat het brouwen van bier met lokale producten gecombineerd met  theater- en filmvoorstellingen.

Foodfort Westoever richt zich op de uitbreiding van het voorzieningenniveau in Den Helder met een accommodatie voor erfgoedlogies in de oude commandantswoning, een museale functie in de oude machinehal en bedieningsruimte, een Stadskwekerij voor het verbouwen van streekeigen voedselproducten en verhuur van fietsen, kajaks en fluistervletten. Het Waddenfonds ondersteunt dit project met  € 86.000,--.

Voor een tweede project in Den Helder komt in totaal € 95.000,-- beschikbaar. Het initiatief Een aangenaam verblijf richt de aandacht op een langer verblijf van toeristen in de Museumhaven in Den Helder. Er worden toeristische arrangementen mogelijk gemaakt op cultuurhistorisch waardevolle schepen.

Het verhaal van de graanrepubliek in het Groninger Oldambt wordt nieuw leven ingeblazen door het project Graanrepubliek 2.0. Het doel is rond Bad Nieuweschans een functionerend, levend en open ‘museum’ te ontwikkelen. Ook zal de productieketen uit de graanrepubliek toeristisch beleefbaar worden gemaakt. Het project voorziet onder meer in een bierstokerij en proeflokaal, een vlokken- en mueslimakerij en thematische wandelroutes. Het Waddenfonds stelt hiervoor € 458.500,-- beschikbaar.

Kunstenaar John Körmeling gaat op de dijk langs de Waddenzee bij Hornhuizen in Groningen een wandelpad van zes kilometer lang en één meter breed aanleggen, dat helemaal recht loopt en niet de bolling van de aarde volgt. Dit kunstproject met de titel  De rechte weg  wordt de enige weg ter wereld die recht loopt. Dit project ontvangt een bijdrage van € 427.000,--.

Met bijna € 445.000,-- ondersteunt het Waddenfonds het project Nacht aan het Wad. Het gaat bij dit project om recreatieve voorzieningen en activiteiten in  Zwarte Haan in Fryslân voor het beleven van de duisternis. Zo wordt er een observatiepost neergezet bedoeld om sterren te kijken. Er komt een nachttuin en het Pelgrimsinformatiecentrum St. Jacobiparochie wordt gerenoveerd.

Het project Kwelderbeleving Sense of Place  bestaat uit een zestal deelprojecten die de bijzondere waarden in het waddengebied vergroten en de beleving van bezoekers stimuleren. Sense of Place bestaat in totaal uit twintig projecten. Voor de eerste zes  wordt nu subsidie toegekend, zodat ze gerealiseerd kunnen worden in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.  Hiervoor  wordt € 421.204,-- beschikbaar gesteld.

Tot slot kent het Waddenfonds € 500.000,-- toe aan Werelderfgoed Waddenzee uitkijkpunt De Cocksdorp. Dit project bestaat uit de bouw van een uitzichtpunt/steiger in de Waddenzee van 150 meter lang. Een deel van het uitzichtpunt beweegt mee met eb en vloed. Door de fraaie vormgeving bevordert de steiger met ingekaderd einde de beleving van de Waddenzee en het waddengebied.

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.